Документ 188-87-п, поточна редакція — Редакція від 06.08.1988, підстава - 224-88-п

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 20 травня 1987 р. N 188
Київ
Про структуру центрального апарату Міністерства
вищої і середньої спеціальної освіти УРСР та
створення в його системі виробничих об'єднань
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою
Ради Міністрів УРСР
N 224 ( 224-88-п ) від 06.08.88 }

Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови Ради
Міністрів УРСР N 224 ( 224-88-п ) від 06.08.88 }

2. Прийняти пропозицію Міністерства вищої і середньої
спеціальної освіти УРСР, погоджену з Міністерством вищої і
середньої спеціальної освіти СРСР, Держпланом УРСР, Міністерством
фінансів УРСР і Київським міськвиконкомом, про створення в його
системі виробничих об'єднань "Укрвуззабезпечення", "Наука" і
"Укрвузполіграф" у складі згідно з додатком N 2.
Створення виробничих об'єднань провести в межах фонду
заробітної плати, чисельності апарату управління і граничних
асигнувань на його утримання, встановлених для підприємств, що
включаються до складу об'єднань.
3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 постанови Ради
Міністрів УРСР від 14 квітня 1955 р. N 482.

Голова
Ради Міністрів УРСР О.ЛЯШКО
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО
Інд. 28

{ СТРУКТУРА центрального апарату Міністерства вищої і
середньої спеціальної освіти УРСР втратила чинність на підставі
Постанови Ради Міністрів УРСР N 224 ( 224-88-п ) від 06.08.88 }

Додаток N 2
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 20 травня 1987 р. N 188
СТРУКТУРА
виробничих об'єднань Міністерства вищої і
середньої спеціальної освіти УРСР

I. Виробниче об'єднання "Укрвуззабезпечення" у складі:
дослідного заводу Київського технологічного інституту
харчової промисловості - головне підприємство;
лісопереробного підприємства Львівського лісотехнічного
інституту в с. Страдч Яворівського району Львівської області - на
правах самостійного підприємства;
підприємства по постачанню обладнання, приладів, меблів і
матеріалів для навчальних закладів у м. Вишневому Київської
області (за рахунок реорганізації бази матеріально-технічного
постачання) - на правах виробничої одиниці.
II. Виробниче об'єднання дослідно-експериментальних
підприємств "Наука" у складі:
а) самостійних підприємств:
дослідного заводу Київського політехнічного інституту -
головне підприємство;
дослідного заводу Харківського політехнічного інституту;
дослідного заводу Одеського політехнічного інституту;
дослідно-експериментальних майстерень Донецького державного
університету;
дослідного заводу Дніпропетровського металургійного
інституту;
навчально-експериментальних майстерень Севастопольського
приладобудівного інституту;
дослідного заводу Львівського політехнічного інституту;
б) підприємств на правах виробничих одиниць:
дослідно-експериментального заводу Київського технологічного
інституту легкої промисловості;
дослідного заводу Харківського інституту радіоелектроніки;
дослідного заводу Дніпропетровського хіміко-технологічного
інституту;
навчально-експериментальних майстерень Київського державного
університету;
навчально-експериментальних майстерень Українського заочного
політехнічного інституту (м. Харків);
навчально-експериментальних майстерень Одеського
інженерно-будівельного інституту;
навчально-експериментальних майстерень Одеського державного
університету;
навчально-експериментальних майстерень Одеського
технологічного інституту харчової промисловості;
навчально-експериментальних майстерень Львівського державного
університету.
III. Виробниче поліграфічне об'єднання "Укрвузполіграф" у
складі:
а) Київського міжвузівського поліграфічного підприємства -
головне підприємство;
б) самостійних підприємств:
Харківського міжвузівського поліграфічного підприємства;
Донецького міжвузівського поліграфічного підприємства.
_______________
Примітка. Мінвузу УРСР здійснити в тримісячний строк передачу в
підпорядкування створених об'єднань перелічених у
додатку N 2 підприємств та внести відповідні зміни до їх
найменувань.

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКОвгору