Про відсторонення Є. Романенка від виконання повноважень за посадою
Розпорядження Президента України; Склад колегіального органу від 06.02.200919/2009-рп
Документ 19/2009-рп, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.04.2009, підстава - 52/2009-рп

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
Президент
N 52/2009-рп ( 52/2009-рп ) від 01.04.2009 }
Про відсторонення Є. Романенка
від виконання повноважень за посадою

Керуючись статтями 102, 118 та 119 Конституції України
( 254к/96-ВР ), відповідно до статті 22 Закону України "Про
державну службу" ( 3723-12 ):
1. Відсторонити від виконання повноважень за посадою
РОМАНЕНКА Євгена Олександровича - голову Подільської районної
державної адміністрації м. Києва.
2. Провести у строк до двох місяців службове розслідування
невиконання, неналежного виконання службових обов'язків,
перевищення повноважень головою Подільської районної державної
адміністрації м. Києва Є. Романенком.
3. Утворити комісію з проведення службового розслідування.
Призначити головою комісії з проведення службового
розслідування БЕЗСМЕРТНОГО Романа Петровича - заступника Глави
Секретаріату Президента України.
Затвердити персональний склад комісії з проведення службового
розслідування (додається).
Дозволити голові комісії у разі потреби залучити в
установленому порядку до проведення службового розслідування
вчених, працівників державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій.
Голові комісії доповісти про результати службового
розслідування у двомісячний строк.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 лютого 2009 року
N 19/2009-рп

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Президента України
від 6 лютого 2009 року N 19/2009-рп
СКЛАД
комісії з проведення службового розслідування

БЕЗСМЕРТНИЙ - заступник Глави Секретаріату Президента
Роман Петрович України
БАРБЕЛЮК - директор департаменту реєстрації Олександр Борисович Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва
ГРИГОРЕНКО - головний консультант Головної служби Артем Олегович кадрової політики Секретаріату
Президента України
КАПІНУС - заступник Керівника Головної служби Євгеній Валерійович соціально-економічного розвитку -
керівник департаменту власності та
інвестицій Секретаріату Президента
України
КРАЩЕНКО - головний консультант - інспектор Станіслав Володимирович Головної служби регіональної політики
Секретаріату Президента України
МАШУРЕНКО - заступник директора департаменту з Руслан Олександрович питань контрольно-правової роботи
Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку
ШЕСТАКОВА - заступник начальника Головного Наталія Іванівна управління нагляду за додержанням
законів щодо прав і свобод та захисту
інтересів держави Генеральної
прокуратури України (за згодою)
ЮРЧЕНКО - начальник Контрольно-інспекційного Юрій Євгенович управління Головного управління
державної служби України.

Глава Секретаріату
Президента України В.БАЛОГАвгору