Документ 1904-2003-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.06.2012, підстава - 508-2012-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 грудня 2003 р. № 1904
Київ

Про порядок використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи за операціями фінансового лізингу

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 571 від 29.04.2004
№ 1532 від 17.11.2004
№ 535 від 30.06.2005
№ 285 від 21.02.2007
№ 1186 від 03.10.2007
№ 591 від 20.05.2009
№ 387 від 02.06.2010
№ 1409 від 23.11.2011
№ 508 від 31.05.2012}

{У назві і тексті Постанови та Порядку слова "заходи по операціях фінансового лізингу" замінено словами "заходи за операціями фінансового лізингу" згідно з Постановою КМ № 285 від 21.02.2007}

З метою ефективного використання коштів державного бюджету на придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи за операціями фінансового лізингу Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи за операціями фінансового лізингу (додається).

2. Міністерству аграрної політики та продовольства, Міністерству фінансів і Міністерству економічного розвитку і торгівлі разом з Національною акціонерною компанією "Украгролізинг" передбачати щороку під час складання проектів Державного бюджету України та Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідні роки видатки на придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи за операціями фінансового лізингу.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1532 від 17.11.2004, № 535 від 30.06.2005, № 1409 від 23.11.2011}

{Пункт 2-1 виключено на підставі Постанови КМ 1409 від 23.11.2011}

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 грудня 2003 р. № 1904

ПОРЯДОК
використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи за операціями фінансового лізингу

{У тексті Порядку слова “Державне казначейство” в усіх відмінках замінено словом “Казначейство” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1409 від 23.11.2011}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Національній акціонерній компанії “Украгролізинг” (далі - Компанія) у загальному та спеціальному фондах державного бюджету для забезпечення сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, інших суб'єктів підприємницької діяльності агропромислового комплексу та фізичних осіб - членів особистих селянських господарств (далі - лізингоодержувачі) технікою і обладнанням вітчизняного виробництва (далі - техніка) на умовах фінансового лізингу, що здійснюється на підставі договорів, укладених між Компанією і лізингоодержувачами.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 535 від 30.06.2005; в редакції Постанови КМ № 285 від 21.02.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 591 від 20.05.2009, № 387 від 02.06.2010, 1409 від 23.11.2011}

2. Перелік і граничні ціни на техніку, що закуповується Компанією у заводів-виробників та/або дилерів з продажу (далі - постачальники) за рахунок коштів державного бюджету для подальшої передачі у фінансовий лізинг, погоджується Мінагрополітики.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1532 від 17.11.2004, № 535 від 30.06.2005; в редакції Постанови КМ № 1186 від 03.10.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 508 від 31.05.2012}

3. Джерелом фінансування закупівлі техніки для її передачі у користування на умовах фінансового лізингу та заходів за операціями фінансового лізингу є передбачені у державному бюджеті на цю мету кошти, які використовуються на умовах поворотності згідно з укладеними договорами.

{Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ № 535 від 30.06.2005}

5. Кошти, передбачені Компанії у державному бюджеті, використовуються:

{Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ № 387 від 02.06.2010}

за бюджетною програмою "Заходи по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки" шляхом надання кредитів з реєстраційного рахунка, відкритого на ім'я Компанії у Казначействі, на підставі укладених кредитних договорів. Бюджетні кошти надаються постачальникам, включеним до переліку техніки, що закуповується Компанією за рахунок коштів державного бюджету, на підставі кредитного договору. Примірний кредитний договір затверджується Компанією за погодженням з Мінфіном та Казначейством;

{Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ № 387 від 02.06.2010}

за бюджетною програмою "Збільшення статутного капіталу НАК "Украгролізинг" для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу" шляхом здійснення видатків із реєстраційного та спеціального реєстраційного рахунків, відкритих на ім'я Компанії у Казначействі, на закупівлю технічних засобів для агропромислового комплексу.

{Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ № 387 від 02.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 1409 від 23.11.2011}

Компанія використовує бюджетні кошти для проведення розрахунків з постачальниками на підставі договорів поставки та договорів фінансового лізингу, а також для погашення бюджетної заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства.

{Абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 387 від 02.06.2010, 1409 від 23.11.2011}

Примірні договори поставки та фінансового лізингу затверджуються Компанією.

{Абзац п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 387 від 02.06.2010}

Закупівля техніки за бюджетні кошти здійснюється в установленому законодавством порядку.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 591 від 20.05.2009}

{Пункт 5 в редакції Постанов КМ № 535 від 30.06.2005, № 285 від 21.02.2007}

6. За користування технікою лізингоодержувачі відповідно до умов договору фінансового лізингу вносять плату (лізингові платежі) з урахуванням вимог частини другої статті 16 Закону України "Про фінансовий лізинг", при цьому сума, що виплачується як винагорода лізингодавцю за передану у лізинг техніку за договором фінансового лізингу, становить 7 відсотків річних її невідшкодованої вартості.

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1532 від 17.11.2004, № 285 від 21.02.2007, № 591 від 20.05.2009; в редакції Постанови КМ № 387 від 02.06.2010}

Повернення бюджетних коштів, виділених на поворотній основі, здійснюється в обсягах, визначених Законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

{Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ № 387 від 02.06.2010}

Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому законодавством порядку.

{Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ № 387 від 02.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 1409 від 23.11.2011}

Лізингові платежі у частині відшкодування вартості техніки вносяться лізингоодержувачами на рахунок Компанії, відкритий в органах Казначейства за балансовим рахунком 3711, яка перераховує їх протягом трьох робочих днів на рахунки, відкриті в органах Казначейства для обліку надходжень державного бюджету відповідно до законодавства. Розмір зазначених платежів може бути зменшено на суму помилково та/або надміру сплачених лізингоодержувачами платежів за договорами лізингу, зокрема у зв'язку з припиненням дії таких договорів або зміною їх умов в установленому порядку.

{Абзац пункту 6 в редакції Постанов КМ № 535 від 30.06.2005, № 1186 від 03.10.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 387 від 02.06.2010, 1409 від 23.11.2011}

Кошти, що надходять як винагорода за передану в лізинг техніку, використовуються Компанією згідно із затвердженим фінансовим планом.

{Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1532 від 17.11.2004, № 535 від 30.06.2005}

Взаєморозрахунки за лізинговими платежами можуть здійснюватися відповідно до умов договору із спрямуванням виручених коштів за напрямами, визначеними абзацами другим і третім цього пункту.

{Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 571 від 29.04.2004}

Техніка надається у фінансовий лізинг за умови внесення лізингоодержувачем попереднього платежу, що становить не менш як 10 відсотків вартості техніки, на який не нараховується лізинговий платіж у частині винагороди лізингодавцю.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 285 від 21.02.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 591 від 20.05.2009}

{Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ № 535 від 30.06.2005}

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 535 від 30.06.2005}

8-1. Основним критерієм при визначенні потенційних лізингоодержувачів є відсутність простроченої заборгованості з оплати вітчизняної сільськогосподарської техніки, що придбана на умовах фінансового лізингу, а також з погашення кредитів, залучених державою або під державні гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва.

Перевага надається лізингоодержувачам, які придбавають техніку для оснащення тваринницьких і птахівничих ферм та комплексів, доїльних залів, елеваторів, овоче- і фруктосховищ, створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, реалізації інноваційних проектів, внесених до Державного реєстру інноваційних проектів, а також зернозбиральні комбайни і трактори, що агрегатуються з багатоопераційними ґрунтообробними та посівними комплексами.

{Абзац другий пункту 8-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 387 від 02.06.2010}

{Порядок доповнено пунктом 8-1 згідно з Постановою КМ № 591 від 20.05.2009}

8-2. Техніка не надається лізингоодержувачам, щодо яких застосовуються судові процедури банкрутства, передбачені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", або лізингоодержувачам, строк простроченої заборгованості яких перед державним (місцевим) бюджетом та Пенсійним фондом України перевищує шість місяців.

{Порядок доповнено пунктом 8-2 згідно з Постановою КМ № 591 від 20.05.2009}

8-3. За одночасної наявності двох та більше потенційних лізингоодержувачів на одну одиницю ідентичної техніки і за неможливості Компанії здійснити її закупівлю у повному обсязі лізингоодержувачі визначаються на конкурсній основі шляхом проведення аукціону, визначальним критерієм якого є пропонування найбільшого розміру попереднього платежу.

Порядок проведення аукціону затверджує правління Компанії за погодженням з Мінагрополітики.

{Порядок доповнено пунктом 8-3 згідно з Постановою КМ № 591 від 20.05.2009}

9. Компанія щомісяця до 10 числа наступного місяця подає Мінагрополітики інформацію про кількість закупленої та переданої на умовах фінансового лізингу техніки.

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 387 від 02.06.2010}

Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

{Абзац другий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 387 від 02.06.2010}

{Пункт 9 в редакції Постанов КМ № 1532 від 17.11.2004, № 285 від 21.02.2007}

10. Контроль за використанням коштів державного бюджету, що спрямовуються на придбання техніки на умовах фінансового лізингу та заходи за операціями фінансового лізингу, здійснюється уповноваженими на це органами відповідно до законодавства.

11. Компанія забезпечує контроль за поверненням лізингових платежів у частині відшкодування вартості техніки, що надходять на рахунки, відкриті в органах Казначейства.

{Порядок доповнено пунктом 11 згідно з Постановою КМ № 1186 від 03.10.2007}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 грудня 2003 р. № 1904

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1997 р. № 1031 "Про створення державною лізингового фонду для технічного переоснащення сільського господарства".

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. № 1352 "Про заходи щодо забезпечення діяльності державного лізингового підприємства "Украгролізинг" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 30, ст. 1537).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1999 р. № 2195 "Про внесення доповнень до порядку використання коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на фінансування державного лізингового фонду для технічного переоснащення агропромислового комплексу" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 48, ст. 2375).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. № 982 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. № 1352" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 25, ст. 1050).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 418 "Про поширення дії постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. № 1352 на відкрите акціонерне товариство "Лізингова компанія "Украгромашінвест" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 20, ст. 838).вгору