Документ 192/95-ВР, поточна редакція — Прийняття від 01.06.1995

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про невідповідність Указу Президента України від
31 травня 1995 року N 413/95 "Про проведення опитування
громадської думки з питань довіри громадян України
Президентові України та Верховній Раді України"
Конституції і законам України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 21, ст.159 )

Враховуючи, що Указ Президента України "Про проведення
опитування громадської думки з питань довіри громадян України
Президентові України та Верховній Раді України" ( 413/95 )
суперечить статтям 4, 5, частині 2 статті 114-1, статті 114-6,
пункту 7-1 статті 114-5 та статті 170 Конституції України
( 888-09 ), Закону України "Про Державний бюджет України на 1995
рік" ( 126/95-ВР ), Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Відповідно до пункту 29 статті 97 Конституції України
накласти вето на Указ Президента України від 31 травня 1995 року
N 413/95 "Про проведення опитування громадської думки з питань
довіри громадян України Президентові України та Верховній Раді
України" як такий, що суперечить Конституції і законам України.
2. Зважаючи на дефіцит Державного бюджету України та
соціально-політичну ситуацію, пов'язану з реформуванням системи
органів влади, заборонити Кабінету Міністрів України, Уряду
Автономної Республіки Крим, місцевим органам державної і
виконавчої влади витрачання коштів Державного бюджету та
позабюджетних коштів на проведення в 1995 році консультативних
референдумів та опитування громадської думки.
3. Запропонувати Президенту України внести на розгляд
Верховної Ради України проект Конституційної угоди щодо
застосування Закону України "Про державну владу і місцеве
самоврядування в Україні".
4. Цю Постанову Верховної Ради України опублікувати в газеті
"Голос України" та засобах масової інформації місцевих Рад
народних депутатів.
5. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській і Севастопольській міським, районним, міським, районним
у містах, селищним, сільським Радам народних депутатів забезпечити
виконання цієї Постанови.
6. Контроль за виконанням Постанови Верховної Ради України
покласти на заступника Голови Верховної Ради України Дьоміна О.О.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 1 червня 1995 року
N 192/95-ВРвгору