Документ 1926-98-п, поточна редакція — Редакція від 23.11.2006, підстава - 1645-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 грудня 1998 р. N 1926
Київ
Про створення мережі закладів з організації
надання медичної допомоги "Асістанс-Україна"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 871 ( 871-2003-п ) від 04.06.2003
N 1645 ( 1645-2006-п ) від 23.11.2006 }
З метою поліпшення організації надання медичної допомоги,
прискорення розвитку ринку медичного страхування та відпрацювання
основних елементів системи медичного страхування Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Погодитись з пропозицією Міністерства охорони здоров'я
щодо створення мережі закладів з організації надання медичної
допомоги громадянам України іноземцям та особам без громадянства
"Асістанс-Україна". { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1645 ( 1645-2006-п ) від 23.11.2006 }
2. Для створення мережі закладів з організації надання
медичної допомоги "Асістанс-Україна" вважати за необхідне:
заснування центрального закладу у формі господарського
товариства за участю держави, частка якої у статутному фонді цього
закладу повинна становити не менш як 51 відсоток;
заснування мережі місцевих закладів в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі у формі господарських
товариств за участю центрального закладу. При цьому частка
центрального закладу в їх статутних фондах не повинна перевищувати
26 відсотків.
Визначити, що основними функціями центрального закладу
"Асістанс-Україна" є координація роботи місцевих закладів
"Асістанс-Україна", встановлення зв'язків з аналогічними
іноземними структурами, методичне забезпечення роботи місцевих
закладів "Асістанс-Україна", здійснення заходів з підготовки та
перепідготовки кадрів. Зазначений центральний заклад може
виступати гарантом у разі відповідного звернення іноземних установ
та організацій щодо врегулювання питань, пов'язаних з
відшкодуванням витрат на медичну допомогу громадянам України під
час їх тимчасового перебування за кордоном.
3. Фонду державного майна виступити з боку держави
засновником центрального закладу "Асістанс-Україна" та визначити
Міністерство охорони здоров'я уповноваженою особою з управління
часткою у його статутному фонді, що належить державі.
Міністерству охорони здоров'я разом з Фондом державного майна
та за погодженням з Кабінетом Міністрів України визначити державне
майно, що може бути передане як внесок до статутного фонду
центрального закладу "Асістанс-Україна" насамперед приміщень,
будівель, об'єктів незавершеного будівництва, які не
використовуються.
Передбачити участь іноземних інвесторів у заснуванні
центрального закладу "Асістанс-Україна" у розмірі до 26 відсотків
статутного фонду. Залучення іноземних інвесторів здійснювати на
конкурсних засадах, умови якого затверджуються Кабінетом Міністрів
України за поданням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг, Міністерства охорони здоров'я та
Антимонопольного комітету. ( Абзац третій пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 871 ( 871-2003-п ) від
04.06.2003 )
Передбачити також участь у заснуванні центрального закладу
"Асістанс-Україна" підприємств, установ і організацій України, які
провадять діяльність, пов'язану із страхуванням та медичним
обслуговуванням. Частка зазначених підприємств, установ і
організацій повинна становити не більш як 23 відсотки статутного
фонду центрального закладу "Асістанс-Україна". Будь-який страховик
України, що має ліцензію Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг на провадження медичного страхування, може
виступати засновником (учасником) закладів "Асістанс-Україна", а
також має право укладати договори із зазначеними закладами на
обслуговування застрахованих. ( Абзац четвертий пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 871 ( 871-2003-п ) від
04.06.2003 )
4. Органам виконавчої влади:
сприяти створенню мережі закладів "Асістанс-Україна", зокрема
шляхом:
надання в оренду майна;
здійснення організаційних заходів з метою залучення іноземних
та вітчизняних інвестицій;
залучення державних, комунальних і відомчих закладів охорони
здоров'я за умови збереження існуючих обсягів медичної допомоги
населенню;
сприяти створенню та діяльності аналогічних закладів,
заснованих на приватній власності.
5. Установити, що основним напрямом діяльності закладів
"Асістанс-Україна" є обслуговування страхових полісів (договорів,
сертифікатів) страховиків, які надають їх громадянам України
іноземцям та особам без громадянства.
При цьому заклади "Асістанс-Україна" здійснюють як
координацію надання медичної допомоги застрахованим шляхом
укладення договорів із закладами охорони здоров'я, так і можуть
забезпечувати у разі потреби надання медичної допомоги власними
силами (засобами) за умови дотримання норм антимонопольного
законодавства України.
Передбачити, що страховики можуть укладати договори із
закладами "Асістанс-Україна" чи аналогічними закладами на
обслуговування застрахованих і здійснювати виплати за страховими
випадками через заклади "Асістанс-Україна" чи аналогічні заклади.
{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1645
( 1645-2006-п ) від 23.11.2006 }
{ Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ N 1645
( 1645-2006-п ) від 23.11.2006 }
7. Установити, що:
координація надання екстреної медичної допомоги іноземцям та
особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території
України, здійснюється через заклади "Асістанс-Україна"; { Абзац
другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1645 ( 1645-2006-п ) від 23.11.2006 }
умовами здійснення страховиками України страхування з надання
екстреної медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства,
які тимчасово перебувають на території України", є: { Абзац третій
пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1645
( 1645-2006-п ) від 23.11.2006 }
укладення спільного договору між страховиками України,
зазначеними закладами "Асістанс-Україна" та іноземними
страховиками, що здійснюють страхування громадян, які приїжджають
в Україну, або договору між страховиками України та закладами
"Асістанс-Україна";
наявність ліцензії з медичного страхування (безперервне
страхування здоров'я), виданої Державною комісією з регулювання
ринків фінансових послуг. ( Абзац п'ятий пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 871 ( 871-2003-п ) від
04.06.2003, в редакції Постанови КМ N 1645 ( 1645-2006-п ) від
23.11.2006 }
8. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 17
вересня 1997 р. N 1021 ( 1021-97-п ) "Про вдосконалення Порядку
надання медичної допомоги іноземним громадянам, які тимчасово
перебувають на території України" (Офіційний вісник України, 1997
р., число 38, с. 39) після слів "медичних страховок (полісів)
Державної акціонерної страхової компанії" доповнити словами "або
страхових полісів страховиків за переліком, який подається
Державному комітету у справах охорони державного кордону
центральним закладом "Асістанс-Україна" разом з Комітетом у
справах нагляду за страховою діяльністю".
9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Міністерство охорони здоров'я.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 67вгору