Документ 192_026, чинний, поточна редакція — Підписання від 22.09.1993

               Угода 
між Урядом України та Урядом Республіки Куба
про взаємне звільнення від плати за користування
приміщеннями та прилеглими до них ділянками землі,
наданими Посольству України в Республіці Куба та
Посольству Республіки Куба в Україні

Дата підписання: 22.09.1993 Дата набуття чинності: 22.09.1993
Уряд України і Уряд Республіки Куба, які надалі іменуються
Договірні Сторони,
- керуючись бажанням поглиблювати двостороннє співробітництво
між Україною та Республікою Куба,
- прагнучи до створення найбільш сприятливих умов для
функціонування дипломатичних представництв своїх країн, на
території одна одної,
- керуючись положеннями Віденської Конвенції про дипломатичні
зносини 1961 року ( 995_048 ),
домовились про таке:
Стаття 1
Посольство України в Республіці Куба та Посольство Республіки
Куба в Україні взаємно звільняються від плати за користування
наданих їм службових і житлових приміщень та прилеглих до них
ділянок землі відповідно в Україні та Республіці Куба згідно з
протоколом до цієї угоди.
Стаття 2
Посольства обох країн повинні вживати всіх необхідних заходів
до збереження приміщень і прилеглих до них ділянок землі в тому
вигляді та стані, в яких вони були надані їм у користування.
Стаття 3
Будь-яка перебудова або зміна приміщень та стану прилеглих до
них ділянок землі може проводитися посольствами, в користування
яких вони надані, лише за умови наявності згоди відповідних
органів країни перебування, отриманої в установленому порядку.
Стаття 4
Витрати на ремонт, перебудову приміщень, догляд за прилеглими
ділянками землі, електричне, опалювальне та інше забезпечення
приміщень відноситься на рахунок посольств, в користування яких
надані приміщення.
Стаття 5
Ця Угода набуває чинності з дня її підписання і може бути
змінена за взаємною домовленістю Сторін.
Стаття 6
Ця Угода діятиме протягом 5 років і термін її дії автоматично
продовжуватиметься на наступні 5-річні терміни, якщо жодна з
Договірних Сторін не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення
відповідного терміну дії Угоди, не повідомить іншу Договірну
Сторону про своє бажання припинити її дію.
Здійснено в м. Києві 22.09.1993 року в двох примірниках,
кожний українською та іспанською мовами при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
За Уряд України За Уряд Республіки Куба
(підпис) (підпис)вгору