Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 943
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2012194
Документ 194-2012-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.03.2014, підстава - 65-2014-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 березня 2012 р. № 194
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 65 від 01.03.2014}

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 943

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 943 “Про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2008 p., № 84, ст. 2816; 2009 p., № 45, ст. 1507, № 83, ст. 2823, № 95, ст. 3269; 2010 р., № 5, ст. 200, № 60, ст. 2094, № 74, ст. 2621, № 81, ст. 2847, № 96, ст. 3403, ст. 3406, № 98, ст. 3494, № 100, ст. 3550; 2011 р., № 2, ст. 111, № 26, ст. 1069, № 44, ст. 1797, № 46, ст. 1888, № 59, ст. 2369, № 78, ст. 2885, № 80, ст. 2944, № 90, ст. 3266, № 99, ст. 3601) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 березня 2012 р. № 194

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 943

1. У постанові:

1) назву постанови викласти у такій редакції:

“Про економію державних коштів”;

2) у вступній частині слово “бюджетних” замінити словом “державних”;

3) пункти 1-3 викласти у такій редакції:

“1. Затвердити заходи щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, підприємств, установ та організацій, утворених у встановленому порядку органами державної влади, які використовують кошти державного бюджету, що додаються.

2. Рекомендувати з урахуванням затверджених цією постановою заходів:

органам місцевого самоврядування затвердити протягом місяця заходи щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для їх утримання;

правлінню Пенсійного фонду України, правлінням фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування вжити заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених на їх утримання;

суб’єктам управління об’єктами державної власності забезпечити розгляд, у тому числі на загальних зборах або засіданнях наглядових рад господарських товариств, питання щодо економного та раціонального використання державних коштів.

3. Державній фінансовій інспекції забезпечити постійний контроль за виконанням затверджених цією постановою заходів та інформувати щокварталу Кабінет Міністрів України про стан їх виконання.”.

2. У заходах щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, затверджених зазначеною постановою:

1) назву та пункт 1 заходів викласти у такій редакції:

“ЗАХОДИ
щодо економного та раціонального використання
державних коштів, передбачених для утримання органів
державної влади та інших державних органів, підприємств,
установ та організацій, утворених у встановленому порядку органами
державної влади, які використовують кошти державного бюджету”;

“1.

Припинити придбання автотранспорту (крім транспортних засобів спеціалізованого призначення), меблів (крім випадків придбання меблів для новоутворених і збільшення чисельності працівників усіх бюджетних установ, а також придбання меблів для приміщень після проведення в них капітального ремонту чи реконструкції), мобільних телефонів, ноутбуків та проведення ремонтів кабінетів (крім ремонту приміщень, в яких розміщено Укрдержреєстр, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ та Держінформнауки, а також приміщень, які перебувають в аварійному стані).

до 1 січня 2014 р.”;

Для службового користування2) у пункті 3 слово “адміністраціях” замінити словом “службах”, слова “Генеральної прокуратури України,” виключити, а слова і цифри “до 2012 року” замінити словами і цифрами “до 1 січня 2014 р.”.вгору