Документ 1955-III, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до Закону України
"Про податок на додану вартість"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 43, ст.371 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21,
ст. 156) такі зміни:
1) у пункті 2.1 статті 2, абзаці другому пункту 9.3 та абзаці
третьому пункту 9.6 статті 9 цифри та слова "600 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словами "3600
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
2) у статті 9:
абзац перший пункту 9.3 викласти у такій редакції:
"9.3. Особи, що підпадають під визначення платників податку
згідно з статтею 2 цього Закону, зобов'язані зареєструватися як
платники податку в органі державної податкової служби за місцем їх
знаходження. Форма заяви про реєстрацію встановлюється
центральним органом державної податкової служби України";
перше речення пункту 9.4 викласти у такій редакції:
"9.4. Реєстраційна заява має бути подана (надіслана) органу
державної податкової служби не пізніше двадцятого календарного
дня, що настає за останнім днем дванадцятимісячного періоду,
зазначеного у пункті 2.1 цього Закону, а для осіб, що підпадають
під визначення пункту 2.3 цього Закону, - не пізніше ніж за десять
календарних днів до початку здійснення підприємницької діяльності
з торгівлі за готівку";
абзац другий пункту 9.6 виключити;
3) у тексті Закону слова "податковий орган" у всіх відмінках
замінити словами "орган державної податкової служби" у
відповідному відмінку.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 вересня 2000 року
N 1955-III



вгору