Документ 1956-98-п, поточна редакція — Прийняття від 10.12.1998

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 грудня 1998 р. N 1956
Київ
Про запровадження марок акцизного збору на імпортні
алкогольні напої з вмістом спирту етилового від 1,2 до 8,5
відсотка об'ємних одиниць та внесення змін і доповнень до
деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо порядку
реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Відповідно до абзацу п'ятого статті 1 Закону України "Про
акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби"
( 329/95-ВР ), абзацу шостого статті 1 Закону України "Про
державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим,
коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими
виробами", на виконання пункту 3 частини другої Закону України
"Про внесення змін до деяких законів України щодо виробництва та
реалізації алкогольних напоїв" ( 182/98-ВР ) та з метою подальшого
впорядкування надходження сум акцизного збору від реалізації
алкогольних напоїв та тютюнових виробів Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Запровадити марки акцизного збору на імпортні алкогольні
напої з вмістом спирту етилового від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних
одиниць.
2. Державній податковій адміністрації укласти додаткову угоду
з Національним банком на виготовлення марок акцизного збору для
маркування імпортних алкогольних напоїв з вмістом спирту етилового
від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць і в місячний термін
забезпечити їх реалізацію в необхідній кількості.
3. Для маркування імпортних алкогольних напоїв з вмістом
спирту етилового від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць
використовується спеціальна марка акцизного збору, яка
відрізняється від звичайної тільки написом "від 1,2 до 8,5 %".
4. Марки акцизного збору для маркування імпортних алкогольних
напоїв з вмістом спирту етилового від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних
одиниць запроваджуються в такому порядку:
заборонити з 1 березня 1999 р. ввезення на митну територію
України імпортних алкогольних напоїв з вмістом спирту етилового
від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць без марок акцизного збору
встановленого зразка;
заборонити з 1 травня 1999 р. зберігання, транспортування і
реалізацію на території України імпортних алкогольних напоїв з
вмістом спирту етилового від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць
без марок акцизного збору встановленого зразка;
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
забезпечити проведення інвентаризації станом на 15 квітня 1999 р.
залишків імпортних алкогольних напоїв з вмістом спирту етилового
від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць на підприємствах і в
організаціях оптової та роздрібної торгівлі;
Державній податковій адміністрації забезпечити реалізацію
марок акцизного збору для маркування імпортних алкогольних напоїв
з вмістом спирту етилового від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних
одиниць у кількості, що відповідає інвентаризаційним залишкам;
підприємствам і організаціям оптової та роздрібної торгівлі
до 1 травня 1999 р. здійснити маркування інвентаризаційних
залишків імпортних алкогольних напоїв з вмістом спирту етилового
від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць.
5. У разі зберігання, транспортування чи реалізації після
1 травня 1999 р. на території України імпортних алкогольних напоїв
з вмістом спирту етилового від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних
одиниць без марок акцизного збору встановленого зразка такі
алкогольні напої підлягають конфіскації відповідно до
законодавства.
6. Внести зміни і доповнення до Положення про виробництво,
зберігання, продаж марок акцизного збору і маркування алкогольних
напоїв та тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 24 жовтня 1996 р. N 1284 ( 1284-96-п ) (ЗП
України, 1996 р., N 19, ст. 535; Офіційний вісник України,
1997 р., число 2, с. 52, число 48, с. 419, число 49, с. 45;
1998 р., N 7, ст. 266), виклавши його в новій редакції
(додається).
7. Абзац другий пункту 1 Правил роздрібної торгівлі
алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 30 липня 1996 р. N 854 ( 854-96-п ) (ЗП України,
1996 р., N 15, ст.418), викласти в такій редакції:
"Алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового
бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі
харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка
об'ємних одиниць, які відносяться до товарних груп Гармонізованої
системи опису і кодування товарів під кодами 22 04, 22 05, 22 06,
22 08".

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 1996 р. N 1284
(в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 10 грудня
1998 р. N 1956 ( 1956-98-п )
ПОЛОЖЕННЯ
про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного
збору і маркування алкогольних напоїв та тютюнових
виробів
1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про
акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби"
( 329/95-ВР).
Виробництво та зберігання марок акцизного збору
2. Марки акцизного збору для маркування алкогольних напоїв та
тютюнових виробів (далі - марки акцизного збору) виготовляються з
паперу вагою 70 г/кв.м (+-) 3 г/кв.м і мають такі розміри:
для алкогольних напоїв - довжина 160 мм (+-) 0,25 мм, ширина
20 мм (+-) 0,25 мм;
для тютюнових виробів - довжина 44 мм (+-) 0,25 мм, ширина
20 мм (+-) 0,25 мм.
3. Зразки марок акцизного збору затверджуються Державною
податковою адміністрацією.
4. Захист марок акцизного збору від підроблення визначається
Національним банком за погодженням з Державною податковою
адміністрацією, Мінфіном, МВС та СБУ.
5. Марки акцизного збору встановленого зразка виготовляються
на замовлення Державної податкової адміністрації
Банкнотно-монетним двором Національного банку.
Замовлення оформляється відповідно до правил виготовлення
бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених
Мінфіном, МВС та СБУ.
Державна податкова адміністрація подає підприємству-виробнику
марок акцизного збору зведену заявку-розрахунок на виготовлення
необхідної кількості марок акцизного збору та сплачує витрати,
пов'язані з виробництвом цих марок.
6. Марки акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові
вироби виготовляються блоками, що упаковуються в пачки. Формат
блоків, кількість марок у блоці та кількість блоків у пачці
встановлюються та можуть змінюватися за погодженням з Державною
податковою адміністрацією. Марки акцизного збору за поданням
Державної податкової адміністрації поставляються в примірниках або
в блоках.
Кожна марка акцизного збору має свій окремий номер.
Нумерація марок акцизного збору на алкогольні напої
складається із серії з двох літер та семизначного номера,
нанесених паралельно довшій стороні марки. Крім цього, нумерація
марки включає напис, який складається з літер "АІ" ("АВ")
(початкові літери слів "алкоголь" та "імпорт" ("вітчизняний"),
двозначної та однозначної цифри (рік та квартал виробництва
марки), розділених між собою косими лініями. Марка акцизного збору
на алкогольні напої імпортного виробництва з вмістом спирту
етилового від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць включає напис
"1,2 - 8,5 %".
Нумерація марок акцизного збору на тютюнові вироби
складається з серії з двох літер та номера з чотирьох цифр,
нанесених паралельно коротшій стороні марки. Крім цього, нумерація
марки включає напис, який складається з літер "ТІ" ("ТВ")
(початкові літери слів "тютюн" та "імпорт" ("вітчизняний"),
двозначної та однозначної цифри (рік та квартал виробництва
марки), розділених між собою косими лініями.
Для маркування конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових
виробів використовується спеціальна акцизна марка, яка
відрізняється від звичайної тільки кольором і написом "Конфіскат".
7. Доставка марок акцизного збору до державних податкових
адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та
Севастополі здійснюється підприємством-виробником за рознарядкою
Державної податкової адміністрації.
8. Державні податкові адміністрації зберігають марки
акцизного збору в своїх приміщеннях або згідно з договором у
приміщеннях установ банків України. Приміщення мають бути технічно
укріплені і обладнані засобами охоронно-пожежної сигналізації.
Аналогічні умови зберігання марок повинні забезпечити і
покупці акцизних марок.
9. Приміщення, в якому зберігаються марки акцизного збору,
має бути ізольованим, а двері до нього під час продажу марок
замкнутими зсередини. Доступ до цього приміщення особам,
непричетним до продажу марок акцизного збору, забороняється.
10. Марки акцизного збору повинні зберігатися у металевих
шафах, які після закінчення роботи з продажу цих марок замикаються
ключем і опечатуються. Державний податковий інспектор, що
займається продажем марок акцизного збору, зберігає ключі від
металевих шаф та печатку і зобов'язаний вживати заходів до їх
схоронності. Державному податковому інспектору забороняється
передавати ключі і печатку стороннім особам або виготовляти
невраховані дублікати. Ключі від приміщення, де знаходяться марки
акцизного збору, зберігаються в порядку, визначеному головами
державних податкових адміністрацій.
11. Обов'язки з продажу марок акцизного збору покладаються на
державного податкового інспектора наказом голови державної
податкової адміністрації. Після видання наказу голова державної
податкової адміністрації (або за його дорученням інша посадова
особа) зобов'язаний ознайомити інспектора (під розписку) з
порядком продажу та ведення обліку марок акцизного збору, після
чого ці марки передаються інспектору під звіт. При цьому державний
податковий інспектор несе повну індивідуальну матеріальну
відповідальність за забезпечення схоронності прийнятих марок і за
будь-яку заподіяну їм шкоду як внаслідок умисних дій, так і
внаслідок недбалого або несумлінного ставлення до своїх
обов'язків.
Виконання обов'язків державного податкового інспектора з
продажу марок акцизного збору в разі потреби покладається на
іншого державного податкового інспектора у порядку, передбаченому
абзацом першим цього пункту.
12. У разі заміни державного податкового інспектора з продажу
марок акцизного збору марки акцизного збору, що перебувають у
нього під звітом, негайно перелічуються працівником, якому вони
передаються, у присутності членів комісії, призначених начальником
державної податкової адміністрації (або за його дорученням
заступником начальника). Про результати перерахування і передачі
марок акцизного збору складається акт за підписами зазначених
осіб.
13. У терміни, встановлені головою державної податкової
адміністрації (або за його дорученням заступником голови), але не
рідше одного разу на квартал проводиться раптова ревізія з повною
перевіркою наявності марок акцизного збору, ведення їх обліку. Для
проведення ревізії наказом голови державної податкової
адміністрації (або за його дорученням заступником голови)
призначається комісія, яка складає акт. У разі виявлення ревізією
нестачі або надлишку марок акцизного збору в акті зазначається
кількість нестачі або надлишку марок акцизного збору та обставини
їх виникнення.
Продаж марок акцизного збору
14. Марки акцизного збору продаються державними податковими
адміністраціями в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі суб'єктам підприємницької діяльності, які
відповідно до законодавства є платниками акцизного збору з
алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Продаж марок акцизного збору українським виробникам
алкогольних напоїв та тютюнових виробів проводиться виходячи з
планових щомісячних обсягів реалізації (виробництва) алкогольних
напоїв та тютюнових виробів.
15. Розмір плати за марки акцизного збору затверджується
Кабінетом Міністрів України. Плата за марки акцизного збору
зараховується на окремий спеціальний рахунок Державної податкової
адміністрації і використовується виключно на фінансування витрат,
пов'язаних з виробництвом, транспортуванням та створенням
матеріально-технічної бази для зберігання марок акцизного збору.
Державна податкова адміністрація щомісяця в установлений
термін подає Головному управлінню Державного казначейства звіт про
надходження зазначених коштів на спеціальний рахунок Державної
податкової адміністрації та їх використання.
16. Суб'єкти підприємницької діяльності, включаючи громадян,
що займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної
особи, які уклали зовнішньоекономічний договір (контракт) з
іноземними виробниками на поставку в Україну алкогольних напоїв і
тютюнових виробів, підлягають реєстрації у продавця марок
акцизного збору як імпортери з одержанням посвідчення за формою
згідно з додатком.
Суб'єкти підприємницької діяльності (замовники), що укладають
договори (контракти) з переробними підприємствами (виконавцями)
для виготовлення тютюнових виробів з використанням давальницької
сировини, реєструються за їх місцезнаходженням у продавця марок
акцизного збору з одержанням посвідчення за встановленою формою та
купують необхідну кількість марок акцизного збору для маркування
готової продукції.
Суб'єкти підприємницької діяльності, які уклали договори з
державними податковими адміністраціями на реалізацію конфіскованих
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, обліковуються у продавця
марок акцизного збору та купують необхідну кількість марок
акцизного збору для маркування конфіскованої продукції.
17. Для реєстрації імпортери (замовники) подають державній
податковій адміністрації (продавцю марок) такі документи:
а) резиденти, крім зазначених у підпункті "б" цього пункту:
оригінал і копію свідоцтва про державну реєстрацію;
оригінал і копію статуту, якщо він необхідний для створеної
форми підприємництва, а в інших випадках - документа, що є
підставою для провадження діяльності (установчого договору тощо);
довідку про наявність рахунків та їх реквізити, завірену
відповідною установою банку;
оригінал і копію контракту на поставку в Україну алкогольних
напоїв (тютюнових виробів) або договору (контракту) на
виготовлення алкогольних напоїв (тютюнових виробів) на
давальницьких умовах;
довідку органу державної податкової служби за
місцезнаходженням про взяття на облік як платника податку;
оригінал і копію ліцензії на право здійснення імпорту;
б) резиденти - громадяни, які займаються підприємницькою
діяльністю без створення юридичної особи:
оригінал і копію свідоцтва про державну реєстрацію;
довідку про наявність рахунків та їх реквізити, завірену
відповідною установою банку;
оригінал і копію контракту на поставку в Україну алкогольних
напоїв (тютюнових виробів) або договору (контракту) на
виготовлення алкогольних напоїв (тютюнових виробів) на
давальницьких умовах;
довідку органу державної податкової служби за місцем
проживання про взяття на облік як платника податку;
оригінал і копію ліцензії на право здійснення імпорту;
в) нерезиденти:
оригінал і копію документа про реєстрацію представництва в
Україні;
довідку про наявність рахунків та їх реквізити, завірену
відповідними установами банків;
оригінал і копію контракту, що є підставою для ввезення на
митну територію України алкогольних напоїв (тютюнових виробів);
оригінал і копію ліцензії на право здійснення імпорту.
18. Реєстрація імпортерів (замовників) провадиться в журналі
органу державної податкової адміністрації за формою, що
затверджується Державною податковою адміністрацією.
19. Для одержання марок акцизного збору державній податковій
адміністрації подають:
а) вітчизняні виробники:
заявку-розрахунок на придбання марок акцизного збору за
формою, затвердженою Державною податковою адміністрацією, у двох
примірниках, один з яких залишається у продавця марок, другий (з
відміткою продавця марок) - у виробника;
платіжний документ з відміткою установи банку, що підтверджує
внесення плати за марки акцизного збору;
оригінал і копію розрахунку потужності підприємства-виробника
з урахуванням можливого обсягу виробництва та реалізації
алкогольних напоїв і тютюнових виробів в Україні;
звіт про фактичні обсяги виробництва та реалізації продукції
за попередній квартал;
оригінал і копію ліцензії, що підтверджують право
підприємства-виробника на виготовлення продукції та на проведення
оптової і роздрібної торгівлі;
б) вітчизняні замовники:
оригінал і копію свідоцтва про державну реєстрацію;
оригінал і копію статуту, якщо він необхідний для створеної
форми підприємництва, а в інших випадках - документа, що є
підставою для здійснення діяльності;
довідку про наявність рахунків та їх реквізити, завірену
відповідною установою банку;
довідку органу державної податкової служби за
місцезнаходженням про взяття на облік як платника податку;
заявку-розрахунок на придбання марок акцизного збору за
формою, затвердженою Державною податковою адміністрацією, у двох
примірниках, один з яких залишається у продавця марок, другий (з
відміткою продавця марок) - у замовника;
платіжний документ з відміткою установи банку, що
підтверджує внесення плати за марки акцизного збору;
оригінал і копію розрахунку потужності
підприємства-виконавця, яке переробляє давальницьку сировину, з
урахуванням можливого обсягу виробництва і реалізації тютюнових
виробів в Україні;
звіт про фактичні обсяги виробництва та реалізації продукції
за попередній квартал;
оригінал і копію договору (контракту) на виготовлення
тютюнових виробів на давальницьких умовах;
ліцензії, що підтверджують право замовника на проведення
оптової і роздрібної торгівлі;
ліцензії, що підтверджують право підприємства-виконавця на
виготовлення продукції.
20. Для одержання марок акцизного збору імпортери (замовники)
подають державній податковій адміністрації:
заявку-розрахунок на придбання марок акцизного збору за
формою, затвердженою Державною податковою адміністрацією, у трьох
примірниках, один з яких залишається у продавця марок, другий (з
відміткою продавця марок про сплату акцизного збору) - передається
імпортером (замовником) митним органам під час оформлення
вантажної митної декларації, третій (з відміткою продавця марок) -
залишається у імпортера (замовника);
платіжні документи, що підтверджують внесення плати за марки
акцизного збору та сплату акцизного збору;
оригінал і копію зовнішньоекономічного договору (контракту),
відповідно до якого в Україну ввозяться алкогольні напої та
тютюнові вироби, для відмітки державної податкової адміністрації
про видачу марок акцизного збору;
ліцензії (сертифікати), що підтверджують право на здійснення
імпортних операцій та оптової і роздрібної торгівлі.
21. Оригінали документів, зазначених у пунктах 17, 19 та 20
цього Положення, звіряються з копією і повертаються власникові.
У разі необхідності продавець марок має право додаткової
перевірки документів, пред'явлених покупцем для придбання марок.
22. Марки акцизного збору видаються імпортеру (замовнику) або
вітчизняному виробнику алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
Одержувач марок акцизного збору ставить особистий підпис у журналі
обліку, що складається за формою, затвердженою Державною
податковою адміністрацією, і ведеться продавцем марок акцизного
збору окремо для вітчизняних виробників та імпортерів (замовників)
і окремо - для алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
У разі недотримання порядку обліку і зберігання виданих
підприємству марок продавець марок має право призупинити
реалізацію такому покупцю наступних партій марок.
23. Терміни одержання марок акцизного збору за кожним
контрактом (договором) визначаються імпортером (замовником) за
погодженням з продавцем марок залежно від обсягів товарів, що
імпортуються. На оригіналі зовнішньоекономічного договору
державною податковою адміністрацією робиться відмітка про
кількість виданих марок.
У разі ввезення алкогольних напоїв і тютюнових виробів на
територію України у контракті (договорі) робиться відмітка про
кількість ввезених маркованих товарів. При цьому, якщо товар
ввозиться кількома партіями, відмітка робиться про кожну партію.
Продаж марок акцизного збору для ввезення наступної партії
виробів здійснюється після подання продавцю марок копії ввізної
вантажної митної декларації про ввезення попередньої партії
товарів і копії платіжних документів про сплату акцизного збору в
повному обсязі.
Придбані марки акцизного збору передаються імпортерами
(замовниками) іноземним виробникам для маркування імпортованих
алкогольних напоїв та тютюнових виробів у процесі їх виробництва.
Продаж марок одному й тому ж імпортеру під кожний наступний
контракт здійснюється після подання продавцю марок копії ввізної
вантажної митної декларації про ввезення продукції за попереднім
контрактом.
24. Передача або продаж придбаних марок акцизного збору іншим
суб'єктам підприємницької діяльності (крім передачі замовниками
(імпортерами) марок акцизного збору виробникам (постачальникам) з
метою маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів)
забороняється, за винятком передачі або продажу акцизних марок
разом з відповідними правами і зобов'язаннями щодо підакцизних
товарів за умови реєстрації у продавця марок.
25. У разі укладення державною податковою адміністрацією
договору на оренду приміщення для зберігання марок акцизного збору
з установами банків видача марок акцизного збору повинна
провадитися працівниками державної податкової адміністрації,
відповідальними за продаж марок, в орендованих приміщеннях з
дотриманням вимог, передбачених пунктами 8 - 12 цього Положення.
Маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів
26. Маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів
здійснюється виробниками цієї продукції.
27. Марки акцизного збору мають бути наклеєні виробниками
алкогольних напоїв і тютюнових виробів на кожну пляшку, пачку
(упаковку), у тому числі сувенірні, у такий спосіб, щоб вони
розривалися під час відкупорювання (розкривання) товару.
Алкогольні напої та тютюнові вироби, не позначені
українськими марками акцизного збору встановленого зразка, які
зберігаються або транспортуються в товарних обсягах (крім товарів,
призначених для вивезення за межі митної території України),
розглядаються як такі, що призначені для реалізації на території
України.
Алкогольні напої та тютюнові вироби, марковані з відхиленням
від вимог цього Положення або марками, які не видавалися
безпосередньо виробнику (імпортеру) зазначеної продукції,
розглядаються як немарковані.
28. З метою надійного прикріплення марки акцизного збору на
пляшці (пачці тощо) для її наклеювання повинен використовуватися
клей (дисперсійний, дескрин тощо), який не дає змоги зняти марку з
товарів без пошкодження і змивається у процесі миття пляшок для
повторного їх використання.
29. На кожну пляшку алкогольних напоїв як серійного
виробництва, так і сувенірних, марки акцизного збору наклеюються
П-подібним чи Г-подібним способом через горловину пляшки.
У разі реалізації напоїв в упаковках (типу "Tetra Pak")
наклеювання марок акцизного збору провадиться по осі упаковки на
верхній площині.
У разі реалізації алкогольних напоїв, розлитих у пляшки
місткістю 0,05 та 0,1 куб. дециметрів, у сувенірних коробках марки
акцизного збору наклеюються таким чином:
на коробку з телескопічною кришкою - з двох паралельних
сторін з бокової або верхньої площини кришки на дно;
на коробку з кришкою на шарнірі (відкидною) - з верхньої
площини кришки на бокову сторону дна або на її дно;
на коробку типу "пенал" - з верхньої на нижню площину кришки
через бокову площину дна.
30. На тютюнові вироби марки акцизного збору наклеюються
таким чином:
на пачки сигарет та цигарок серійного виробництва, сигар,
сигарил, а також цигарок, упакованих в сувенірні коробки
(незалежно від їх розміру), - так, щоб вони обов'язково
розривалися під час відкривання;
на тютюнові вироби в упаковці, що підлягає обгортанню
целофаном, - під целофан.
31. У разі порушення порядку маркування імпортних алкогольних
напоїв і тютюнових виробів, установленого цим Положенням, або
неповної сплати акцизного збору товар не допускається до митного
оформлення (проведення митних процедур).
Алкогольні напої та тютюнові вироби вітчизняного виробництва,
обклеєні вітчизняними марками акцизного збору встановленого
зразка, не можуть бути реалізовані на експорт
підприємствами-виробниками цієї продукції з наявністю на ній
зазначених марок.
Повернення пошкоджених марок акцизного збору
32. Марки акцизного збору, не використані для маркування
товарів через їх пошкодження, приймаються від покупців для
утилізації. При цьому сплачена сума акцизного збору
відшкодовується покупцям або за їх бажанням зараховується в
рахунок майбутніх платежів.
Вартість марок не відшкодовується.
33. Пошкоджені марки акцизного збору повинні бути наклеєні на
окремому папері (формату А3 - 290 х 420 мм) без складок і
нерівностей, щоб чітко було видно центральну частину марки; окремі
частини розірваних марок мають бути з'єднані; загальна частина
кожної поверненої імпортером (замовником, виробником) марки
повинна становити не менш як 60 відсотків початкового розміру.
34. Оформлені належним чином пошкоджені марки акцизного збору
повертаються продавцю марок. Продавець марок складає акт про
утилізацію пошкоджених марок. Перший примірник акта разом із
заявою платника про повернення сплаченої суми акцизного збору або
зарахування її в рахунок майбутніх платежів залишається в
державній податковій адміністрації.
У разі неможливості вирівнювання і наклеювання на окремий
папір марок акцизного збору, які були пошкоджені автоматом з їх
наклеювання, на підприємстві-виробнику створюється комісія, яка
складає акт про списання таких марок акцизного збору. В акті
обов'язково зазначається фактична кількість зіпсованих автоматом
марок. До складу зазначеної комісії залучаються представники
державної податкової адміністрації, які очолюють комісію, а також
працівник контрольного поста підприємства і представник
відповідної місцевої державної адміністрації.
Аналогічний порядок утилізації марок акцизного збору
поширюється і на партії неякісної продукції, що повертається
покупцем підприємству-виробнику.
У разі встановлення нестачі (розкрадання, знищення,
реалізація на експорт з вітчизняними марками тощо) марок акцизного
збору у їх покупця матеріально відповідальні особи
підприємства-виробника алкогольних напоїв та тютюнових виробів
несуть повну матеріальну відповідальність в розмірі вартості марок
акцизного збору та розрахункової суми акцизного збору, яку
виробник мав би сплатити до бюджету за умови реалізації продукції,
для маркування якої купувалися марки акцизного збору. Зазначені
суми стягуються з рахунку підприємства в безспірному порядку.
35. За рішенням продавця марок акцизного збору марки, які
мають явні ознаки підроблення та інші відхилення, надсилаються
підприємству - виробнику для проведення відповідної експертизи,
про що покупцеві марок видається довідка. Після одержання висновку
експертизи складається акт, на підставі якого зазначені марки
підлягають утилізації, а у разі визнання марок акцизного збору
фальшивими чи підробленими - надсилаються до органів МВС.
36. Відшкодування сплаченого акцизного збору покупцям марок
провадиться фінансовими органами за поданням державних податкових
адміністрацій у п'ятиденний термін з дня подання належним чином
оформленого акта.
37. Непошкоджені та невикористані марки акцизного збору
можуть бути прийняті державними податковими адміністраціями від
покупців марок лише за умови повернення їх у повному обсязі та
придатності їх для подальшої реалізації за висновком продавця
марок. При цьому сплачена сума акцизного збору відшкодовується
покупцям марок або за їх бажанням зараховується в рахунок
майбутніх платежів лише за умови дотримання зазначених умов цього
пункту. Вартість марок не відшкодовується.
У разі повернення марок не в повному обсязі, а також
непридатними для подальшої реалізації сплачена сума акцизного
збору та сума вартості марок акцизного збору не відшкодовуються.

Додаток
до Положення про виробництво,
зберігання, продаж марок
акцизного збору і маркування
алкогольних напоїв та
тютюнових виробів
Державна податкова адміністрація
(в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі)
ПОСВІДЧЕННЯ
N ______
про реєстрацію імпортера (замовника)
алкогольних напоїв, тютюнових виробів
(непотрібне закреслити)
Видано ___________________________________________________________
(повна назва юридичної особи або прізвище, ім'я та __________________________________________________________________
по батькові фізичної особи, __________________________________________________________________
адреса, __________________________________________________________________
банківські реквізити, ідентифікаційний код)
в тому, що він зареєстрований ___ _______ _____ р.
в органі державної податкової служби _____________________________
(повна назва) __________________________________________________________________
Сертифікат (ліцензія) N ____ з терміном дії до ___ ____________ р.
виданий(а) _______________________________________________________
(ким та коли виданий(а)
Термін дії посвідчення відповідає терміну дії сертифіката
(ліцензії)
Голова (заступник голови)
державної податкової адміністрації __________________________________
(підпис)
Реєстраційний N ____________ ____________ _____ р.
М П (дата видачі посвідчення)вгору