Про затвердження Положення про проїзний документ особи, якій надано додатковий захист
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 14.03.2012197
Документ 197-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.09.2015, підстава - 661-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 березня 2012 р. № 197
Київ

Про затвердження Положення про проїзний документ особи, якій надано додатковий захист

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 955 від 25.12.2013
№ 661 від 02.09.2015}

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 26 Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2012 р. № 197

ПОЛОЖЕННЯ
про проїзний документ особи, якій надано додатковий захист

1. Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист (далі - документ), є документом, що посвідчує особу, яку визнано особою, якій надано додатковий захист, та надає їй право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

2. Документ видається територіальним органом ДМС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - територіальні органи) за місцем проживання особи, якій надано додатковий захист, яка досягла шістнадцятирічного віку, за наявності посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, за її особистим зверненням або зверненням її законного представника.

Дитина, яка розлучена з сім’єю і яку визнано особою, якій надано додатковий захист, має право за клопотанням її законного представника на отримання документа до досягнення нею шістнадцятирічного віку.

3. Бланки документа виготовляються відповідно до вимог законодавства на замовлення ДМС. Зразок бланка документа затверджується МВС.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 955 від 25.12.2013}

4. Бланк документа має вигляд зшитої нитками обрізної книжечки розміром 88 х 125 міліметрів, що складається з обкладинки, яка містить сторінку даних, та 32 паперових сторінок. Бланк документа скріплюється замкненим швом, виконаним нитками із захисними властивостями.

Усі сторінки бланка документа мають захисні елементи, виконані спеціальними фарбами відповідно до розробленої в установленому порядку схеми захисту.

5. Обкладинка документа виготовляється із зносостійкого палітурного матеріалу зеленого кольору.

У верхній частині лицьового боку обкладинки виконано із застосуванням фольги бронзового кольору напис “УКРАЇНА” українською і англійською мовами, нижче із застосуванням фольги бронзового кольору виконане контурне зображення малого Державного Герба України, під ним нижче - слова “ПРОЇЗНИЙ ДОКУМЕНТ ОСОБИ, ЯКІЙ НАДАНО ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ” українською і англійською мовами.

У верхньому лівому куті лицьового боку обкладинки нанесено дві скісні риски.

6. На правому форзаці надруковано фонові сітки у вигляді фрагментів орнаментальних рисунків, що променями сходяться в місці стилізованого зображення малого Державного Герба України, українською і англійською мовами надруковано слова “УКРАЇНА”, “ПРОЇЗНИЙ ДОКУМЕНТ ОСОБИ, ЯКІЙ НАДАНО ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ”, літери в яких виконано мікротекстом.

Угорі правого форзаца українською мовою надруковано слова “СЛІД ПАМ’ЯТАТИ”, нижче - текст українською мовою:

“Для в’їзду до іноземної держави необхідно обов’язково отримати візу, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Невиконання митних і валютних правил може призвести до відкладення закордонної поїздки. Відомості про вимоги з цих питань Ви можете отримати в найближчій митниці.

Відповідно до міжнародних правил охорони здоров’я іноземна держава, до якої Ви прибули, може зажадати документ щодо вакцинації проти хвороб. За більш докладною інформацією звертайтеся до місцевих органів охорони здоров’я.

У разі втрати, крадіжки або знищення проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, Ви зобов’язані негайно повідомити про це органи внутрішніх справ України чи найближчу консульську установу України за кордоном.

З метою створення умов, що гарантують відшкодування в повному обсязі витрат, пов’язаних з непередбачуваними обставинами під час пересування за кордоном, Ви повинні бути застраховані.”.

Унизу правого форзаца зазначено найменування підприємства, яке виготовило бланк документа, рік виготовлення бланка.

7. Сторінка даних, яка містить інформацію про особу, розміщується на лівому форзаці і захищається захисною плівкою.

Сторінка даних виготовляється відповідно до вимог Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО, Doc. № 9303).

Відомості вносяться на сторінку даних шляхом принтерного друку з подальшим нанесенням захисного покриття.

Сторінка даних призначена для внесення інформації (у тому числі машинозчитуваної) про пред’явника документа та його реквізитів і складається із зони візуальної перевірки, поділеної на п’ять зон, та шостої машинозчитуваної зони.

На сторінці даних передбачається місце для фотокартки або відцифрованого зображення обличчя пред’явника документа та місце для його підпису. Відцифроване зображення обличчя та підпис пред’явника документа можуть виконуватися способом принтерного друку.

{Абзац п'ятий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 661 від 02.09.2015}

Текстова інформація на сторінці даних розміщується паралельно корінцю паспортної книжечки і починається від нього.

8. На лицьовому боці сторінки даних містяться п’ять обов’язкових зон візуальної перевірки документа та зона для машинозчитуваного контролю.

9. Елементи даних у зонах I-V розміщуються в такій послідовності:

зона I. Одним рядком друкуються назва держави та зображення малого Державного Герба України, яке тричі повторюється. Нижче двома рядками зазначається назва документа, далі одним рядком - назви полів для внесення таких даних: “Тип”, “Код держави”, “Номер документа”;

зона II. Послідовно, згори донизу, друкуються назви полів для внесення таких відомостей про пред’явника документа:

“Прізвище”;

“Ім’я”;

“Дата народження”, “Персональний номер”;

“Стать”, “Місце народження”;

зони III-IV. Продовження полів у такому ж порядку, як у зоні II, для внесення інших відомостей, а саме:

“Дата видачі”, “Найменування органу, що видав”;

“Дата закінчення строку дії”, “Підпис пред’явника”.

Текст друкується українською і англійською мовами;

зона V. Призначена для розміщення фотокартки або відцифрованого зображення обличчя пред’явника документа;

{Абзац дванадцятий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 02.09.2015}

зона VI. Призначена для внесення машинозчитуваної інформації. Елементи даних друкуються за машинозчитуваною формою двома рядками. Структура даних машинозчитуваних рядків, позиціювання рядків у машинозчитуваній зоні, гарнітура і розмір шрифтів визначаються відповідно до вимог ІКАО, Doc. № 9303.

10. Угорі першої сторінки, паралельно довшому краю, міститься напис:

“Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, є власністю України”.

Під ним двома колонками текст такого змісту:

“Цей документ є проїзним документом особи, якій надано додатковий захист в Україні.

Документ видано з єдиною метою - надати його пред’явнику проїзний документ, який може використовуватися замість національного паспорта. Він не завдає шкоди і будь-яким чином не зачіпає національність його пред’явника.

Іменем України Міністр закордонних справ України просить усіх, кого це може стосуватися, усіма можливими заходами полегшити поїздку пред’явника документа і надавати йому необхідну допомогу та захист.

Якщо пред’явник документа оселився за межами України і бажає знову їхати, він повинен звернутися до компетентних органів країни свого проживання за новим документом. Цей проїзний документ повинен вилучатися компетентними органами, які видають новий документ, і повертатися компетентному органу в Україні, що видав документ.”.

Текст друкується українською і англійською мовами.

11. Сторінки друга - четверта призначені для розміщення відомостей про дітей віком до шістнадцяти років, що є особами, які потребують додаткового захисту і виїжджають за межі України разом з пред’явником документа без документів для виїзду за кордон, та відводиться місце для їх фотокарток. У верхній частині цих сторінок українською і англійською мовами через скісну риску надруковано слово “ДІТИ”.

12. Сторінки п’ята - шоста призначені для особливих відміток. У верхній частині цих сторінок, паралельно коротшому краю, українською і англійською мовами через скісну риску надруковано слова “ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ”.

13. Сторінки сьома - тридцять друга призначені для проставлення віз. У верхній частині цих сторінок українською і англійською мовами через скісну риску надруковано слово “ВІЗИ”.

14. Паперові сторінки документа (крім першої) нумеруються.

15. На сторінках першій - тридцять другій та на правому боці обкладинки на відстані 5 (± 0,5) міліметрів від верхнього обрізу книжечки способом перфорації проставляються серія, позначена двома літерами, та шестизначний номер документа.

16. Документ видається на строк дії посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.

17. Для отримання документа необхідно подати заяву-анкету, зміст та форма якої визначаються МВС, дві фотокартки розміром 35 х 45 міліметрів, у разі потреби також дві фотокартки дітей.

{Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 02.09.2015}

18. Забороняється вносити в документ записи, не передбачені цим Положенням.

19. Порядок оформлення, видачі та продовження строку дії документа визначається МВС.

20. У разі втрати, крадіжки або знищення документа особа, якій надано додатковий захист, зобов’язана негайно повідомити орган внутрішніх справ та територіальний орган за місцем втрати; за кордоном - найближчу консульську установу України.

Якщо документ пошкоджено, втрачено або строк його дії закінчився, особа, якій надано додатковий захист, може отримати новий документ в територіальному органі за місцем проживання.

21. Порядок зберігання бланків документів і знищення зіпсованих бланків та документів, строк дії яких закінчився, визначається МВС.вгору