Про створення Рівненського державного гуманітарного університету
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.19981973
Документ 1973-98-п, поточна редакція — Прийняття від 14.12.1998

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 грудня 1998 р. N 1973
Київ
Про створення Рівненського державного
гуманітарного університету

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію Міністерства освіти та Рівненської
обласної державної адміністрації, погоджену з Міністерством
економіки, Міністерством фінансів та Міністерством культури і
мистецтв, про створення Рівненського державного гуманітарного
університету на базі Рівненського державного педагогічного
інституту, Рівненського державного інституту культури, Дубенського
та Сарненського коледжів Рівненського державного педагогічного
інституту, а також Рівненського училища мистецтв і культури та
Дубенського відділення цього ж училища, що ліквідуються.
Створення зазначеного університету здійснити в межах
асигнувань, передбачених Міністерству освіти та Міністерству
культури і мистецтв на підготовку кадрів.
2. Установити, що створюваний цією постановою університет
перебуває у сфері управління Міністерства освіти.
3. Міністерству фінансів передбачати починаючи з 1999/2000
навчального року фінансування Рівненського державного
гуманітарного університету через Міністерство освіти.
4. Установити, що:
студенти Рівненського державного педагогічного інституту та
Рівненського державного інституту культури, що ліквідуються,
продовжують навчання у Рівненському державному гуманітарному
університеті за третім і четвертим рівнями акредитації;
учні Дубенського та Сарненського коледжів Рівненського
державного педагогічного інституту, Рівненського училища мистецтв
і культури та Дубенського відділення цього ж училища, що
ліквідуються, продовжують навчання у Рівненському державному
гуманітарному університеті за першим рівнем акредитації.
5. Взяти до відома, що Рівненська обласна державна
адміністрація сприятиме розвитку матеріально-технічної бази та
соціальної інфраструктури Рівненського державного гуманітарного
університету.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.28вгору