Про Українську національну комісію з питань правопису
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.02.2002198
Документ 198-2002-п, поточна редакція — Редакція від 03.07.2015, підстава - 416-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 лютого 2002 р. N 198
Київ
Про Українську національну комісію
з питань правопису
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 57 ( 57-2003-п ) від 18.01.2003
N 416 ( 416-2015-п ) від 17.06.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Покласти на Міністерство освіти і науки та Національну
академію наук організаційне і науково-методичне забезпечення
діяльності Української національної комісії з питань правопису, а
також підготовку до видання "Українського правопису" в новій
редакції.
2. Затвердити новий склад Української національної комісії з
питань правопису (додається). Дозволити співголовам Української
національної комісії з питань правопису спільним рішенням вносити
зміни до її складу. { Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 57 ( 57-2003-п ) від 18.01.2003 }
Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 15 червня 1994 р. N 402 ( 402-94-п ) "Про
підготовку і видання "Українського правопису" у новій редакції"
(ЗП України, 1994 р., N 10, ст. 243) в частині складу Української
національної комісії з питань правопису.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 лютого 2002 р. N 198
СКЛАД
Української національної комісії з питань правопису
СТРІХА - заступник Міністра освіти і науки,
Максим Віталійович співголова Комісії
ПИРОЖКОВ - віце-президент Національної Сергій Іванович академії наук, академік
Національної академії наук,
співголова Комісії (за згодою)
ГРИЦЕНКО - директор Інституту української мови
Павло Юхимович Національної академії наук,
професор, доктор філологічних наук,
заступник співголови Комісії
(за згодою)
СКЛЯРЕНКО - директор Інституту мовознавства Віталій Григорович імені О.О. Потебні Національної
академії наук, академік
Національної академії наук,
заступник співголови Комісії
(за згодою)
ШЕВЧЕНКО - завідувач відділу лінгвістики Лариса Леонідівна Українського мовно-інформаційного
фонду Національної академії
наук, кандидат філологічних наук,
секретар Комісії (за згодою)
АЖНЮК - завідувач відділу мов України Богдан Миколайович Інституту мовознавства імені
О.О. Потебні Національної академії
наук, професор, доктор філологічних
наук (за згодою)
ГНАТЮК - професор кафедри історії та Лідія Павлівна стилістики української мови
Інституту філології Київського
національного університету імені
Тараса Шевченка, доктор
філологічних наук (за згодою)
ГОЛУБОВСЬКА - завідувач кафедри загального Ірина Олександрівна мовознавства та класичної
філології Інституту філології
Київського національного
університету імені Тараса
Шевченка, професор, доктор
філологічних наук (за згодою)
ГОРОДЕНСЬКА - завідувач відділу граматики Катерина Григорівна української мови Інституту
української мови Національної
академії наук, професор, доктор
філологічних наук (за згодою)
ЄРМОЛЕНКО - завідувач відділу стилістики та Світлана Яківна культури мови Інституту української
мови Національної академії наук,
член-кореспондент Національної
академії наук (за згодою)
ЗАГНІТКО - завідувач відділу інформатики Анатолій Панасович Українського мовно-інформаційного
фонду Національної академії наук,
член-кореспондент Національної
академії наук (за згодою)
КАЛАШНИК - професор кафедри української Володимир Семенович мови Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна,
доктор філологічних наук
(за згодою)
КОВАЛЕВСЬКА - завідувач кафедри української Тетяна Юріївна мови філологічного факультету
Одеського національного
університету імені І.І. Мечникова,
професор, доктор філологічних наук
(за згодою)
ЛУЧИК - завідувач кафедри загального Василь Вікторович та слов’янського мовознавства
Національного університету
"Києво-Могилянська академія",
професор, доктор філологічних наук
(за згодою)
ЛУЧКАНИН - доцент кафедри загального Сергій Мирославович мовознавства та класичної філології
Інституту філології Київського
національного університету імені
Тараса Шевченка, доктор
філологічних наук (за згодою)
МАСЕНКО - професор кафедри української Лариса Терентіївна мови Національного університету
"Києво-Могилянська академія",
доктор філологічних наук
(за згодою)
МОВЧАН - голова Всеукраїнського товариства
Павло Михайлович "Просвіта" імені Тараса Шевченка,
заслужений діяч мистецтв України
(за згодою)
ПІВТОРАК - завідувач відділу Григорій Петрович загальнославістичної проблематики і
східнослов’янських мов Інституту
мовознавства імені О.О. Потебні
Національної академії наук,
академік Національної академії наук
(за згодою)
ПОНОМАРІВ - професор кафедри мови та стилістики
Олександр Данилович Інституту журналістики Київського
національного університету імені
Тараса Шевченка, доктор
філологічних наук (за згодою)
ПОПОВА - декан факультету української й Ірина Степанівна іноземної філології та
мистецтвознавства
Дніпропетровського національного
університету імені Олеся Гончара,
професор, доктор філологічних наук
(за згодою)
СКАБ - завідувач кафедри історії та Мар’ян Стефанович культури української мови
Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича,
професор, доктор філологічних наук
(за згодою)
ТАРАНЕНКО - провідний науковий співробітник Олександр Онисимович Інституту мовознавства імені
О.О. Потебні Національної академії
наук, професор, доктор філологічних
наук (за згодою)
ЧЕРЕДНИЧЕНКО - професор кафедри теорії та практики
Олександр Іванович перекладу з романських мов імені
Миколи Зерова Інституту філології
Київського національного
університету імені Тараса Шевченка,
доктор філологічних наук
(за згодою)
ЧЕРНЮХ - завідувач кафедри класичної Богдан Васильович філології Львівського національного
університету імені Івана Франка,
доцент, кандидат філологічних наук
(за згодою)
ШИРОКОВ - директор Українського Володимир Анатолійович мовно-інформаційного фонду
Національної академії наук,
академік Національної академії наук
(за згодою)
{ Склад в редакції Постанови КМ N 416 ( 416-2015-п ) від
17.06.2015 }вгору