Про удосконалення порядку формування цін
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 18.12.19981998
Документ 1998-98-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.04.2019, підстава - 260-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 грудня 1998 р. N 1998
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 260 ( 260-2019-п ) від 06.03.2019 }
Про удосконалення порядку формування цін

Відзначити, що останнім часом у галузях народного
господарства набула значного поширення практика встановлення цін і
тарифів у доларовому еквіваленті.
Стрімке падіння курсу гривні до долара США, яке відбулося у
серпні - вересні 1998 року, супроводжувалось значним зростанням
оптових цін, насамперед, у галузях з великою питомою вагою
імпортних сировини і матеріалів у собівартості продукції.
Індекс оптових цін у промисловості в цілому за 11 місяців
1998 р. становив 131,5 відсотка, у тому числі в електроенергетиці
- 166,1, газовій промисловості - 209,5, нафтопереробній
промисловості - 156,5, чорній та кольоровій металургії -
відповідно 144,1 та 156 відсотків. У ряді галузей зростання
оптових цін у жовтні перевищило вересневі показники. Почав
спрацьовувати ланцюговий ефект, у результаті чого індекс оптових
цін у жовтні в машинобудуванні становив вже 106,8 відсотка проти
103,9 у вересні, у легкій промисловості - 110,1 проти 102,3
відсотка у вересні. У листопаді темпи зростання оптових цін дещо
знизились. Проте негативний вплив застосування доларового
еквівалента на цінову ситуацію залишається значним.
Ситуацію погіршує те, що в умовах переважно вільного
ціноутворення під час формування цін доларовий еквівалент
застосовується і на продукцію, в структурі собівартості якої
частка імпорту незначна. Це призводить до необгрунтованого
дискримінаційного підвищення цін, збільшує запаси неліквідної
продукції і, відповідно, зменшує оборотні кошти підприємств,
провокує розкручування цін у суміжних галузях і, як наслідок, до
інфляції.
Перевірками, проведеними Державною інспекцією з контролю за
цінами Міністерства економіки, виявлено непоодинокі факти, коли на
підприємствах гірничорудної, металургійної та коксохімічної
промисловості зростання оптових цін значно випереджало темпи
падіння курсу гривні, хоча частка імпортної складової у
собівартості їхньої продукції здебільшого не перевищувала 50
відсотків. Не зважаючи на те, що оптові ціни на вугілля у
поточному році зросли лише на 5 відсотків, а падіння курсу гривні
у вересні - жовтні становило близько 51 відсотка, вартість коксу
для споживачів за цей період збільшилась на 75 відсотків.
Однією з причин такої ситуації є несформованість прозорих
ринкових відносин, недостатній розвиток конкуренції на ринках
продукції базових галузей промисловості, безвідповідальні дії
окремих комерційних структур, які здійснюють збут продукції та
посередницькі операції з нею, недостатня упереджувальна робота
щодо боротьби з проявами монополізму. Незначна частка регульованих
державних цін в умовах монополізованого ринку не може достатньо
ефективно протидіяти зростанню вільних оптових та споживчих цін.
З метою стабілізації цін на внутрішньому ринку, посилення
боротьби з монопольними проявами та захисту інтересів вітчизняного
виробника і населення Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Встановити, що формування, встановлення та застосування
суб'єктами підприємництва вільних цін на території України
здійснюється виключно у національній грошовій одиниці. Вважати під
час формування цін обгрунтованим врахування витрат у доларовому
еквіваленті лише в частині імпортної складової структури ціни.
2. Міністерству економіки, Міністерству транспорту,
Державному комітету нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості, Національній комісії з питань регулювання
електроенергетики привести свої нормативно-правові акти у
відповідність з вимогами пункту 1 цієї постанови, встановивши до
20 грудня 1998 р. регульовані ціни і тарифи на продукцію та
послуги в гривнях. Перерахунок раніше встановлених у доларах США
цін і тарифів здійснити з урахуванням питомої ваги імпортної
складової у порядку згідно з додатком.
3. Надати Міністерству економіки право запроваджувати до
1 травня 1999 р. декларування зміни оптових цін на основні види
продукції та послуг підприємств - монополістів гірничорудної,
металургійної, хімічної і нафтохімічної промисловості та
сільськогосподарського машинобудування у разі, коли зростання
вільних оптових цін за 10 місяців 1998 року перевищило 30
відсотків, у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів
України від 22 лютого 1995 р. N 135 ( 135-95-п ).
4. Рекомендувати Національному банку посилити контроль за
проходженням платіжних документів з урахуванням того, що всі
розрахунки між суб'єктами підприємництва на внутрішньому ринку
України мають здійснюватись лише у гривнях.
5. Антимонопольному комітету здійснити конкретні заходи щодо
послаблення тиску проявів монополізму з боку суб'єктів
підприємництва на споживачів під час формування оптових цін і
тарифів, встановлення контролю за діяльністю комерційних структур,
які здійснюють збут продукції та посередницькі операції з
продукцією підприємств - монополістів у металургійній, хімічній,
нафтохімічній, вугільній, гірничорудній галузях промисловості,
електроенергетиці, та у місячний термін поінформувати Кабінет
Міністрів України.
6. Міністерству економіки, Антимонопольному комітету,
Державному комітету у справах захисту прав споживачів, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям провести
перевірки економічного обгрунтування встановлених цін (тарифів). У
разі виявлення фактів порушення вимог цієї постанови оперативно
застосовувати заходи впливу, передбачені нормативно-правовими
актами щодо порушення державної дисципліни цін та антимонопольного
законодавства. Про результати перевірок інформувати Кабінет
Міністрів України до 1 лютого 1999 року.
7. Міністерству економіки, Антимонопольному комітету,
Державному комітету у справах захисту прав споживачів, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям через засоби
масової інформації посилити роз'яснювальну роботу щодо дотримання
суб'єктами підприємництва порядку формування, встановлення і
застосування оптових цін, визначеного цією постановою.
8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Тігіпка С.Л.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 67

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 1998 р. N 1998
Порядок
перерахунку регульованих цін (тарифів) на товари
і послуги, встановлені не у національній грошовій
одиниці
1. Цей порядок поширюється на продукцію і послуги, ціни
(тарифи) на які застосовуються на внутрішньому ринку України.
2. У встановлених регульованих цінах (тарифах) визначається
питома вага складової, за яку розрахунки провадяться у іноземній
валюті.
Питома вага визначається тим уповноваженим органом, яким і
встановлюється ціна (тариф).
3. Визначена імпортна складова ціни (тарифу) перераховується
у національну грошову одиницю за курсом Національного банку станом
на 1 грудня 1998 р. (3,4270 гривні за 1 долар США).
4. Решта складової частини ціни (тарифу) перераховується у
національну грошову одиницю за курсом Національного банку, який
діяв на 1 вересня 1998 р. (2,25 гривні за 1 долар США), за
винятком перерахунку залізничних вантажних тарифів, де решта
матеріальної складової, що не залежить від імпортної,
розраховується відповідно до індексів оптових цін з 1 вересня
1998 р. на матеріальні та енергетичні ресурси, які
використовуються залізничним транспортом.

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВвгору