Про розширення території Канівського природного заповідника
Указ Президента України; Перелік від 01.01.20102/2010
Документ 2/2010, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.05.2016, підстава - 218/2016


 
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
Про розширення території
Канівського природного заповідника
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 218/2016 ( 218/2016 ) від 20.05.2016 }

 
     З метою збереження і відтворення типових та унікальних природних комплексів Середнього Придніпров'я, що мають важливе наукове, природоохоронне та естетичне значення, відповідно до статей 53, 54 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ) п о с т а н о в л я ю:
 
     1. Розширити територію Канівського природного заповідника.
 
     До території Канівського природного заповідника погоджено в установленому порядку включення 6615,6 гектара земель державної власності, які надаються (в тому числі з вилученням у землекористувачів) природному заповіднику у постійне користування згідно з додатком (Золотоніський та Канівський райони Черкаської області) з одночасним виключенням 7,7 гектара земель для дальшого надання їх Шевченківському національному заповіднику.
 
     2. Кабінету Міністрів України:
 
     1) забезпечити:
 
     затвердження у тримісячний строк у встановленому порядку змін до Положення про Канівський природний заповідник у зв'язку із зміною меж його території;
 
     підготовку протягом 2016 - 2017 років матеріалів та вирішення відповідно до законодавства питань щодо вилучення та надання Канівському природному заповіднику у постійне користування 6615,6 гектара земель; { Абзац третій пункту 1 статті 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 218/2016 ( 218/2016 ) від 20.05.2016 }
 
     розроблення протягом 2016 - 2017 років проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та проекту землеустрою з організації та зміни меж території Канівського природного заповідника, отримання державних актів на право постійного користування земельними ділянками; { Абзац четвертий пункту 1 статті 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 218/2016 ( 218/2016 ) від 20.05.2016 }
 
     розроблення протягом 2016 - 2018 років та затвердження в установленому порядку змін до Проекту організації території Канівського природного заповідника, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів; { Абзац п'ятий пункту 1 статті 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 218/2016 ( 218/2016 ) від 20.05.2016 }
 
     2) передбачати під час доопрацювання проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та підготовки проектів законів про Державний бюджет України на наступні роки кошти, необхідні для функціонування Канівського природного заповідника з урахуванням зміни меж його території.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 1 січня 2010 року
N 2/2010

ДОДАТОК
до Указу Президента України
від 1 січня 2010 року N 2/2010
 
ПЕРЕЛІК
земель, надання яких (у тому числі з вилученням
у землекористувачів) у постійне користування
Канівському природному заповіднику погоджено

 
------------------------------------------------------------------
|    Уповноважений орган, користувач    |Площа, гектарів |
|-----------------------------------------------+----------------|
| Золотоніська районна державна адміністрація |   867,7   |
|  (землі запасу та загального користування)  |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
| Державне підприємство "Золотоніське лісове  |  1177,1   |
|        господарство"          |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|  Канівська районна державна адміністрація  |  2028,2   |
|        (землі запасу)         |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|  Державне підприємство "Канівське лісове   |  2542,6   |
|        господарство"         |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|  Всього:                  |  6615,6   |
------------------------------------------------------------------ 
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 218/2016 ( 218/2016 ) від 20.05.2016 }

 
 Глава Секретаріату 
Президента України В.УЛЬЯНЧЕНКОвгору