Про кредитний план Будбанку СРСР по Українській РСР на 1986 рік
Постанова Ради Міністрів Української РСР від 27.01.198620
Документ 20-86-п, поточна редакція — Прийняття від 27.01.1986

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 27 січня 1986 р. N 20
Київ
Про кредитний план Будбанку СРСР
по Українській РСР на 1986 рік

На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 9 січня
1986 р. N 37 "Про кредитний план Будбанку СРСР на 1986 рік" Рада
Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити на 1986 рік розподіл короткострокового кредиту
Будбанку СРСР на затрати по незавершеному провадженню
будівельно-монтажних і проектно-розвідувальних робіт, під запаси
матеріальних цінностей, на оплату машин, устаткування й
матеріалів, що закуповуються за кордоном для капітального
будівництва, і на оплату вітчизняного устаткування для об'єктів
виробничого призначення та комунального господарства по
міністерствах і відомствах УРСР, облвиконкомах, Київському і
Севастопольському міськвиконкомах згідно з додатками N 1-4.
2. Виділити Міністерству торгівлі УРСР на 1986 рік
довгостроковий кредит Будбанку СРСР на державні капітальні
вкладення в сумі 2000 тис. карбованців.
3. Затвердити на 1986 рік розподіл довгострокового кредиту
Будбанку СРСР на будівництво житлових будинків житлово-будівельних
кооперативів, на індивідуальне житлове будівництво та капітальний
ремонт будинків, що належать громадянам, по Міністерству
побутового обслуговування населення УРСР, облвиконкомах,
Київському і Севастопольському міськвиконкомах згідно з додатком
N 5.
4. Дозволити Держплану УРСР разом з Українською
республіканською конторою Будбанку СРСР у разі необхідності
перерозподіляти в 1986 році між міністерствами, відомствами УРСР,
облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами
кредити Будбанку СРСР у межах встановлених цією постановою
лімітів.
5. Зобов'язати міністерства, відомства УРСР, облвиконкоми,
Київський і Севастопольський міськвиконкоми:
забезпечити своєчасне й повне перерахування коштів на
фінансування державних капітальних вкладень, передбачених у
фінансових планах, для безперебійного фінансування капітального
будівництва і кредитування затрат по незавершеному провадженню
будівельно-монтажних робіт;
вжити заходів до поліпшення розрахунків у капітальному
будівництві, найшвидшої реалізації товарної будівельної продукції
і на цій основі добиватися прискорення оборотності оборотних
коштів;
забезпечити виконання завдань по введенню в дію будинків
житлово-будівельних кооперативів і освоєння виділених на цю мету
кредитів;
уточнити разом з Українською республіканською конторою
Будбанку СРСР розміри кредиту на затрати по незавершеному
провадженню будівельно-монтажних і проектно-розвідувальних робіт з
урахуванням виконання плану капітального будівництва за 1985 рік і
пов'язання обсягу товарної будівельної продукції з завданнями по
введенню в дію виробничих потужностей і основних фондів на 1986
рік.
6. Українській республіканській конторі Будбанку СРСР
здійснювати контроль за мобілізацією внутрігосподарських ресурсів,
що залучаються для фінансування і кредитування капітальних
вкладень, а також подавати будовам і підрядним організаціям, що
виконують планові завдання на 1986 рік, необхідну фінансову й
кредитну допомогу.

Голова
Ради Міністрів УРСР О.ЛЯШКО
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО
Інд. 26

Додаток N 1
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 27 січня 1986 р. N 20
РОЗПОДІЛ
короткострокового кредиту Будбанку СРСР на
затрати по незавершеному провадженню
будівельно-монтажних і проектно-розвідувальних
робіт по міністерствах і відомствах УРСР та
Київському міськвиконкому на 1986 рік
(тис. крб.) ------------------------------------------------------------------------------------- |Заборгованість |Заборгованість| Заборгованість|Заборгованість |на 1 квітня |на 1 липня | на 1 жовтня |на 1 січня |1986 р. |1986 р. | 1986 р. |1987 р. ------------------------------------------------------------------------------------- По будівельно-
монтажних
організаціях
Мінзв'язку УРСР 27600 44300 54400 44300
Мінторг УРСР 19200 25000 26000 20000
Міншляхбуд УРСР 160000 224000 254300 169000
Мінжитлокомунгосп УРСР 30200 38300 42000 32400
Мінмісцевпром УРСР 1200 1700 1900 2000
Мінпобут УРСР 12500 16000 17400 16000
Головрічфлот УРСР 18500 22100 24000 17800
Головкиївміськбуд 240900 258000 253500 211500
Управління Справами
Ради Міністрів 6400 8000 7500 5400 УРСР
Трест "Київінжбуд"
Київського 15500 20600 23000 22600 міськвиконкому
Інші організації 8000 12000 11000 9000
Разом 540000 670000 715000 550000
По проектно-
розвідувальних
організаціях
Міншляхбуд УРСР 1100 913 961 903
Мінжитлокомунгосп УРСР 9093 9148 9182 9000
Мінмісцевпром УРСР 1313 1409 1509 1495
Держбуд УРСР 31425 35800 38141 39336
Головрічфлот УРСР 1269 1117 1287 1336
Київський міськвиконком 4000 3913 4620 3530
Разом 48200 52300 55700 55600
Всього 588200 722300 770700 605600

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Додаток N 2
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 27 січня 1986 р. N 20
РОЗПОДІЛ
короткострокового кредиту Будбанку СРСР
під запаси матеріальних цінностей по
міністерствах і відомствах УРСР на 1986 рік
(тис. крб.) ------------------------------------------------------------------------------------- |Заборгованість |Заборгованість| Заборгованість|Заборгованість |на 1 квітня |на 1 липня | на 1 жовтня |на 1 січня |1986 р. |1986 р. | 1986 р. |1987 р. ------------------------------------------------------------------------------------- Мінзв'язку УРСР 100 200 200 200
Міншляхбуд УРСР 9900 10600 10400 8400
Мінжитлокомунгосп УРСР 1000 1400 1500 1360
Мінпобут УРСР 1250 1000 1100 1640
Мінторг УРСР 200 200 200 200
Головрічфлот УРСР 200 300 300 200
Головкиївміськбуд 5350 4300 4300 5000
Всього 18000 18000 18000 17000

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Додаток N 3
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 27 січня 1986 р. N 20
РОЗПОДІЛ
короткострокового кредиту Будбанку СРСР
на оплату машин, устаткування й матеріалів,
що закуповуються за кордоном для капітального
будівництва, по міністерствах і відомствах УРСР,
Дніпропетровському облвиконкому та Київському
міськвиконкому на 1986 рік
(тис. крб.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | Видача кредиту |Заборгованість |-------------------------------------------+------------------------------------ | | в тому числі |на |на |на |на | |----------------------------------|1 квітня |1 липня |1 жовтня |1 січня | на рік | на I | на II | на III | на IV|1986 р. |1986 р. |1986 р. |1987 р. | всього |квартал |квартал |квартал |квартал| | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Мінзв'язку УРСР 31800 10609 6904 7285 7002 22697 24400 22293 15325
Мінторг УРСР 1462 1030 432 - - 430 430 430 -
Мінмісцевпром 5786 1666 2457 1068 595 357 1453 924 470 УРСР
Держкомвидав УРСР 8180 2585 1820 1870 1905 1139 780 806 905
Головрічфлот УРСР 2458 265 208 407 1578 265 208 407 1400
Дніпропетровський - - - - - 12000 12000 11250 10500 облвиконком
Київський 934 365 179 170 220 6512 4529 3490 - міськвиконком
Всього 50620 16520 12000 10800 11300 43400 43800 39600 28600

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Додаток N 4
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 27 січня 1986 р. N 20
РОЗПОДІЛ
короткострокового кредиту Будбанку СРСР на
оплату вітчизняного устаткування для об'єктів
виробничого призначення та комунального господарства
по міністерствах і відомствах УРСР, облвиконкомах,
Київському і Севастопольському
міськвиконкомах на 1986 рік
(тис. крб.) ----------------------------------------------------------------------- |Видача кредиту на рік |Заборгованість | |на 1 січня 1987 р. ----------------------------------------------------------------------- Міністерства і відомства УРСР
Мінзв'язку УРСР 11567 1209
Мінторг УРСР 1890 500
Мінавтотранс УРСР 2028 -
Міншляхбуд УРСР 849 10
Мінжитлокомунгосп УРСР 1165 100
Мінмісцевпром УРСР 1260 150
Мінпобут УРСР 276 -
Мінсоцзабез УРСР 200 100
МВС УРСР 1706 710
Держплан УРСР 100 -
Держбуд УРСР 161 -
Держкомвидав УРСР 100 30
Головрічфлот УРСР 846 251
Мінчормет УРСР - для об'єктів 1386 200
водопостачання і комунального
господарства
Разом 23534 3260
Облвиконкоми
Вінницький 610 200
Волинський 120 40
Ворошиловградський 450 170
Дніпропетровський 1100 600
Донецький 950 500
Житомирський 100 40
Закарпатський 30 5
Запорізький 800 200
Івано-Франківський 400 150
Київський 200 50
Кримський 280 75
Львівський 350 100
Миколаївський 200 50
Полтавський 90 30
Ровенський 40 10
Сумський 80 30
Тернопільський 40 10
Харківський 950 300
Херсонський 100 40
Хмельницький 100 40
Черкаський 230 60
Чернівецький 176 20
Чернігівський 80 10
Київський міськвиконком 3900 900
Севастопольський 90 10
міськвиконком
Разом 11466 3640
Всього 35000 6900

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Додаток N 5
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 27 січня 1986 р. N 20
РОЗПОДІЛ
довгострокового кредиту Будбанку СРСР на будівництво
житлових будинків житлово-будівельних кооперативів,
на індивідуальне житлове будівництво і капітальний
ремонт будинків, що належать громадянам, по
Мінпобуту УРСР, облвиконкомах, Київському і
Севастопольському міськвиконкомах на 1986 рік
(тис. крб.) ------------------------------------------------------------------------------- |На будівництво житлових |На індивідуальне житлове |будинків житлово-будівельних |будівництво і капітальний |кооперативів |ремонт будинків, що | |належать громадянам ------------------------------------------------------------------------------- Мінпобут УРСР 690 -
Облвиконкоми
Вінницький 7600 450
Волинський 6400 328
Ворошиловградський 11300 400
Дніпропетровський 18000 400
Донецький 14500 350
Житомирський 11800 240
Закарпатський 3900 430
Запорізький 10300 220
Івано-Франківський 3700 300
Київський 4810 350
Кіровоградський 4900 150
Кримський 11000 200
Львівський 7000 500
Миколаївський 1400 510
Одеський 9200 430
Полтавський 4100 360
Ровенський 3300 300
Сумський 8800 220
Тернопільський 7400 300
Харківський 15500 250
Херсонський 9900 270
Хмельницький 8900 150
Черкаський 7700 230
Чернівецький 2700 300
Чернігівський 4400 300
Київський 41100 57
міськвиконком
Севастопольський 5200 5
міськвиконком
Разом 244810 8000
Всього 245500 8000

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКОвгору