Документ 201-V, поточна редакція — Прийняття від 05.10.2006

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про звільнення Балоги В.І. з посади
Міністра України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 45, ст.444 )

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Звільнити Балогу Віктора Івановича з посади Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи ( 88-16 ) згідно з поданою ним
заявою.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 5 жовтня 2006 року
N 201-Vвгору