Документ 204/2011-рп, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.06.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.07.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про додаткові заходи з пошуку,
дослідження і впорядкування місць поховань
жертв війни, політичних репресій
та інших трагедій Українського народу

З метою вдосконалення роботи з пошуку, дослідження і
впорядкування місць поховань жертв війни, політичних репресій та
інших трагедій Українського народу:
1. Кабінету Міністрів України:
1) вжити за участю Національної академії наук України в
установленому порядку заходів щодо:
активізації роботи з пошуку, дослідження і впорядкування
місць поховань жертв війни, політичних репресій та інших трагедій
Українського народу (далі - пошукові роботи), залучення до неї
громадських організацій, а також забезпечення планового, наукового
характеру такої роботи;
неухильного додержання вимог законодавства при проведенні
пошукових робіт, увічненні пам'яті загиблих;
2) опрацювати питання щодо утворення спеціальної комісії з
вивчення питань, пов'язаних із виявленням і дослідженням місць
поховань жертв війни, політичних репресій та інших трагедій
Українського народу, а також створення наукового мартирологу
загиблих;
3) забезпечити фінансування в установленому порядку пошукових
робіт у необхідних обсягах.
2. Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству
оборони України, Міністерству закордонних справ України, Службі
безпеки України, Державній архівній службі України, Державній
пенітенціарній службі України вжити за участю Генеральної
прокуратури України додаткових заходів із виявлення документів,
які містять інформацію про місця поховання жертв війни, політичних
репресій та інших трагедій Українського народу, із розсекречення в
установленому порядку таких документів, сприяти вільному доступу
до розсекречених архівних документів представників громадських
організацій, наукових установ та організацій, учених та громадян.
3. Міністерству внутрішніх справ України, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям
ужити заходів щодо запобігання актам наруги над могилами, іншими
місцями поховань жертв війни, політичних репресій та інших
трагедій Українського народу, пам'яттю загиблих.
4. Це Розпорядження набирає чинності з дня його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 червня 2011 року
N 204/2011-рпвгору