Документ 2052-2003-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.02.2019, підстава - 1209-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 грудня 2003 р. № 2052
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 1209 від 27.12.2018}

Про затвердження Порядку складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання, та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1792

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 897 від 03.10.2012
№ 380 від 29.05.2013}

Відповідно до статті 20 Закону України "Про електроенергетику" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання (додається).

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям затвердити у місячний строк відповідні переліки споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання.

3. Міністерству фінансів разом з Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державним казначейством, Міністерством палива та енергетики, Національною комісією регулювання електроенергетики у місячний строк розробити та затвердити Порядок фінансування з державного бюджету екологічної броні електропостачання при несплаті або неповній оплаті за спожиту електроенергію споживачами, що мають таку броню, та рекомендувати органам місцевого самоврядування застосовувати цей Порядок для здійснення відповідних виплат з місцевих бюджетів.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1792 "Про фінансування обсягів споживання електроенергії підприємствами, установами та організаціями, повне відключення об'єктів яких від електричних мереж може призвести до негативних екологічних та техногенних наслідків" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 48, ст. 2188).

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 2003 р. № 2052

ПОРЯДОК
складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання

1. Цей Порядок визначає механізм складання переліку споживачів електроенергії та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання, з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру через обмеження або припинення електропостачання.

2. До переліку споживачів електроенергії та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання (далі - перелік), включаються споживачі, об’єкти яких в установленому порядку включено до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки, за наявності у таких споживачів:

проектної, технічної або технологічної документації щодо віднесення  струмоприймача споживача до екологічної броні електропостачання;

програми безпечного припинення електропостачання об’єктів споживача, в якій, зокрема, зазначаються особливості повної зупинки технологічного процесу (циклу виробництва);

схеми електропостачання з виділенням навантажень екологічної броні на окремі зовнішні лінії електропостачання, обладнані засобами обліку електроенергії.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 897 від 03.10.2012}

3. Перелік складається, переглядається та затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями за погодженням з Міненерговугіллям, Мінприроди, відповідними територіальними органами ДСНС, Держгірпромнагляду, Держенергонагляду та енергопостачальником за формою згідно з додатком.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 897 від 03.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 380 від 29.05.2013}

4. Перелік доводиться до енергопостачальників, що здійснюють підприємницьку діяльність з постачання електроенергії за регульованим тарифом у відповідному регіоні, для погодження з відповідними споживачами величини екологічної броні електропостачання, яка має бути затверджена Держенергонаглядом.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 897 від 03.10.2012}

5. Територіальні підрозділи Держенергонагляду надають Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям дані щодо затверджених величин екологічної броні електропостачання споживачів електроенергії, включених до переліків.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 897 від 03.10.2012}

6. Внесення змін до затверджених переліків здійснюється за поданням територіальних органів Держенергонагляду до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій на підставі звернень споживачів або енергопостачальників у разі появи в регіонах нових споживачів та їх обладнання, обмеження чи припинення електропостачання якого може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру, або зміни характеру виробництва у споживачів електроенергії, включених до переліку.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 897 від 03.10.2012}

7. Перелік підлягає перегляду один раз на три роки.

{Порядок доповнено пунктом 7 згідно з Постановою КМ № 897 від 03.10.2012}


ПОГОДЖЕНО
Міненерговугілля

___ _____________20__р.
Мінприроди
___________________________________
___ _____________20__р.
територіальним органом ДСНС в
___________________________________
(найменування
адміністративно-територіальної одиниці)
___ _____________20__р.
територіальним управлінням
Держнаглядохоронпраці в
___________________________________
(найменування
адміністративно-територіальної одиниці)
___ _____________20__р.
територіальним управлінням
Держенергонагляду в
___________________________________
(найменування
адміністративно-територіальної одиниці)
___ _____________20__р.
енергопостачальником
___________________________________
(найменування)
___ _____________20__р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

_______________________
(найменування місцевого
органу виконавчої влади)
________________________
___ _____________20__р.


ПЕРЕЛІК
споживачів електроенергії та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання в адміністративно-територіальній одиниці

Порядковий номер

Найменування
підприємства, установи, організації

Форма власності; орган, до сфери управління якого належить споживач електроенергії

Назва
обладнання


I. Споживачі електроенергії, діяльність яких фінансується з державного бюджету

1.
II. Споживачі електроенергії, діяльність яких фінансується з місцевого бюджету

1.
III. Інші споживачі електроенергії

1.{Додаток в редакції Постанови КМ № 897 від 03.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 380 від 29.05.2013}
вгору