Документ 2081-2010-р, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.02.2013, підстава - 50-2013-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 10 листопада 2010 р. N 2081-р
Київ
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ
N 50-р ( 50-2013-р ) від 06.02.2013 }
Про затвердження плану заходів
щодо встановлення та зміни меж
адміністративно-територіальних одиниць,
назв населених пунктів і віднесення
їх до певних категорій

1. Затвердити план заходів щодо встановлення та зміни меж
адміністративно-територіальних одиниць, назв населених пунктів і
віднесення їх до певних категорій, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам
виконавчої влади подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця
Державному комітетові із земельних ресурсів інформацію про стан
виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів для її
узагальнення та подання Кабінету Міністрів України.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 39

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 10 листопада 2010 р. N 2081-р
ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо встановлення та зміни меж
адміністративно-територіальних одиниць,
назв населених пунктів і віднесення
їх до певних категорій

1. Внести на розгляд Кабінету Міністрів України проекти:
Закону України "Про адміністративно-територіальний устрій
України", передбачивши в ньому порядок встановлення та зміни меж
адміністративно-територіальних одиниць, назв населених пунктів і
віднесення їх до певних категорій.
Мінрегіонбуд, Мін'юст,
Мінекономіки, Мінфін,
Держкомзем,
Укргеодезкартографія.
Грудень 2010 року;
постанови Кабінету Міністрів України "Про єдиний Державний
реєстр адміністративно-територіальних одиниць України".
Укргеодезкартографія,
Держкомзем, Мінрегіонбуд,
Держкомстат.
Лютий 2011 року.
2. Підготувати та подати на розгляд Кабінету Міністрів
України пропозиції щодо:
визначення єдиного державного органу в системі центральних
органів виконавчої влади, відповідального за облік і реєстрацію
адміністративно-територіальних одиниць.
Укргеодезкартографія,
Держкомзем, Мінрегіонбуд.
Листопад 2010 року;
фінансування за рахунок державного бюджету проведення робіт
із встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних
одиниць.
Держкомзем, Мінфін,
Мінекономіки, Мінрегіонбуд,
Укргеодезкартографія.
Листопад 2010 року.
3. Розробити та забезпечити видання і розповсюдження
офіційного довідника "Україна. Адміністративно-територіальний
устрій":
в електронній формі.
Укргеодезкартографія,
Держкомзем.
Жовтень 2011 року;
у друкованій формі.
Укргеодезкартографія,
Держкомзем.
Лютий 2012 року.
4. Забезпечити запровадження єдиної державної системи
координат.
Укргеодезкартографія,
Держкомзем.
Лютий 2011 року.вгору