Питання організації виконання Закону України "Про громадянство України"
Указ Президента України; Положення, Порядок від 27.03.2001215/2001
Документ 215/2001, поточна редакція — Редакція від 01.04.2016, підстава - 120/2016

а) документ, який підтверджує факт народження сина чи дочки заявника до 24 серпня 1991 року на території, зазначеній у абзаці першому цього пункту;

б) копію свідоцтва про народження сина чи дочки заявника або інші документи, що засвідчують родинні стосунки заявника відповідно з сином чи дочкою, які народилися на території, зазначеній у абзаці першому цього пункту.

33. Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням особа, син чи дочка якої постійно проживали до 24 серпня 1991 року на території, що стала територією України відповідно до Закону України "Про правонаступництво України" (частина перша статті 8 Закону), подає документи, передбачені підпунктами "а" - "в" пункту 24 цього Порядку, а також:

а) документ, який підтверджує факт постійного проживання сина чи дочки заявника до 24 серпня 1991 року на території, зазначеній у абзаці першому цього пункту;

б) копію свідоцтва про народження сина чи дочки заявника або інші документи, що засвідчують родинні стосунки заявника відповідно з сином чи дочкою, які постійно проживали на території, зазначеній у абзаці першому цього пункту.

34. Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням особа, онук чи онука якої народилися до 24 серпня 1991 року на території, що стала територією України відповідно до Закону України "Про правонаступництво України" (частина перша статті 8 Закону), подає документи, передбачені підпунктами "а" - "в" пункту 24 цього Порядку, а також:

а) документ, який підтверджує факт народження онука чи онуки заявника до 24 серпня 1991 року на території, зазначеній у абзаці першому цього пункту;

б) копію свідоцтва про народження онука чи онуки, сина чи дочки заявника або інші документи, що засвідчують родинні стосунки заявника відповідно з онуком чи онукою, які народилися на території, зазначеній у абзаці першому цього пункту.

35. Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням особа, онук чи онука якої постійно проживали до 24 серпня 1991 року на території, що стала територією України відповідно до Закону України "Про правонаступництво України" (частина перша статті 8 Закону), подає документи, передбачені підпунктами "а" - "в" пункту 24 цього Порядку, а також:

а) документ, який підтверджує факт постійного проживання відповідно онука чи онуки заявника до 24 серпня 1991 року на території, зазначеній у абзаці першому цього пункту;

б) копії свідоцтв про народження онука чи онуки, сина чи дочки заявника або інші документи, що засвідчують родинні стосунки заявника відповідно з онуком чи онукою, які постійно проживали на території, зазначеній у абзаці першому цього пункту.

36. Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням неповнолітньою дитиною разом з одним із батьків, який оформлює набуття громадянства України відповідно до пунктів 24 - 35 цього Порядку (частина перша статті 8 Закону), один із батьків дитини порушує клопотання про це у своїй заяві, до якої додає:

а) заяву про згоду дитини віком від 14 до 18 років на набуття громадянства України;

б) копію свідоцтва про народження дитини.

{Пункт 37 виключено на підставі Указу Президента № 367/2012 від 30.05.2012}

{Пункт 38 виключено на підставі Указу Президента № 367/2012 від 30.05.2012}

39. Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням дитиною, один із батьків якої народився до 24 серпня 1991 року на території, що стала територією України відповідно до Закону України "Про правонаступництво України", або на інших територіях, що входили на момент його народження до складу Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), і яка є особою без громадянства або іноземцем (частина друга статті 8 Закону), один із батьків дитини або опікун чи піклувальник подає такі документи:

а) заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України за територіальним походженням;

б) дві фотокартки (розміром 35 х 45 мм) дитини;

в) заяву дитини віком від 14 до 18 років про згоду щодо набуття громадянства України;

г) один із таких документів:

- декларацію про відсутність у дитини іноземного громадянства - для дітей, які є особами без громадянства;

- зобов'язання припинити іноземне громадянство - для дітей, які є іноземцями. Для дітей-іноземців, які є громадянами (підданими) кількох держав, - зобов'язання припинити громадянство всіх цих держав. Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається для дітей, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є діти, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;

- декларацію про відмову дитини, якій надано в Україні статус біженця чи притулок в Україні, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує надання дитині статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, - для дітей-іноземців, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні;

- заяву про зміну громадянства - для дітей-іноземців, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;

д) копію свідоцтва про народження дитини або інші документи, що засвідчують родинні стосунки дитини з одним з її батьків, який народився на одній із територій, зазначених в абзаці першому цього пункту;

е) документ, що підтверджує факт народження одного з батьків дитини на одній із територій, зазначених в абзаці першому цього пункту.

Якщо документи про оформлення набуття дитиною громадянства України за територіальним походженням подає опікун чи піклувальник, подається також копія рішення про встановлення опіки чи піклування.

{Пункт 39 в редакції Указу Президента № 367/2012 від 30.05.2012}

40. Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням дитиною, один із батьків якої постійно проживав до 24 серпня 1991 року на території, що стала територією України відповідно до Закону України "Про правонаступництво України", або на інших територіях, що входили під час його постійного проживання до складу Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), і яка є особою без громадянства або іноземцем (частина друга статті 8 Закону), один із батьків дитини або опікун чи піклувальник подає документи, передбачені підпунктами "а" - "г" пункту 39 цього Порядку, а також:

{Абзац перший пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 367/2012 від 30.05.2012}

а) копію свідоцтва про народження дитини або інші документи, що засвідчують родинні стосунки дитини з тим із батьків, який постійно проживав на територіях, зазначених у абзаці першому цього пункту;

б) документ, що підтверджує факт постійного проживання одного із батьків дитини на територіях, зазначених у абзаці першому цього пункту.

Якщо документи про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням дитиною подає опікун чи піклувальник, також подається копія рішення про встановлення опіки чи піклування.

41. Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням дитиною, дід чи баба якої народилися до 24 серпня 1991 року на території, що стала територією України відповідно до Закону України "Про правонаступництво України", або на інших територіях, що входили на момент їх народження до складу Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), і яка є особою без громадянства або іноземцем (частина друга статті 8 Закону), один із батьків дитини або опікун чи піклувальник подає документи, передбачені підпунктами "а" - "г" пункту 39 цього Порядку, а також:

{Абзац перший пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 367/2012 від 30.05.2012}

а) документ, що підтверджує родинні стосунки дитини з дідом чи бабою, які народилися на територіях, зазначених у абзаці першому цього пункту;

б) документ, що підтверджує факт народження діда чи баби дитини на територіях, зазначених у абзаці першому цього пункту.

Якщо документи про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням дитиною подає опікун чи піклувальник, також подається копія рішення про встановлення опіки чи піклування.

42. Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням дитиною, дід чи баба якої постійно проживали до 24 серпня 1991 року на території, що стала територією України відповідно до Закону України "Про правонаступництво України", або на інших територіях, що входили під час їх постійного проживання до складу Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), і яка є особою без громадянства або іноземцем (частина друга статті 8 Закону), один з батьків дитини або опікун чи піклувальник подає документи, передбачені підпунктами "а" - "г" пункту 39 цього Порядку, а також:

{Абзац перший пункту 42 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 367/2012 від 30.05.2012}

а) документ, що підтверджує родинні стосунки дитини з дідом чи бабою, які постійно проживали на територіях, зазначених у абзаці першому цього пункту;

б) документ, що підтверджує факт постійного проживання діда чи баби дитини на територіях, зазначених у абзаці першому цього пункту.

Якщо документи про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням дитиною подає опікун чи піклувальник, також подається копія рішення про встановлення опіки чи піклування.

43. Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням дитиною, яка народилася на території України після 24 серпня 1991 року і не набула за народженням громадянство України та є особою без громадянства або іноземцем (частина третя статті 8 Закону), один із батьків дитини або інший законний представник подає документи, передбачені підпунктами "а" - "г" пункту 39 цього Порядку, а також копію свідоцтва про народження дитини.

{Абзац перший пункту 43 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 367/2012 від 30.05.2012}

Якщо документи про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням дитиною подає інший законний представник (крім батьків чи одного з них), також подається копія рішення про встановлення опіки чи піклування або копія угоди про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу чи копія договору про влаштування дітей на виховання та спільне проживання до прийомної сім'ї, або копія договору про патронат.

44. У разі відсутності документів, що підтверджують факт постійного проживання чи народження особи до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України відповідно до Закону України "Про правонаступництво України", або на інших територіях, що входили на момент її народження чи під час її постійного проживання до складу Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), або документів, що підтверджують відповідні родинні стосунки, для оформлення набуття громадянства України подається відповідне рішення суду.

Документи, що подаються для прийняття до громадянства України

45. Для прийняття до громадянства України особа (за винятком іноземців та осіб без громадянства, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні; які перебувають у шлюбі з громадянином України понад два роки та отримали дозвіл на імміграцію; які отримали дозвіл на імміграцію та перебували з громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті; які отримали дозвіл на імміграцію відповідно до пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України "Про імміграцію" і перебувають з громадянином України понад два роки у шлюбі або перебували з громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті; які мають визначні заслуги перед Україною та прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України) подає такі документи:

{Абзац перший пункту 45 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 367/2012 від 30.05.2012}

а) заяву про прийняття до громадянства України (в двох примірниках);

б) три фотокартки (розміром 35 x 45 мм);

в) один із таких документів:

- декларацію про відсутність іноземного громадянства - для осіб без громадянства;

- зобов'язання припинити іноземне громадянство - для іноземців. Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві) кількох держав, подають зобов'язання припинити громадянство (підданство) цих держав. Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;

- заяву про зміну громадянства - для іноземців, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;

г) один із таких документів:

- документ, що підтверджує безперервне проживання особи на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років, - для особи, яка в'їхала в Україну іноземцем (копія паспортного документа);

{Абзац другий підпункту "г" пункту 45 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 367/2012 від 30.05.2012}

- документ, що підтверджує безперервне проживання особи на законних підставах на території України протягом трьох років з моменту в'їзду в Україну, разом із документом, який підтверджує, що особа в'їхала в Україну особою без громадянства, - для особи, яка в'їхала в Україну особою без громадянства (копія паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року, або копія проїзного документа особи без громадянства, або копія посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон);

{Абзац третій підпункту "г" пункту 45 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 367/2012 від 30.05.2012, № 120/2016 від 29.03.2016}

д) один із таких документів:

- копію документа, що підтверджує отримання дозволу на імміграцію в Україну;

- копію паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про прописку на території України або для іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України "Про імміграцію", - копію посвідки на постійне проживання;

е) один із таких документів:

- документ про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування, який видається в Україні керівником навчального закладу, місцевим органом виконавчої влади України або виконавчим органом місцевого самоврядування;

- копію атестата чи витяг із залікової відомості диплома - для особи, яка має документ про закінчення навчального закладу з вивченням української мови;

- документ, що підтверджує інвалідність, - для особи, яка має фізичні вади (сліпа, глуха, німа);

є) документ про наявність законних джерел існування протягом останніх шести місяців на момент подання заяви про прийняття до громадянства України. У разі подання особою документа про наявність власних фінансових заощаджень сума коштів на банківському рахунку повинна бути не менше ніж дванадцять прожиткових мінімумів на одну особу (виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановленого на момент подання заяви про прийняття до громадянства України).

{Підпункт "є" пункту 45 в редакції Указу Президента № 367/2012 від 30.05.2012}

46. Для прийняття до громадянства України особа, якій надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, подає документи, передбачені підпунктами "а", "б", "е" пункту 45 цього Порядку, а також:

а) один із таких документів:

- декларацію про відсутність іноземного громадянства - для осіб без громадянства;

- декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства - для іноземців;

б) документи, що підтверджують надання особі статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, а також факт безперервного проживання особи на законних підставах на території України протягом трьох років з моменту надання їй таких статусу чи притулку (довідка територіального органу Державної міграційної служби України, копія посвідчення біженця, копія проїзного документа біженця).

{Підпункт "б" пункту 46 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 367/2012 від 30.05.2012}

46-1. Для прийняття до громадянства України особа, яка в установленому законодавством України порядку проходить військову службу за контрактом у Збройних Силах України, подає документи, передбачені підпунктами "а" - "в", "е", "є" пункту 45 цього Порядку, а також:

а) документ, який підтверджує, що особа в установленому законодавством України порядку проходить військову службу за контрактом у Збройних Силах України (копію контракту про проходження військової служби у Збройних Силах України та довідку з місця служби, дійсну на момент подання документів);

б) документ, що підтверджує безперервне проживання особи на законних підставах на території України протягом трьох років з моменту набрання чинності контрактом про проходження військової служби у Збройних Силах України (копія військового квитка, копія паспортного документа (проїзного документа особи без громадянства, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон - для осіб без громадянства).

{Порядок доповнено пунктом 46-1 згідно з Указом Президента № 120/2016 від 29.03.2016}

47. Для прийняття до громадянства України особа, яка перебуває у шлюбі з громадянином України понад два роки та отримала дозвіл на імміграцію, подає документи, передбачені підпунктами "а" - "в", "д" - "є" пункту 45 цього Порядку, а також:

а) копію документа, що підтверджує перебування чоловіка (дружини) особи у громадянстві України;

б) документ, що підтверджує перебування особи у шлюбі з громадянином України терміном понад два роки.

Для прийняття до громадянства України особа, яка є іноземцем чи особою без громадянства і яка отримала дозвіл на імміграцію відповідно до пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України "Про імміграцію", подає документи, передбачені підпунктами "а" - "в", "е", "є" пункту 45 цього Порядку, а також довідку про надання іноземцю чи особі без громадянства дозволу на імміграцію відповідно до пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України "Про імміграцію".

48. Для прийняття до громадянства України особа, яка отримала дозвіл на імміграцію та перебувала з громадянином України понад два роки у шлюбі, який припинився внаслідок його смерті, подає документи, передбачені підпунктами "а" - "в", "д" - "є" пункту 45 цього Порядку, а також:

а) документ, що підтверджує перебування особи у шлюбі з громадянином України понад два роки;

б) копію свідоцтва про смерть чоловіка (дружини);

в) копію документа, який підтверджує, що чоловік (дружина) особи перебував у громадянстві України.

49. Для прийняття до громадянства України особа, яка має визначні заслуги перед Україною, або особа, прийняття якої до громадянства України становить державний інтерес для України, подає документи, передбачені підпунктами "а" - "в" пункту 45 цього Порядку, а також подання на ім'я Президента України, центрального органу виконавчої влади України про те, що особа має визначні заслуги перед Україною або що прийняття особи до громадянства України становить державний інтерес для України.

Для прийняття до громадянства України особа, яка в установленому законодавством України порядку проходить військову службу у Збройних Силах України та нагороджена державною нагородою України, подає документи, передбачені підпунктами "а" - "в" пункту 45 цього Порядку, а також:

{Пункт 49 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 120/2016 від 29.03.2016}

а) копію документа, що підтверджує нагородження особи державною нагородою України;

{Пункт 49 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 120/2016 від 29.03.2016}

б) копію військового квитка особи;

{Пункт 49 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 120/2016 від 29.03.2016}

в) копію контракту про проходження особою військової служби у Збройних Силах України та довідку з місця служби, дійсну на момент подання документів.

{Пункт 49 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 120/2016 від 29.03.2016}

49-1. Іноземець разом із заявою про прийняття до громадянства України подає документ (або документи - за наявності в іноземця громадянства кількох держав), виданий уповноваженим органом іноземної держави, про відсутність підстав, передбачених пунктами 1 і 3 частини п'ятої статті 9 Закону, за наявності яких особа не приймається до громадянства України (документ про те, що особа на території іноземної держави не вчиняла тяжких або особливо тяжких злочинів, злочинів проти людства та не здійснювала геноцид).

Особа без громадянства подає документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави, на території якої постійно проживала особа до прибуття в Україну.

Положення, передбачені абзацами першим і другим цього пункту, не поширюються на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні.

{Порядок доповнено пунктом 49-1 згідно з Указом Президента № 367/2012 від 30.05.2012}

50. Для прийняття до громадянства України дитини, яка проживає в Україні і один із батьків якої або інша особа, яка є її законним представником і має дозвіл на імміграцію в Україну (частина четверта статті 9 Закону), разом із одним із батьків дитини або іншим законним представником, одна із зазначених повнолітніх осіб порушує клопотання про це у своїй заяві і додає до документів, передбачених відповідно пунктами 45 - 47 цього Порядку:

а) копію свідоцтва про народження дитини;

б) заяву про згоду дитини віком від 14 до 18 років на набуття громадянства України;

в) один із таких документів:

- декларацію про відсутність іноземного громадянства - для дітей, які є особами без громадянства;

- зобов'язання припинити іноземне громадянство - для дітей, які є іноземцями. Щодо дітей, які є громадянами (підданими) кількох держав, подається зобов'язання припинити громадянство всіх цих держав. Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається для дітей, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є діти, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;

- декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує надання дитині статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, - для дітей, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні;

- заяву про зміну громадянства - для дітей, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України.

Якщо документи про прийняття до громадянства України дитини подає інший законний представник (крім одного з батьків), також подається копія рішення про встановлення опіки чи піклування або копія угоди про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу, або копія договору про влаштування дітей на виховання та спільне проживання до прийомної сім'ї, або копія договору про патронат.

51. Для прийняття до громадянства України дитини, яка проживає в Україні і один із батьків якої або інша особа, яка є її законним представником і має дозвіл на імміграцію в Україну (частина четверта статті 9 Закону), один із батьків дитини або інший законний представник подає документи, передбачені підпунктами "а" - "в" пункту 50 цього Порядку, а також:

а) три фотокартки (розміром 35 х 45 мм) дитини, якщо їй виповнилося 7 років;

б) заяву про прийняття дитини до громадянства України (у двох примірниках);

в) документ, який підтверджує, що один із батьків дитини або інший законний представник має дозвіл на імміграцію в Україну. Якщо законним представником дитини є особа, якій надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, або іноземець чи особа без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України "Про імміграцію" (7 серпня 2001 року) і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання в Україні, замість зазначеного документа подається копія одного з документів, що підтверджує зазначені обставини.

Якщо документи про прийняття до громадянства України дитини подає інший законний представник (крім одного з батьків), також подається копія рішення про встановлення опіки чи піклування або копія угоди про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу або копія договору про влаштування дітей на виховання та спільне проживання до прийомної сім'ї, або копія договору про патронат.

Документи, що подаються для оформлення поновлення у громадянстві України

52. Для оформлення поновлення у громадянстві України особа, яка припинила громадянство України і є особою без громадянства (частина перша статті 10 Закону), подає:

а) заяву про поновлення у громадянстві України (у двох примірниках);

б) три фотокартки (розміром 35 х 45 мм);

в) довідку про припинення громадянства України або інший документ, що підтверджує припинення громадянства України;

г) декларацію про відсутність іноземного громадянства.

53. Для оформлення поновлення у громадянстві України особа, яка після припинення громадянства України набула іноземне громадянство (підданство) або іноземні громадянства (підданства), повернулася в Україну на постійне проживання (частина друга статті 10 Закону), подає документи, передбачені підпунктами "а" - "в" пункту 52 цього Порядку, а також:

а) копію документа, який підтверджує постійне проживання особи на території України;

б) один із таких документів:

- зобов'язання припинити іноземне громадянство. Іноземець, який перебуває у громадянстві (підданстві) кількох держав, подає зобов'язання припинити громадянство всіх цих держав. Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від громадян (підданих) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;

- декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує надання особі статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, - для іноземців, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні;

- заяву про зміну громадянства - для іноземців, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України.

54. Для оформлення поновлення у громадянстві України дитини разом з одним із батьків, який припинив громадянство України і є особою без громадянства (частина перша статті 10 Закону, один із батьків порушує клопотання про це у своїй заяві і подає разом із документами, передбаченими пунктом 52 цього Порядку, такі документи:

а) один із таких документів:

- декларацію про відсутність іноземного громадянства - для дітей, які є особами без громадянства;

- зобов'язання припинити іноземне громадянство - для дітей, які є іноземцями. Щодо дітей, які є громадянами (підданими) кількох держав, подається зобов'язання припинити громадянство всіх цих держав. Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від дітей, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є діти, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;

- декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує надання дитині статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, - для дітей, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні;

- заяву про зміну громадянства - для дітей, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;

б) копію свідоцтва про народження дитини;

в) заяву про згоду дитини віком від 14 до 18 років на набуття громадянства України;

г) довідку про припинення громадянства України дитини або інший документ, який підтверджує припинення громадянства України дитини.

55. Для оформлення поновлення у громадянстві України дитини разом з одним із батьків, який після припинення громадянства України набув іноземне громадянство (підданство) або іноземні громадянства (підданства) і повернувся в Україну на постійне проживання (частина друга статті 10 Закону), один із батьків порушує клопотання про це у своїй заяві і подає разом із документами, передбаченими пунктом 53 цього Порядку, документи, передбачені підпунктами "а" - "г" пункту 54 цього Порядку.

55-1. Іноземець, який після припинення громадянства України проживав за межами України, разом із заявою про поновлення у громадянстві України подає виданий уповноваженим органом іноземної держави документ (або документи - за наявності в особи громадянства кількох держав) про відсутність підстав, передбачених пунктами 1 і 3 частини п'ятої статті 9 Закону (документ про те, що особа на території іноземної держави не вчиняла тяжких або особливо тяжких злочинів, злочинів проти людства та не здійснювала геноцид).

Особа без громадянства подає документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави, на території якої постійно проживала особа.

Положення, передбачені абзацами першим і другим цього пункту, не поширюються на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні.

{Підрозділ доповнено пунктом 55-1 згідно з Указом Президента № 367/2012 від 30.05.2012}

Документи, що подаються для оформлення набуття громадянства України дитиною внаслідок усиновлення

56. Для оформлення набуття громадянства України дитиною, яку усиновляють громадяни України (частина перша статті 11 Закону), один з усиновителів подає такі документи:

а) заяву про оформлення набуття громадянства України дитиною внаслідок усиновлення;

б) дві фотокартки (розміром 35 х 45 мм) дитини, якщо їй виповнилося 7 років;

в) декларацію про те, що дитина є іноземцем або особою без громадянства;

г) копію рішення суду або дипломатичного представництва чи консульської установи України про усиновлення дитини або рішення органу держави, на території якої проживає дитина, про усиновлення дитини, яке визнається дійсним в Україні;

д) копію свідоцтва про народження дитини;

е) заяву дитини віком від 14 до 18 років про згоду на набуття громадянства України;

є) копії паспортів громадян України або інших передбачених статтею 5 Закону документів, що підтверджують перебування усиновителів дитини (одного усиновителя, якщо дитину усиновила одна особа) у громадянстві України.

57. Для оформлення набуття громадянства України дитиною, яку усиновляє подружжя, один з якого є громадянином України, а другий - особою без громадянства (частина перша статті 11 Закону), один з усиновителів подає документи, передбачені підпунктами "а" - "е" пункту 56 цього Порядку, а також:

а) копію паспорта громадянина України або іншого передбаченого статтею 5 Закону документа, що підтверджує перебування одного з усиновителів дитини у громадянстві України;

б) копію документа, який підтверджує, що другий з усиновителів дитини є особою без громадянства;

в) копію документа, який підтверджує факт перебування усиновителів дитини у шлюбі на момент її усиновлення.

58. Для оформлення набуття громадянства України дитиною, яку усиновляє подружжя, один з якого є громадянином України, а другий - іноземцем (частина друга статті 11 Закону), один з усиновителів подає документи, передбачені підпунктами "а" - "е" пункту 56 цього Порядку, а також:

а) копію паспорта громадянина України або іншого передбаченого статтею 5 Закону документа, що підтверджує перебування одного з усиновителів дитини у громадянстві України;

б) копію документа, який підтверджує перебування другого з усиновителів дитини у громадянстві іншої держави (держав);

в) копію документа, який підтверджує факт перебування усиновителів дитини у шлюбі на момент її усиновлення.

59. Для оформлення набуття громадянства України повнолітньою особою, яка є особою без громадянства, постійно проживає на території України і яку усиновляють громадяни України або подружжя, один з якого є громадянином України (частина третя статті 11 Закону), особа подає:

а) заяву про оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення;

б) дві фотокартки (розміром 35 x 45 мм);

в) декларацію про відсутність іноземного громадянства;

г) копію рішення суду про усиновлення особи;

д) копію свідоцтва про народження особи;

е) копії паспортів громадян України або інших передбачених статтею 5 Закону документів, що підтверджують перебування усиновителів особи (одного усиновителя, якщо особу усиновила одна особа) у громадянстві України.

Документи, що подаються для оформлення набуття громадянства України внаслідок установлення над дитиною опіки чи піклування

60. Для оформлення набуття громадянства України дитиною, над якою встановлено опіку чи піклування і опікуном або піклувальником призначено громадянина України (частина перша статті 12 Закону, опікун чи піклувальник дитини подає:

а) заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України внаслідок установлення над нею опіки чи піклування;

б) дві фотокартки (розміром 35 x 45 мм) дитини, якщо їй виповнилося 7 років;

в) копію свідоцтва про народження дитини;

г) декларацію про те, що дитина є іноземцем або особою без громадянства;

д) копію рішення органу опіки і піклування чи копію рішення суду про встановлення над дитиною опіки чи піклування;

е) заяву дитини віком від 14 до 18 років про згоду на набуття громадянства України;

є) копію паспорта громадянина України або інших передбачених статтею 5 Закону документів, що підтверджують перебування опікуна чи піклувальника дитини у громадянстві України.

61. Для оформлення набуття громадянства України дитиною, над якою встановлено опіку чи піклування і опікуном або піклувальником призначено осіб, одна з яких є громадянином України, а друга - особою без громадянства (частина перша статті 12 Закону, один з опікунів чи піклувальників дитини подає документи, передбачені підпунктами "а" - "е" пункту 60 цього Порядку, а також:

а) копію паспорта громадянина України або іншого передбаченого статтею 5 Закону документа, що підтверджує перебування одного з опікунів чи піклувальників дитини у громадянстві України;

б) копію документа, який підтверджує, що другий з опікунів чи піклувальників дитини є особою без громадянства.

62. Для оформлення набуття громадянства України дитиною, яка проживає на території України і над якою встановлено опіку чи піклування і опікуном чи піклувальником призначено осіб, одна з яких є громадянином України, а друга - іноземцем, та у зв'язку з установленням опіки чи піклування не набуває громадянства опікуна чи піклувальника, який є іноземцем (частина друга статті 12 Закону), один з опікунів чи піклувальників дитини подає документи, передбачені підпунктами "а" - "е" пункту 60 цього Порядку, а також:

а) копію паспорта громадянина України або іншого передбаченого статтею 5 Закону документа, що підтверджує перебування одного з опікунів чи піклувальників дитини у громадянстві України;

б) копію документа, який підтверджує перебування другого з опікунів чи піклувальників дитини у громадянстві іншої держави (держав);

в) декларацію про те, що дитина не набула іноземного громадянства у зв'язку з установленням над нею опіки чи піклування;

г) документ, що підтверджує проживання дитини на території України.

63. Для оформлення набуття громадянства України дитиною, батьки якої померли, позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми чи недієздатними, оголошені померлими або якщо батьки дитини, розлученої з сім'єю, не знайдені та яка постійно проживає в дитячому закладі чи закладі охорони здоров'я, адміністрація яких виконує щодо неї функції опікуна чи піклувальника (частина третя статті 12 Закону), адміністрація цього закладу подає документи, передбачені підпунктами "а" - "г", "е" пункту 60 цього Порядку, а також:

а) документ, який підтверджує, що дитина постійно проживає в дитячому закладі чи закладі охорони здоров'я, адміністрація яких виконує щодо неї функції опікуна чи піклувальника;

б) документ про те, що батьки дитини померли, позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми чи недієздатними, оголошені померлими, або про те, що батьки дитини, розлученої з сім'єю, не знайдені.

64. Для оформлення набуття громадянства України дитиною, батьки якої померли, позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми чи недієздатними, оголошені померлими або якщо батьки дитини, розлученої з сім'єю, не знайдені, та яка виховується в дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї, сім'ї патронатного вихователя, якщо хоча б один із батьків-вихователів або прийомних батьків, або патронатних вихователів є громадянином України (частина четверта статті 12 Закону), один із батьків-вихователів або прийомних батьків, або патронатних вихователів подає документи, передбачені підпунктами "а" - "г", "е" пункту 60 цього Порядку, а також:

а) документ, який підтверджує, що дитину передано на виховання в дитячий будинок сімейного типу, прийомну сім'ю, сім'ю патронатного вихователя;

б) копію паспорта громадянина України або іншого передбаченого статтею 5 Закону документа, що підтверджує перебування одного з батьків-вихователів або прийомних батьків, або патронатних вихователів у громадянстві України;

в) документ про те, що батьки дитини померли або позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми чи недієздатними, оголошені померлими, або про те, що батьки дитини, розлученої з сім'єю, не знайдені.

64-1. Для оформлення набуття громадянства України повнолітня особа, яка є особою без громадянства або іноземцем, над якою в неповнолітньому віці було встановлено опіку чи піклування і опікуном чи піклувальником якої було призначено громадянина України, проте громадянство України особи своєчасно оформлено не було, подає такі документи:

а) заяву про оформлення набуття громадянства України внаслідок установлення опіки чи піклування в неповнолітньому віці;

б) дві фотокартки (розміром 35 х 45 мм);

в) копію свідоцтва про народження;

г) декларацію про відсутність іноземного громадянства або зобов'язання припинити іноземне громадянство;

д) довідку про встановлення особи, видану територіальним органом Державної міграційної служби України, або документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави, про належність чи неналежність особи до громадянства цієї держави;

е) копію паспорта громадянина України або одного з інших передбачених статтею 5 Закону документів, що підтверджують перебування колишнього опікуна чи піклувальника, одного з батьків-вихователів або прийомних батьків чи патронатних вихователів у громадянстві України на момент встановлення опіки чи піклування. У разі неможливості подання копії такого документа подається відповідна довідка територіального органу Державної міграційної служби України;

є) один із таких документів:

- копію рішення органу опіки і піклування або копію судового рішення про встановлення над дитиною опіки чи піклування;

- документ, який підтверджує, що особа в неповнолітньому віці постійно проживала в дитячому закладі чи закладі охорони здоров'я, адміністрація яких виконувала щодо неї функції опікуна чи піклувальника, а також документ про те, що її батьки померли, були позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми чи недієздатними, оголошені померлими, або про те, що її батьки не знайдені;

- документ, який підтверджує, що особу в неповнолітньому віці було передано на виховання в дитячий будинок сімейного типу, прийомну сім'ю, сім'ю патронатного вихователя, а також документ про те, що її батьки померли, були позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми чи недієздатними, оголошені померлими, або про те, що її батьки не знайдені.

{Підрозділ доповнено пунктом 64-1 згідно з Указом Президента № 367/2012 від 30.05.2012}

Документи, що подаються для оформлення набуття громадянства України особою, визнаною судом недієздатною, внаслідок установлення над нею опіки громадянина України

65. Для оформлення набуття громадянства України особою, яка проживає в Україні на законних підставах, визнана судом недієздатною, над якою встановлено опіку громадянина України (стаття 13 Закону), опікун цієї особи подає:

а) заяву про оформлення набуття особою, яка визнана судом

недієздатною, громадянства України внаслідок встановлення над нею опіки громадянина України;

б) дві фотокартки (розміром 35 x 45 мм) особи, яка визнана судом недієздатною;

в) копію рішення суду про встановлення над особою, яка визнана судом недієздатною, опіки;

г) копію паспорта громадянина України або іншого передбаченого статтею 5 Закону документа, що підтверджує перебування опікуна особи, яка визнана судом недієздатною, у громадянстві України;

д) документ, що підтверджує проживання особи, яка визнана судом недієздатною та над якою встановлено опіку, на території України.

Документи, що подаються для оформлення набуття громадянства України дитиною у зв'язку з перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного з них

66. Для оформлення набуття громадянства України дитиною, яка є іноземцем або особою без громадянства та один із батьків якої є громадянином України, а другий - особою без громадянства (частина перша статті 14 Закону), один із батьків дитини, який є громадянином України, подає:

а) заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України у зв'язку з перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного з них;

б) дві фотокартки (розміром 35 x 45 мм) дитини, якщо їй виповнилося 7 років;

в) копію свідоцтва про народження дитини;

г) декларацію про те, що дитина є іноземцем або особою без громадянства;

д) копію паспорта громадянина України або іншого передбаченого статтею 5 Закону документа, що підтверджує перебування одного з батьків дитини у громадянстві України;

е) копію документа про те, що другий із батьків дитини є особою без громадянства;

є) заяву дитини віком від 14 до 18 років про згоду на набуття громадянства України.

67. Для оформлення набуття громадянства України дитиною, яка є особою без громадянства та один із батьків якої є громадянином України, а другий - іноземцем (частина друга статті 14 Закону), один із батьків дитини, який є громадянином України, подає документи, передбачені підпунктами "а" - "в", "д", "є" пункту 66 цього Порядку, а також:

а) декларацію про те, що дитина є особою без громадянства;

б) копію документа, який підтверджує перебування одного з батьків дитини у громадянстві іншої держави (інших держав).

68. Для оформлення набуття громадянства України дитиною, яка є іноземцем або особою без громадянства та батьки якої перебувають у громадянстві України (частина третя статті 14 Закону), один із батьків дитини подає документи, передбачені підпунктами "а" - "г", "є" пункту 66 цього Порядку, а також копії паспортів громадян України або інших передбачених статтею 5 Закону документів, що підтверджують перебування обох батьків дитини у громадянстві України.вгору