Документ 219-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.03.2019, підстава - 243-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 березня 2011 р. № 219
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з проведення земельної реформи

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 414 від 23.05.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 414 від 23.05.2012
№ 106 від 13.02.2013
№ 543 від 07.08.2013
№ 176 від 31.03.2015
№ 109 від 01.03.2017
№ 105 від 07.02.2018
№ 243 від 20.03.2019}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України  постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з проведення земельної реформи, що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 414 від 23.05.2012}

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2011 р. № 219

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з проведення земельної реформи

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 414 від 23.05.2012}

{У тексті Порядку слова “Міністерство аграрної політики та продовольства” та “Державне агентство земельних ресурсів” в усіх відмінках замінено відповідно словами “Мінагрополітики” та “Держземагентство”, а слова “Державна казначейська служба” в усіх відмінках - словом “Казначейство” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 414 від 23.05.2012}

{У тексті Порядку слово “Мінагрополітики” замінено словом “Мінрегіон” у відповідному відмінку, а слово “Держземагентство” в усіх відмінках - словом “Держгеокадастр” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 176 від 31.03.2015}

{У тексті Порядку слово “Мінрегіон” в усіх відмінках замінено словом “Мінагрополітики” згідно з Постановою КМ № 109 від 01.03.2017}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінагрополітики за програмою “Проведення земельної реформи” (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 414 від 23.05.2012}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики, відповідальним виконавцем бюджетної програми - Держгеокадастр.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 414 від 23.05.2012; в редакції Постанови КМ № 106 від 13.02.2013}

3. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Держгеокадастр та його територіальні органи.

Одержувачем бюджетних коштів за напрямами, визначеними підпунктами 1 і 3 пункту 4 цього Порядку, є державне підприємство “Центр державного земельного кадастру”, що належить до сфери управління Держгеокадастру.

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 243 від 20.03.2019}

Одержувачем бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 8 пункту 4 цього Порядку, є державне підприємство “Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”, що належить до сфери управління Держгеокадастру та є суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 6 Закону України “Про оцінку земель”.

{Пункт 3 в редакції Постанов КМ № 106 від 13.02.2013, № 105 від 07.02.2018}

4. Бюджетні кошти використовуються на здійснення заходів щодо:

1) ведення та функціонування, в тому числі адміністрування (здійснення заходів щодо створення та супроводження програмного забезпечення, технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист відомостей) Державного земельного кадастру;

2) проведення нормативної грошової оцінки земель;

3) проведення інвентаризації земель державної власності;

{Підпункт 3 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 243 від 20.03.2019}

4) підготовки лотів до проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу прав (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, виплати винагороди виконавцю земельних торгів, оприлюднення результатів земельних торгів;

{Підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 543 від 07.08.2013}

5) перетворення матеріалів Державного фонду документації із землеустрою в електронний (цифровий) вигляд;

{Підрункт 5 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 109 від 01.03.2017}

6) погашення бюджетної кредиторської заборгованості, яка виникла у попередні роки та бюджетні зобов’язання за якою зареєстровані в органах Казначейства.

7) проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ № 543 від 07.08.2013}

8) проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

{Пункт 4 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ № 105 від 07.02.2018}

{Підпункт 9 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 243 від 20.03.2019}

{Пункт 4 в редакції Постанов КМ № 414 від 23.05.2012, № 106 від 13.02.2013}

5. Для виконання бюджетної програми Держгеокадастр складає щороку відповідний план заходів і подає його на затвердження Мінагрополітики. Копія плану подається у п’ятиденний строк Мінфіну.

Фінансування заходів здійснюється після затвердження зазначеного плану.

{Пункт 5 в редакції Постанов КМ № 414 від 23.05.2012, № 106 від 13.02.2013}

{Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 106 від 13.02.2013}

{Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ № 106 від 13.02.2013}

8. Розподіл (перерозподіл) бюджетних коштів між територіальними органами Держгеокадастра та одержувачем бюджетних коштів здійснює Мінагрополітики.

{Пункт 8 в редакції Постанов КМ № 414 від 23.05.2012, № 106 від 13.02.2013}

{Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ № 106 від 13.02.2013}

10. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Одержувачі бюджетних коштів отримують бюджетні кошти на безповоротній основі та використовують такі кошти на підставі плану використання бюджетних коштів для здійснення заходів, визначених підпунктами 1, 3 і 8 пункту 4 цього Порядку.

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 105 від 07.02.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 243 від 20.03.2019}

11. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 414 від 23.05.2012}

12. Складення та подання звітів про виконання бюджетних програм, фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Подання одержувачем бюджетних коштів розпорядникові нижчого рівня та розпорядником нижчого рівня - головному розпорядникові звітів про фінансування робіт, передбачених планом заходів, здійснюється щокварталу не пізніше відповідно 15 і 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, за встановленою головним розпорядником формою. Копії звітів подаються Мінфіну.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 106 від 13.02.2013}

13. Держгеокадастр подає щомісяця до 20 числа Мінфіну та Мінагрополітики звіт про використання бюджетних коштів із зазначенням кількісних, вартісних та результативних показників виконання заходів.

{Порядок доповнено пунктом 13 згідно з Постановою КМ № 414 від 23.05.2012}


{Додаток виключено на підставі Постанови КМ № 414 від 23.05.2012}вгору