Про Координаційну раду з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії
Указ Президента України; Положення, Склад колегіального органу від 17.03.2008220/2008
Документ 220/2008, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.04.2010, підстава - 481/2010

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 481/2010 ( 481/2010 ) від 02.04.2010 }
Про Координаційну раду з проблем
ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 692/2009 ( 692/2009 ) від 28.08.2009 }

1. Затвердити Положення про Координаційну раду з проблем
ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії (додається).
2. Затвердити персональний склад Координаційної ради з
проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії
(додається).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 березня 2008 року
N 220/2008

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 17 березня 2008 року N 220/2008
ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з проблем
ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії

1. Координаційна рада з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу,
туберкульозу та наркоманії (далі - Координаційна рада) є
консультативно-дорадчим органом при Президентові України.
2. Координаційна рада у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими
актами, а також цим Положенням.
3. Основним завданням Координаційної ради є розроблення
пропозицій щодо здійснення органами виконавчої влади ефективних
дій, спрямованих на зниження темпів поширення ВІЛ-інфекції,
захворюваності на СНІД, туберкульоз, попередження дальшого
поширення наркоманії в Україні та їх негативного впливу на
соціально-економічний розвиток держави.
4. Координаційна рада для виконання покладеного на неї
завдання розробляє та вносить на розгляд Президентові України
пропозиції щодо:
пріоритетних напрямів реалізації державної політики у сфері
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії, в тому
числі щодо вдосконалення системи соціального захисту
ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД та туберкульоз, психосоціальної
реабілітації та адаптації у суспільстві хворих на наркоманію;
удосконалення правової бази з питань подолання епідемії
ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, профілактики поширення
наркоманії серед різних верств населення, гуманізації у сфері
лікування та реабілітації цієї категорії хворих;
забезпечення скоординованості дій органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, установ та організацій,
співробітництва з неурядовими організаціями для вирішення
проблемних питань у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу,
туберкульозу та наркоманії;
залучення коштів міжнародних донорських організацій для
реалізації програмних заходів, спрямованих на подолання
ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії;
впровадження міжнародного досвіду у сфері протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії;
удосконалення системи інформування населення щодо
профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, наркоманії,
соціальної підтримки хворих, пропагування здорового способу життя.
5. Координаційна рада має право:
одержувати в установленому порядку від державних органів та
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій інформацію, документи та матеріали;
запрошувати на засідання та заслуховувати інформацію
представників міністерств, інших центральних і місцевих органів
виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ та
організацій з питань, що належать до її компетенції.
6. Координаційна рада під час виконання покладених на неї
завдань взаємодіє в установленому порядку з державними органами,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями.
7. Координаційна рада утворюється у складі Голови, заступника
Голови та членів Ради.
Координаційну раду очолює Президент України.
Персональний склад Координаційної ради затверджує Президент
України.
8. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання,
які проводяться у міру потреби, але не рідше одного разу на
півроку. Засідання Координаційної ради скликає і веде Голова
Координаційної ради.
Засідання Координаційної ради вважається правомочним, якщо на
ньому присутні більшість членів Координаційної ради.
Рішення Координаційної ради приймаються шляхом голосування
більшістю присутніх на її засіданні членів Координаційної ради. У
разі рівного розподілу голосів голос Голови Координаційної ради є
вирішальним. Результати засідання Координаційної ради оформляються
протоколом.
У разі потреби рішення Координаційної ради можуть бути
реалізовані шляхом видання актів Президента України.
Рішення Координаційної ради є обов'язковими для розгляду
центральними та місцевими органами виконавчої влади.
9. Організаційне забезпечення діяльності Координаційної ради
здійснює Секретаріат Президента України.

Глава Секретаріату
Президента України В.БАЛОГА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 17 березня 2008 року N 220/2008
СКЛАД
Координаційної ради з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу,
туберкульозу та наркоманії

ЮЩЕНКО - Президент України, Голова Віктор Андрійович Координаційної ради
ВАСЮНИК - Віце-прем'єр-міністр України, Іван Васильович заступник Голови Координаційної ради
БОГУЦЬКИЙ - заступник Глави Секретаріату Юрій Петрович Президента України
ВАКАРЧУК - Міністр освіти і науки України Іван Олександрович
ВІЄВСЬКИЙ - директор Українського медичного та Анатолій Миколайович моніторингового центру з алкоголю та
наркотиків Міністерства охорони
здоров'я України
ГРИШАЄВА - директор програм в Україні Фонду Ірина Клінтона (за згодою)
ДЕНІСОВА - Міністр праці та соціальної політики
Людмила Леонтіївна України
ЖОВТЯК - голова координаційної ради Володимир Олегович Всеукраїнської мережі людей, які
живуть з ВІЛ/СНІДом (за згодою)
КЛЄПІКОВ - директор Міжнародного альянсу з Андрій Олександрович ВІЛ/СНІДу в Україні (за згодою)
КНЯЗЕВИЧ - Міністр охорони здоров'я України Василь Михайлович
КОМАР - завідувач Центру "Клініка для Світлана Іванівна лікування дітей, хворих на
ВІЛ-інфекцію, СНІД Української
дитячої спеціалізованої лікарні
"Охматдит"
ЛОГВИНЕНКО - голова Донецької обласної державної Володимир Іванович адміністрації
ЛУЦЕНКО - Міністр внутрішніх справ України Юрій Віталійович
МАРІЄВСЬКИЙ - директор державної установи "Інститут
Віктор Федорович епідеміології та інфекційних хвороб
імені Л.В. Громашевського Академії
медичних наук України" (за згодою)
МЕДВЕДЬКО - Генеральний прокурор України (за Олександр Іванович згодою)
НАЛИВАЙЧЕНКО - Голова Служби безпеки України Валентин Олександрович
ПАВЛЕНКО - Міністр України у справах сім'ї, Юрій Олексійович молоді та спорту
СЕРДЮК - голова Одеської обласної державної Микола Дмитрович адміністрації
ФЕЩЕНКО - директор Національного інституту Юрій Іванович фтизіатрії і пульмонології імені
Ф.Г. Яновського
ФРАНЧУК - голова правління благодійної Олена Леонідівна організації "Фонд Олени Франчук
"АНТИСНІД" (за згодою)
ШАКАРІШВІЛІ - координатор в Україні Об'єднаної Анна програми Організації Об'єднаних Націй
з ВІЛ/СНІДу (UNAIDS) (за згодою)
ЩЕРБИНСЬКА - директор Українського центру Алла Михайлівна профілактики і боротьби зі СНІДом
Міністерства охорони здоров'я України.
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 692/2009 ( 692/2009 ) від 28.08.2009 }
Глава Секретаріату
Президента України В.БАЛОГАвгору