Про схему управління Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР
Постанова Ради Міністрів Української РСР від 06.08.1988224
Документ 224-88-п, поточна редакція — Прийняття від 06.08.1988

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 6 серпня 1988 р. N 224
Київ
Про схему управління Міністерства вищої
і середньої спеціальної освіти УРСР

Рада Міністрів Української РСР відзначає, що Міністерство
вищої і середньої спеціальної освіти УРСР відповідно до рішень
лютневого (1988 р.) Пленуму ЦК КПРС зобов'язане зосередити свою
діяльність на розв'язанні корінних проблем вищої і середньої
спеціальної освіти в республіці, забезпечити нову якість навчання
та виховання молоді, підготовку і підвищення кваліфікації кадрів,
інтеграцію вищої і середньої спеціальної школи з виробництвом та
наукою, ефективне використання наукового потенціалу учбових
закладів у прискоренні науково-технічного прогресу, здійснення
міжнародного співробітництва з зарубіжними країнами в питаннях
освіти і науки, підготовки та перепідготовки національних кадрів,
зміцнення матеріально-технічної бази галузі, координацію
діяльності міністерств і відомств УРСР з питань розвитку вищої та
середньої спеціальної освіти.
На виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
8 липня 1988 р. N 822 "Про генеральну схему управління народним
господарством Української РСР" Рада Міністрів Української
РСР п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити і ввести в дію в 3-місячний строк розроблену
Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти УРСР схему
управління галуззю, що передбачає:
по основній ланці
удосконалення мережі вищих і середніх спеціальних учбових
закладів та структури підготовки кадрів;
дволанкову систему управління: Міністерство вищої і середньої
спеціальної освіти УРСР - вищий учбовий заклад, середній
спеціальний учбовий заклад, виробниче об'єднання, підприємство,
організація;
по центральному апарату Міністерства
ліквідацію п'яти самостійних підрозділів;
зміцнення провідних функціональних підрозділів Міністерства,
і перш за все управлінь по вищій освіті, по середній спеціальній
освіті, науково-дослідних робіт, планово-економічного, капітальних
робіт і розвитку соціальної бази, керівних і науково-педагогічних
кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, що
забезпечують проведення єдиної стратегії у плануванні підготовки
та перепідготовки спеціалістів, удосконалення учбово-виховного
процесу, підвищення віддачі наукових досліджень, розподіл
капітальних вкладень, розвиток та технічне переоснащення
підвідомчих учбових закладів.
2. Прийняти пропозицію Міністерства вищої і середньої
спеціальної освіти УРСР про скорочення за рахунок перебудови
управління чисельності працівників центрального апарату на 91
одиницю, або на 37,6 процента.
Взяти до відома, що чисельність працівників організацій і
підрозділів інформаційно-обчислювального обслуговування
Міністерства буде скорочено на 450 одиниць, або на 13 процентів.
Скорочення апарату управління здійснювати в суворій
відповідності з законодавством про працю, зокрема з постановою ЦК
КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 22 грудня 1987 р. N 1457
"Про забезпечення ефективної зайнятості населення, вдосконалення
системи працевлаштування і посилення соціальних гарантій для
трудящих", в умовах гласності, з наданням вивільнюваним
працівникам встановлених пільг і компенсацій.
Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР
розробити програму використання спеціалістів, що вивільняються у
зв'язку з проведенням реорганізації управління.
3. Дозволити Міністерству вищої і середньої спеціальної
освіти УРСР мати 3 заступників Міністра, в тому числі одного
першого, та колегію в складі 9 чоловік, включаючи секретаря ЦК
ЛКСМ України.
4. Затвердити структуру центрального апарату Міністерства
вищої і середньої спеціальної освіти УРСР згідно з додатком.
Міністерству фінансів УРСР разом з Міністерством вищої і
середньої спеціальної освіти УРСР подати до Ради Міністрів УРСР
пропозиції щодо фонду оплати праці працівників центрального
апарату Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР,
виходячи з граничної чисельності цього апарату в кількості 151
одиниці.
5. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови Ради
Міністрів УРСР від 20 травня 1987 р. N 188 ( 188-87-п ).

Голова
Ради Міністрів УРСР В.МАСОЛ
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО
Інд. 28, 19

Додаток
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 6 серпня 1988 р. N 224
СТРУКТУРА
центрального апарату Мінвузу УРСР

Управління по вищій освіті
Управління викладання суспільних наук
Управління по середній спеціальній освіті
Управління науково-дослідних робіт
Управління керівних і науково-педагогічних кадрів
Управління підготовки спеціалістів для зарубіжних країн та
зовнішніх зв'язків
Планово-економічне управління
Учбово-методичне управління по підвищенню кваліфікації та
перепідготовці кадрів
Управління соціального розвитку і капітального будівництва
Головне управління по виробничо-технічному забезпеченню вищих
та середніх спеціальних учбових закладів (на госпрозрахунку)
Спецвідділ
Організаційно-контрольне управління

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКОвгору