Документ 225/15-РГ, поточна редакція — Редакція від 15.04.2015, підстава - 557/15-РГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Голови Верховної Ради України

м. Київ

№ 225

18 лютого 2015 р.

Про експертну групу з питань підготовки законопроекту «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Голови ВР
№ 409 від 16.03.2015
№ 458 від 24.03.2015
№ 557 від 15.04.2015}

З метою вироблення скоординованих дій щодо законодавчого забезпечення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у відповідності з вимогами реформування місцевого самоврядування, здійснення оперативного фахового аналізу відповідних законопроектів та вироблення пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства та відповідно до рішення Консультативної ради з питань місцевого самоврядування:

1. Утворити експертну групу з питань підготовки законопроекту «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

2. Затвердити Положення про експертну групу з питань підготовки законопроекту «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (додається).

3. Затвердити персональний склад експертної групи з питань підготовки законопроекту «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», що додається.

4. Покласти на Апарат Верховної Ради України роботу щодо організаційного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності експертної групи.

Голова Верховної Ради України

В.ГРОЙСМАН

Додаток № 1
до Розпорядження Голови
Верховної Ради України
від «18» лютого 2015 р.
№ 225

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну групу з питань підготовки законопроекту «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»

1. Експертна група з питань підготовки законопроекту «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» є робочим органом Консультативної ради з питань місцевого самоврядування.

2. Експертна група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, розпорядженнями Голови Верховної Ради України, рішеннями Консультативної ради з питань місцевого самоврядування і цим Положенням.

3. Основними завданнями експертної групи є:

вирішення оперативних завдань щодо підготовки узгоджених пропозицій для Голови Верховної Ради України і профільних комітетів парламенту в сфері законодавчого забезпечення виборчого процесу до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів;

вивчення громадської думки щодо законодавчих ініціатив з питань змін виборчого законодавства;

сприяння органам державної влади у проведенні роз’яснювальної роботи серед територіальних громад щодо механізмів та очікуваних результатів впровадження змін в сфері виборчого законодавства.

4. Експертна група на виконання покладених на неї основних завдань має право:

запитувати й одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування та їх всеукраїнських асоціацій, наукових установ і громадських організацій необхідні матеріали, інформацію, документи тощо;

ініціювати внесення на розгляд Верховної Ради України, її комітетів, спеціальних комісій, депутатських фракцій, підрозділів Апарату Верховної Ради України пропозицій до порядку денного сесій парламенту та проекту перспективного плану законопроектної роботи Верховної Ради України;

розглядати ініціативи органів місцевого самоврядування, їх всеукраїнських асоціацій, територіальних громад та вносити пропозиції Голові Верховної Ради України щодо законопроектів у сфері виборчого законодавства;

запрошувати на свої засідання і залучати до обговорення відповідних представників державних органів, органів місцевого самоврядування та їх всеукраїнських асоціацій, інших зацікавлених організацій, установ;

брати участь у підготовці й проведенні парламентських, комітетських слухань у Верховній Раді України з питань децентралізації влади та реформи виборчого законодавства;

взаємодіяти з комітетами Верховної Ради України, депутатськими фракціями парламенту, місцевими радами, асоціаціями та іншими добровільними об'єднаннями органів місцевого самоврядування, науковими установами і громадськими організаціями;

здійснювати інші заходи відповідно до покладених Головою Верховної Ради України на неї завдань.

5. Експертна група у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими допоміжними органами, створеними Головою Верховної Ради України.

6. Експертна група утворюється у складі керівника, секретаря та інших членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Очолює експертну групу Голова Верховної Ради України.

Секретарем експертної групи за посадою є секретар Консультативної ради з питань місцевого самоврядування.

До складу експертної групи за пропозицією Голови Верховної Ради України, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування входять народні депутати України, представники центральних органів виконавчої влади, представник Адміністрації Президента України, посадові особи Апарату Верховної Ради України, представник центральної виборчої комісії, представники всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, експертного середовища.

Персональний склад експертної групи затверджується Головою Верховної Ради України.

7. Організаційною формою роботи експертної групи є засідання, які проводяться за необхідності.

Засідання експертної групи є правомочним за умови присутності на ньому не менше половини її персонального складу.

8. За результатами вивчення та розгляду питань експертна група готує висновки і рекомендації, які ухвалюються більшістю від її персонального складу та підписуються головуючим на засіданні.

Рекомендації експертної групи надсилаються до комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій, органів виконавчої влади, відповідних підрозділів Апарату Верховної Ради України, а також органів місцевого самоврядування, асоціацій органів місцевого самоврядування, яких стосуються такі рекомендації.

Висновки і рекомендації експертної групи щодо проектів законів, постанов, інших актів Верховної Ради України з актуальних питань виборчого законодавства оприлюднюються на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.

Експертна група інформує громадськість про свою діяльність.

9. Організаційне, інформаційно-методичне та експертно-аналітичне забезпечення діяльності експертної групи здійснюють відповідні структурні підрозділи Апарату Верховної Ради України.Додаток № 2
до Розпорядження Голови
Верховної Ради України
від «18» лютого 2015 р.
№ 225

СКЛАД
експертної групи з питань підготовки законопроекту «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»

від Верховної Ради України


БАНДУРОВ
Володимир Володимирович

-

Член депутатської групи "Воля народу"


БОЙКО
Олена Петрівна

-

Член Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування


ВЛАСЕНКО
Сергій Володимирович

-

Голова Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування


ГОНЧАРЕНКО
Олексій Олексійович

-

Секретар Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування


ДЕНИСЕНКО
Вадим Ігорович

-

Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя


ЄМЕЦЬ
Леонід Олександрович

-

Член депутатської групи "НАРДНИЙ ФРОНТ"


ІЛЛЄНКО
Андрій Юрійович

-

Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя


КНЯЗЕВИЧ
Руслан Петрович

-

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя


ЛОЗОВОЙ
Андрій Сергійович

-

Секретар Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя


НІМЧЕНКО
Василь Іванович

-

Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя


НОВАК
Наталія Василівна

-

Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя


ПОПОВ
Ігор Володимирович

-

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції


СИДОРОВИЧ
Руслан Михайлович

-

Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя


СИРОЇД
Оксана Іванівна

-

Заступник Голови Верховної Ради України


ЧЕРНЕНКО
Олександр Миколайович

-

Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя


ЯЦЕНКО
Антон Володимирович

-

Член депутатської групи "Економічний розвиток"

від Адміністрації Президента України


КОВАЛЬЧУК
Віталій Анатолійович

-

Перший заступник Глави Адміністрації Президента України

від всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування


ПІТЦИК
Мирослав Васильович

-

Виконавчий директор Асоціації міст України (за згодою)


ФУРСЕНКО
Микола Іванович

-

Фурсівський сільський голова Білоцерківського району Київської області, голова Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад (за згодою)


ЧЕРНОВ
Сергій Іванович

-

Голова Харківської обласної ради, президент Всеукраїнської асоціації районних і обласних рад (за згодою)

від центральних органів виконавчої влади


ПЕТРЕНКО
Павло Дмитрович

-

Міністр юстиції України (за згодою)

від центральної виборчої комісії


МАГЕРА
Андрій Йосипович

-

Заступник Голови Центральної виборчої комісії (за згодою)

від експертного середовища


АЙВАЗОВСЬКА
Ольга

-

Громадянська мережа «ОПОРА» (за згодою)


ГОРЕЦЬКИЙ
Олексій Андрійович

-

Сертифікований тренер з виборчого законодавства


Джеффрі МАЙЄРС

-

Заступник директора Відділу програм у сфері розвитку демократії та врядування, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)


КІРА МІКІ МІТРЕ

-

Заступник директора відділу сприяння розвитку демократії та врядування USAID (за згодою)


КЛЮЧКОВСЬКИЙ
Юрій Богданович

-

Президент Інституту виборчого права (за згодою)


КОВРИЖЕНКО
Денис Сергійович

-

Радник з юридичних питань Представництва Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) в Україні


КОЛІУШКО
Ігор Борисович

-

Голова правління Центру політико-правових реформ (за згодою)


КОШЕЛЬ
Олексій

-

Генеральний директор Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» (за згодою)


ЛИТВИНЕНКО
Олена

-

Заступник Голови Офісу Ради Європи в Україні (за згодою)


РАДЧЕНКО
Євген

-

МГО «Інтерньюз-Україна» (за згодою)


ТКАЧУК
Анатолій Федорович

-

Директор з питань науки та розвитку Інституту громадянського суспільства (за згодою)


Хуан Мануель
ВІЛАПЛАНА ЛОПЕС

-

Радник з питань захисту прав людини, Відділ політики, Представництво Європейського Союзу в Україні (за згодою)

від Апарату Верховної Ради України


МАРТИНЕНКО
Олександр Андрійович

-

Заступник Керівника Апарату Верховної Ради України, секретар групи


СЛИШИНСЬКИЙ
Володимир Іванович

-

Перший заступник Керівника Апарату Верховної Ради України


ТЕПЛЮК
Михайло Олексійович

-

Заступник Керівника Апарату - Керівник Головного юридичного управління

{Склад експертної групи із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Голови ВР № 409 від 16.03.2015, № 458 від 24.03.2015, № 557 від 15.04.2015}вгору