Документ 2252-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.12.2017

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про призначення у 2017 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

Верховна Рада України постановляє:

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених" та подання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти призначити у 2017 році 30 іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у розмірі 2 тис. гривень щомісяця кожна:

Аверкиній Марині Федорівні - кандидату економічних наук, професору кафедри Національного університету "Острозька академія" Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України);

Барабаш Юлії Василівні - доктору історичних наук, доценту кафедри Університету митної справи та фінансів МОН України;

Білоусу Андрію Михайловичу - кандидату сільськогосподарських наук, докторанту Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України;

Бойко Аліні Василівні - доктору економічних наук, професору кафедри Київського національного торговельно-економічного університету МОН України;

Броварець Ользі Олександрівні - кандидату фізико-математичних наук, провідному науковому співробітнику Інституту молекулярної біології і генетики НАН України;

Василишину Роману Дмитровичу - доктору сільськогосподарських наук, професору кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України;

Герасименко Анжеліці Григорівні - доктору економічних наук, професору кафедри Київського національного торговельно-економічного університету МОН України;

Грицишену Димитрію Олександровичу - кандидату економічних наук, доценту кафедри Житомирського державного технологічного університету МОН України;

Гоцуленку Володимиру Володимировичу - доктору технічних наук, провідному науковому співробітнику Інституту технічної теплофізики НАН України;

Гутому Богдану Володимировичу - доктору ветеринарних наук, професору кафедри Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького МОН України;

Жбанкову Ярославу Геннадійовичу - кандидату технічних наук, докторанту Донбаської державної машинобудівної академії МОН України;

Касьянову Павлу Олеговичу - доктору фізико-математичних наук, завідувачу науково-дослідного відділу Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" МОН України та НАН України;

Клецу Дмитру Михайловичу - доктору технічних наук, завідувачу кафедри Харківського національного автомобільно-дорожнього університету МОН України;

Клим Галині Іванівні - кандидату фізико-математичних наук, докторанту Національного університету "Львівська політехніка" МОН України;

Козелковій Катерині Сергіївні - доктору технічних наук, завідувачу кафедри Державного університету телекомунікацій МОН України;

Кондратьєву Андрію Валерійовичу - доктору технічних наук, завідувачу кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" МОН України;

Кулагіну Дмитру Олександровичу - кандидату технічних наук, доценту Запорізького національного технічного університету МОН України;

Лайку Олександру Івановичу - доктору економічних наук, заступнику завідувача відділу Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України;

Маланчуку Євгенію Зіновійовичу - доктору технічних наук, професору кафедри Національного університету водного господарства та природокористування МОН України;

Міщенку Дмитру Анатолійовичу - доктору наук з державного управління, професору кафедри Університету митної справи та фінансів МОН України;

Овчаренко Олені Миколаївні - кандидату юридичних наук, асистенту кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого МОН України;

Павлікову Володимиру Володимировичу - доктору технічних наук, завідувачу кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" МОН України;

Палагнюк Юліані Вікторівні - доктору наук з державного управління, доценту кафедри Чорноморського державного університету імені Петра Могили МОН України;

Пастернаку Ярославу Михайловичу - доктору фізико-математичних наук, професору кафедри Луцького національного технічного університету МОН України;

Рамському Андрію Юрійовичу - кандидату економічних наук, професору кафедри Київського національного університету технологій та дизайну МОН України;

Ромасевичу Юрію Олександровичу - доктору технічних наук, доценту кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України;

Руденку Сергію Валерійовичу - доктору філософських наук, заступнику декана Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;

Сафонику Андрію Петровичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Національного університету водного господарства та природокористування МОН України;

Соболю Євгену Юрійовичу - доктору юридичних наук, завідувачу кафедри Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка МОН України;

Флорко Тетяні Олександрівні - кандидату фізико-математичних наук, доценту кафедри Одеського державного екологічного університету МОН України.

2. Апарату Верховної Ради України забезпечити згідно з цією Постановою виплату іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених починаючи з 1 січня 2017 року.

Голова Верховної Ради України

А.ПАРУБІЙ

м. Київ
19 грудня 2017 року
№ 2252-VIII
вгору