Документ 228/2000, поточна редакція — Редакція від 04.01.2017, підстава - 582/2016

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зміни та визнання такими, що втратили чинність,
актів Президента України з питань діяльності
Національної гвардії України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 582/2016 ( 582/2016 ) від 30.12.2016 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про розформування
Національної гвардії України" ( 1363-14 ) п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити зміни, що вносяться до актів Президента України
(додаються).
2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Президента
України з питань діяльності Національної гвардії України згідно з
переліком, що додається.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 лютого 2000 року
N 228/2000
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 11 лютого 2000 року N 228/2000
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Президента України
1. У статті 2 Указу Президента України від 7 жовтня 1993 року
N 427 ( 427/93 ) "Про внесення змін та доповнень до Указу
Президента України від 21 серпня 1993 року N 352 "Про невідкладні
заходи щодо посилення соціального захисту військовослужбовців та
членів їх сімей" виключити слова "Національної гвардії України".
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 582/2016 ( 582/2016 ) від 30.12.2016 }
3. У статтях 1, 3 і 10 Указу Президента України від 21 липня
1994 року N 396 ( 396/94 ) "Про невідкладні заходи щодо посилення
боротьби зі злочинністю" виключити слова "Національній гвардії
України".
4. В Указі Президента України від 30 грудня 1997 року N 1397
( 1397/97 ) "Про Президентський оркестр Національної гвардії
України":
а) статтю 1 викласти в такій редакції:
"1. Перейменувати Президентський оркестр Національної гвардії
України у Президентський оркестр Збройних Сил України";
б) у назві Указу, статтях 2 і 3 слова "Національної гвардії"
замінити словами "Збройних Сил".
5. В Указі Президента України від 12 червня 1998 року N 616
( 616/98 ) "Про Положення про Президентський оркестр Національної
гвардії України":
а) у назві і тексті Указу слова "Національної гвардії"
замінити словами "Збройних Сил";
б) у Положенні, затвердженому цим Указом:
абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:
"1. Президентський оркестр Збройних Сил України (далі -
Оркестр) є військовим творчим колективом, який забезпечує музичне
обслуговування заходів державного значення і підпорядковується
Міністрові оборони України";
у назві та пункті 12 слова "Національної гвардії" замінити
словами "Збройних Сил";
в абзаці другому пункту 6, пункті 7, абзаці першому пункту 8,
абзаці четвертому пункту 9 і пункті 15 слова "Командувач
Національної гвардії" замінити словами "Міністр оборони".

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 11 лютого 2000 року N 228/2000
ПЕРЕЛІК
актів Президента України з питань
діяльності Національної гвардії України,
які визнаються такими, що втратили чинність
1. Розпорядження Президента України від 1 квітня 1992 року
N 48 ( 48/92-рп ).
2. Розпорядження Президента України від 11 червня 1992 року
N 106 ( 106/92-рп ) "Про утворення Управління авіації".
3. Розпорядження Президента України від 14 липня 1992 року
N 124 ( 124/92-рп ) "Про Положення про Головне управління
Командуючого Національною гвардією України, Положення про
Військову раду Національної гвардії України та персональний склад
Військової ради Національної гвардії України".
4. Розпорядження Президента України від 27 жовтня 1992 року
N 169 ( 169/92-рп ) "Про відділ капітального будівництва у складі
Головного управління Командуючого Національною гвардією України".
5. Указ Президента України від 16 жовтня 1993 року N 468
( 468/93 ) "Про додаткові заходи щодо сприяння у будівництві житла
військовослужбовцям" у частині поширення чинності Указу Президента
України від 1 липня 1993 року N 240 ( 240/93 ) "Про інвестування
будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних
Сил України та членів їх сімей" на інвестування будівництва та
придбання житла для військовослужбовців Національної гвардії
України та членів їх сімей.
6. Указ Президента України від 28 жовтня 1993 року N 494
( 494/93 ) "Про День Національної гвардії України".
7. Указ Президента України від 2 квітня 1994 року N 128
( 128/94 ) "Про військову форму одягу військовослужбовців Збройних
Сил та інших військових формувань України" в частині, що
стосується військової форми одягу військовослужбовців Національної
гвардії України.
8. Указ Президента України від 14 квітня 1994 року N 161
( 161/94 ) "Про підпорядкування підрозділу військ внутрішньої та
конвойної охорони Національній гвардії України".
9. Указ Президента України від 26 квітня 1994 року N 188
( 188/94 ).
10. Указ Президента України від 4 липня 1994 року N 355
( 355/94 ) "Про статус ветеранів військової служби, гарантії їх
соціального захисту".
11. Указ Президента України від 6 жовтня 1995 року N 914
( 914/95 ) "Про Національну гвардію України".
12. Указ Президента України від 15 березня 1996 року N 188
( 188/96 ) "Про введення додатково посади заступника Командуючого
Національною гвардією України".
13. Розпорядження Президента України від 26 квітня 1996 року
N 93.
14. Указ Президента України від 26 червня 1996 року N 466
( 466/96 ).
15. Розпорядження Президента України від 20 серпня 1996 року
N 250 ( 250/96-рп ) "Про внесення змін до Розпорядження Президента
України від 14 липня 1992 року N 124".
16. Розпорядження Президента України від 8 травня 1998 року
N 133 ( 133/98-рп ) "Про внесення зміни до Розпорядження
Президента України від 14 липня 1992 року N 124".
17. Розпорядження Президента України від 27 січня 1999 року
N 10 ( 10/99-рп ) "Про внесення змін до Розпорядження Президента
України від 14 липня 1992 року N 124".
18. Указ Президента України від 28 січня 1999 року N 91
( 91/99 ).

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИНвгору