Про здійснення державних закупівель
Закон України від 01.06.20102289-VI
Документ 2289-VI, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.04.2014, підстава - 1197-VII


     умови оплати;
 
     строк виконання;
 
     гарантійне обслуговування;
 
     експлуатаційні витрати;
 
     передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів, включаючи використання місцевих ресурсів, у тому числі засобів виробництва, робочої сили і матеріалів для виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг, що пропонуються учасником.
 
     6. Якщо для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів крім ціни застосовуються й інші критерії оцінки, у документації конкурсних торгів визначається їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці пропозицій конкурсних торгів. Питома вага цінового критерію не може бути нижчою 50 відсотків.
 
     7. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до державних органів, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.
 
     8. За результатом розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.
 
     9. Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.
 
     Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.
 
     Стаття 29. Відхилення пропозицій конкурсних торгів
 
     1. Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:
 
     1) учасник:
 
     не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;
 
     не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
 
     не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
 
     2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;
 
     3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
 
     2. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.
{ Частина друга статті 29 в редакції Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }
 
Стаття 30. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими,
що не відбулися
 
     1. Замовник відміняє торги у разі:
 
     відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та послуг; { Абзац другий частини першої статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5044-VI ( 5044-17 ) від 04.07.2012 }
 
     неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
 
     виявлення факту змови учасників;
 
     порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;
 
     подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів, а у разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій; { Абзац шостий частини першої статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }
 
     відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;
 
     якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
 
     Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.
 
     Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).
 
     2. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:
 
     ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
 
     здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;
 
     скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. { Частину другу статті 30 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 5044-VI ( 5044-17 ) від 04.07.2012 }
 
     3. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.
 
     Стаття 31. Акцепт пропозиції конкурсних торгів та укладення договору про закупівлю
 
     1. У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
 
     2. Замовник зобов'язаний протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім учасникам - письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника - переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
 
     Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції обов'язково безоплатно публікується у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
 
     Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
 
     Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, замовник укладає договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п'ять днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту.

 
{ Абзац п'ятий частини другої статті 31 виключено на підставі Закону N 5044-VI ( 5044-17 ) від 04.07.2012 }

 
     3. У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
{ Частина третя статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5044-VI ( 5044-17 ) від 04.07.2012 }
 
Стаття 32. Інформування учасників про результати проведення
процедури закупівлі
 
     1. Замовник протягом семи днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, подає оголошення про результати проведення процедури закупівлі для безоплатного опублікування в державному офіційному друкованому виданні з питань закупівель та безоплатного розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.
{ Частина перша статті 32 в редакції Закону N 5044-VI ( 5044-17 ) від 04.07.2012 }
 
     2. В оголошенні про результати проведення торгів обов'язково зазначаються:
 
     найменування та місцезнаходження замовника;
 
     адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю відповідно до статті 10 цього Закону;
 
     адреса веб-сайту, на якому додатково розміщувалася інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення);
 
     найменування предмета закупівлі;
 
     кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт чи надання послуг;
 
     дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених цим Законом);
 
     дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель; { Абзац восьмий частини другої статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }
 
     дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковою угодою), опублікованого у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону; { Абзац дев'ятий частини другої статті 32 в редакції Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }
 
     дата укладення договору про закупівлю;
 
     дата прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися (якщо таке рішення було прийнято замовником), та його причина;
 
     сума, визначена у договорі про закупівлю; { Абзац дванадцятий частини другої статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }
 
     повне найменування переможця процедури закупівлі.
 
Розділ V
ПРОЦЕДУРА ДВОСТУПЕНЕВИХ ТОРГІВ
 
Стаття 33. Умови застосування і проведення процедури
двоступеневих торгів
 
     1. Процедура двоступеневих торгів може застосовуватися за таких умов:
 
     замовник не може визначити необхідні технічні, якісні характеристики (специфікації) товарів (робіт) або визначити вид послуг та якщо для прийняття оптимального рішення про закупівлю необхідно провести попередні переговори з учасниками;
 
     предметом закупівлі є здійснення наукових досліджень, експериментів або розробок, виконання дослідно-конструкторських, будівельних робіт.
 
     Стаття 34. Порядок проведення процедури двоступеневих торгів
 
     1. Двоступеневі торги проводяться в порядку, передбаченому для процедури відкритих торгів, з урахуванням особливостей, визначених цим розділом.
 
     2. Двоступеневі торги проводяться в два етапи.
 
     На першому етапі всім учасникам пропонується подати попередні пропозиції конкурсних торгів без зазначення ціни. Документація конкурсних торгів при цьому може передбачати лише пропозиції щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки, підтвердження професійної і технічної компетентності учасників та їх відповідності кваліфікаційним критеріям. Строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше 30 днів з дня опублікування оголошення про проведення двоступеневих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
 
     Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше 15 днів з дня опублікування оголошення про проведення двоступеневих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
 
     Замовник під час розгляду попередніх пропозицій конкурсних торгів має право проводити переговори з будь-ким з учасників для визначення переваг та недоліків у пропозиціях. Замовник в ході переговорів не має права застосовувати дискримінаційний режим до різних учасників. За результатами переговорів складається протокол за підписом замовника та учасника, в якому зазначаються відомості про учасника, пропозиції, запропоновані учасником, висновки.
 
     Після отримання попередніх пропозицій конкурсних торгів замовник має право внести зміни до документації конкурсних торгів щодо технічних вимог та вимог до якості предмета закупівлі чи запропонувати нові характеристики та критерії оцінки згідно з цим Законом. Про зміну умов документації конкурсних торгів замовник інформує всіх учасників під час надання їм запрошень до участі у другому етапі торгів.
 
     На другому етапі замовник запрошує до участі учасників, попередні пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено на першому етапі та пропозиції яких виявилися прийнятними в цілому, але не менше ніж двох. На другому етапі учасники повинні подати остаточні пропозиції конкурсних торгів із зазначенням ціни. Строк подання пропозицій конкурсних торгів на другому етапі становить не менше 15 днів з дня повідомлення учасника про результати першого етапу.
 
     3. Учасники, попередні пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено на першому етапі, для участі у другому етапі торгів на вимогу замовника надають забезпечення пропозицій конкурсних торгів.
 
Розділ VI
ПРОЦЕДУРА ЗАПИТУ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ
 
Стаття 35. Умови застосування і проведення процедури
запиту цінових пропозицій
 
     1. Замовник здійснює закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій щодо товарів і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, за умови, що їх вартість не перевищує 200 тисяч гривень.
 
     Стаття 36. Порядок проведення процедури запиту цінових пропозицій
 
     1. Для отримання цінових пропозицій замовник надсилає запит не менше ніж трьом учасникам та в день надсилання запиту передає його для публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
 
     Запит цінових пропозицій безоплатно публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та безоплатно розміщується на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.
 
     Під час проведення процедури запиту цінових пропозицій цінові пропозиції мають право подавати всі зацікавлені особи.
 
     2. У запиті обов'язково зазначаються:
 
     найменування та місцезнаходження замовника;
 
     опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри;
 
     адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю, відповідно до статті 10 цього Закону;
 
     адреса веб-сайту, на якому додатково розміщується інформація замовника про закупівлю (у разі наявності);
 
     строк поставки товарів або надання послуг;
 
     місце і строк подання цінових пропозицій;
 
     місце, дата і час розкриття цінових пропозицій;
 
     строк дії цінових пропозицій, але не менше ніж 120 днів;
 
     основні умови договору про закупівлю;
 
     прізвище, ім'я та по батькові, посада та адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками;
 
     реєстраційний рахунок замовника, відкритий в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів (у разі здійснення закупівлі за рахунок бюджетних коштів).
 
     Строк подання учасниками цінових пропозицій встановлюється замовником, але не може бути меншим, ніж 10 робочих днів з дня публікації запиту цінових пропозицій у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель відповідно до статті 10 цього Закону.
 
     3. Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена. Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою, у запечатаному конверті.
 
     4. Цінові пропозиції розкриваються у встановлений замовником час. До участі у процедурі розкриття цінових пропозицій запрошуються всі учасники, що подали свої пропозиції.
 
     Під час розкриття цінових пропозицій складається протокол за формою, встановленою Уповноваженим органом.
 
     Копія протоколу розкриття цінових пропозицій надається будь-якому з учасників на його запит протягом одного робочого дня з дня надходження такого запиту.
 
     Загальний строк для розгляду цінових пропозицій та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати п'яти днів з дня розкриття цінових пропозицій.
 
     5. Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.
 
     Замовник акцептує цінову пропозицію в день визначення переможця. Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник зобов'язаний надіслати переможцю процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції, а всім учасникам - повідомлення про результати процедури запиту цінових пропозицій із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця.
 
     Повідомлення про акцепт цінової пропозиції обов'язково безоплатно публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
 
     Замовник укладає з переможцем договір про закупівлю відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше ніж через п'ять робочих днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

 
{ Абзац п'ятий частини п'ятої статті 36 виключено на підставі Закону N 5044-VI ( 5044-17 ) від 04.07.2012 }

 
     6. Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у статті 17 цього Закону.
 
     7. Замовник відміняє процедуру запиту цінових пропозицій та має право визнати її такою, що не відбулася, у випадках, визначених статтею 30 цього Закону.
 
     8. Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.
 
Розділ VII
ПРОЦЕДУРА ПОПЕРЕДНЬОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
 
Стаття 37. Умови застосування процедури попередньої
кваліфікації
 
     1. Процедура попередньої кваліфікації застосовується у разі необхідності попереднього визначення кваліфікаційної відповідності, фінансово-економічного стану та технічних і організаційних можливостей учасника.
 
     У разі проведення попередньої кваліфікації учасників до подальшої участі у торгах (конкурсних торгах) допускаються всі учасники попередньої кваліфікації, які пройшли таку кваліфікацію, але не менше двох. Для проведення попередньої кваліфікації учасників має бути не менше двох учасників.
 
     Стаття 38. Порядок проведення процедури попередньої кваліфікації
 
     1. Інформація про проведення попередньої кваліфікації учасників публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань закупівель та розміщується на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.
 
     2. В оголошенні про проведення попередньої кваліфікації учасників обов'язково зазначаються:
 
     найменування та місцезнаходження замовника;
 
     адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю, відповідно до статті 10 цього Закону;
 
     адреса веб-сайту, на якому додатково розміщується інформація замовника про закупівлю (у разі наявності);
 
     найменування предмета закупівлі;
 
     кількість товару і місце його поставки, вид робіт та місце їх виконання або вид послуг та місце їх надання;
 
     строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
 
     способи та місце отримання кваліфікаційної документації;
 
     місце і строк подання кваліфікаційних пропозицій;
 
     місце, дата і час розкриття кваліфікаційних пропозицій;
 
     прізвище, ім'я та по батькові, посада та адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками;
 
     реєстраційний рахунок замовника, відкритий в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів (у разі здійснення закупівлі за рахунок бюджетних коштів).
 
     3. Кваліфікаційна документація повинна містити:
 
     1) інструкції з підготовки та подання кваліфікаційної пропозиції;
 
     2) кваліфікаційні критерії до учасників та перелік документів, що підтверджують їх відповідність таким критеріям;
 
     3) процедуру оцінки відповідності кваліфікаційним критеріям (відповідає/не відповідає);
 
     4) інформацію про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби плани, креслення, малюнки чи описи предмета закупівлі). Технічна специфікація, плани, креслення, малюнки чи описи предмета закупівлі, що вимагаються замовником, не повинні містити посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження чи виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз "або еквівалент". Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля;
 
     5) кількість та місце поставки товару;
 
     6) місце, в якому виконуватимуться роботи чи надаватимуться послуги;
 
     7) строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
 
     8) інформацію про мову (мови), якою (якими) повинні бути викладені кваліфікаційні пропозиції;
 
     9) спосіб, місце та кінцевий строк подання кваліфікаційних пропозицій;
 
     10) процедуру надання роз'яснень щодо кваліфікаційної документації;
 
     11) місце, дату і час розкриття кваліфікаційних пропозицій;
 
     12) прізвище, ім'я та по батькові, посаду та адресу однієї чи кількох посадових осіб або інших працівників замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками.
 
     Кваліфікаційна документація може містити також іншу інформацію, яку замовник вважає за необхідне включити до неї.
 
     4. Строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 30 днів з дня опублікування оголошення про попередню кваліфікацію в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель відповідно до статті 10 цього Закону.
 
     Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 15 днів з дня опублікування оголошення про попередню кваліфікацію в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
 
     5. Розкриття кваліфікаційних пропозицій учасників відбувається в день закінчення строку їх подання у час та місці, що зазначені в оголошенні про проведення попередньої кваліфікації.
 
     До участі у розкритті кваліфікаційних пропозицій замовником допускаються всі учасники, що подали кваліфікаційні пропозиції, або їх уповноважені представники.
 
     Під час розкриття кваліфікаційних пропозицій замовником перевіряється наявність усіх необхідних документів, передбачених кваліфікаційною документацією щодо їх підготовки, а також оголошуються найменування та адреса кожного учасника.
 
     Під час розкриття кваліфікаційних пропозицій складається протокол за визначеною Уповноваженим органом формою, копія якого надається всім учасникам на їх запит протягом одного робочого дня з дня отримання від учасника відповідного запиту.
 
     6. Після розкриття кваліфікаційних пропозицій замовник перевіряє відповідність пропозицій учасників попередньої кваліфікації вимогам, встановленим у кваліфікаційній документації.
 
     Учасники попередньої кваліфікації, кваліфікаційні пропозиції яких відповідають вимогам, встановленим у кваліфікаційній документації, вважаються такими, що пройшли відбір за результатами попередньої кваліфікації. Пропозиції інших учасників попередньої кваліфікації відхиляються.
 
     У разі якщо за результатами попередньої кваліфікації відбір пройшли пропозиції менше ніж двох учасників, процедура попередньої кваліфікації відміняється.
 
     Замовник у строк, що не повинен перевищувати 10 днів з дати розкриття кваліфікаційних пропозицій, повідомляє кожного учасника про результати попередньої кваліфікації.
 
     До подальшої участі у торгах (конкурсних торгах) запрошуються всі учасники, які пройшли відбір за результатами попередньої кваліфікації учасників, але не менше двох. Строк подання пропозицій конкурсних торгів після попередньої кваліфікації учасників повинен становити не менше ніж 15 днів з дня надсилання повідомлення про її результати.
 
     Далі процедура попередньої кваліфікації проводиться так само, як і процедура відкритих торгів.
 
     Замовник може не вимагати від учасників попередньої кваліфікації, які пройшли кваліфікаційний відбір, повторного подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям під час подальшого проведення процедури. { Частину шосту статті 38 доповнено абзацом згідно із Законом N 4851-VI ( 4851-17 ) від 24.05.2012 }
 
Розділ VIII
ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ В ОДНОГО УЧАСНИКА
 
Стаття 39. Умови застосування процедури закупівлі
в одного учасника
 
     1. Закупівля в одного учасника - це процедура, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення переговорів з одним або кількома учасниками та акцепту пропозиції переможця процедури закупівлі в одного учасника. { Абзац перший частини першої статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }
 
     Замовник під час проведення переговорів вимагає від учасника подання ним підтвердженої документально інформації про відповідність учасника кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 цього Закону.
 
     Замовник протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника забезпечує публікацію у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону інформацію про застосування процедури закупівлі в одного учасника, яка повинна містити:
 
     найменування та місцезнаходження замовника;
 
     адресу веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю, відповідно до статті 10 цього Закону;
 
     адресу веб-сайту, на якому додатково розміщується інформація замовника про закупівлю (у разі наявності);
 
     найменування, кількість товару і місце його поставки, вид робіт та місце їх виконання або вид послуг та місце їх надання;
 
     строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
 
     найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким проведено переговори; { Абзац дев'ятий частини першої статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }
 
     ціну пропозиції;
 
     реєстраційний рахунок замовника, відкритий в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів (у разі здійснення закупівлі за рахунок бюджетних коштів).
 
     Обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника повинно містити:
 
     умови застосування процедури закупівлі;
 
     посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.
 
     Оприлюднення інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника не вважається запрошенням до участі у процедурі закупівлі для невизначеного кола осіб.

 
{ Абзац шістнадцятий частини першої статті 39 виключено на підставі Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

 
{ Абзац сімнадцятий частини першої статті 39 виключено на підставі Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

 
{ Абзац вісімнадцятий частини першої статті 39 виключено на підставі Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

 
{ Абзац дев'ятнадцятий частини першої статті 39 виключено на підставі Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

 
{ Абзац двадцятий частини першої статті 39 виключено на підставі Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

 
     2. Процедура закупівлі в одного учасника застосовується замовником як виняток у разі:
 
     1) закупівлі творів мистецтва або закупівлі, пов'язаної із захистом прав інтелектуальної власності, або укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного чи мистецького конкурсу, або закупівлі послуг з виконання науково-дослідних, науково-технічних та дослідно-конструкторських робіт, що пройшли конкурсний відбір у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку;
{ Пункт 1 частини другої статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4996-VI ( 4996-17 ) від 21.06.2012 }
 
     2) відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи;
 
     3) нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема пов'язаних із забезпеченням продуктами нафтопереробки рідкими спеціалізованого санітарного транспорту бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам;
{ Пункт 3 частини другої статті 39 в редакції Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011, із змінами, внесеними згідно із Законом N 5081-VI ( 5081-17 ) від 05.07.2012 }
 
     4) якщо замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників;
 
     5) потреби здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами або послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням;
{ Частину другу статті 39 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }
 
     6) закупівлі товарів на товарних біржах;
{ Частину другу статті 39 доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }
 
     7) закупівлі товарів у разі припинення господарської діяльності, зокрема внаслідок банкрутства, за домовленістю з кредиторами;
{ Частину другу статті 39 доповнено пунктом 7 згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }
 
     8) необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором.
{ Частину другу статті 39 доповнено пунктом 8 згідно із Законом N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011 }
 
     9) урахування вимог, визначених частиною чотирнадцятою статті 39-10.
{ Частину другу статті 39 доповнено пунктом 9 згідно із Законом N 4917-VI ( 4917-17 ) від 07.06.2012 }
 
     3. Загальний строк для визначення переможця процедури закупівлі в одного учасника не повинен перевищувати п'яти днів з дня опублікування у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника. Замовник акцептує пропозицію за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника в день визначення переможця. Повідомлення про акцепт пропозиції обов'язково безоплатно публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. { Частину третю статті 39 доповнено новим абзацом першим згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }
 
     Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника у строк не раніше ніж через 14 днів (п'ять робочих днів у разі застосування процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня опублікування у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника. { Абзац другий частини третьої статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011, N 4851-VI ( 4851-17 ) від 24.05.2012 }

 
{ Абзац третій частини третьої статті 39 виключено на підставі Закону N 5044-VI ( 5044-17 ) від 04.07.2012 }

 
     4. Інформація про результати процедури закупівлі в одного учасника публікується в порядку, передбаченому статтею 32 цього Закону.
 
     5. Процедура закупівлі в одного учасника відміняється замовником у разі:
 
     якщо замовником допущено порушення порядку оприлюднення інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, визначеного цим Законом, та/або порушення, які вплинули на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі;
 
     відмови переможця процедури закупівлі в одного учасника від підписання договору про закупівлю та/або у разі недосягнення між замовником та учасником (учасниками) процедури закупівлі згоди щодо істотних умов договору;
 
     відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;
 
     скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
{ Частина п'ята статті 39 в редакції Закону N 5044-VI ( 5044-17 ) від 04.07.2012 }
 
Розділ VIII-1
ПРОЦЕДУРА ЕЛЕКТРОННОГО РЕВЕРСИВНОГО АУКЦІОНУ
 
Стаття 39-1. Загальні положення та умови застосування
процедури електронного реверсивного аукціону
 
     1. Процедура електронного реверсивного аукціону - процедура закупівлі у електронній формі, яка передбачає проведення відкритих торгів у формі аукціону за методом зниження ціни договору (лота), проведення якої забезпечується оператором електронного майданчика на сайті в мережі Інтернет у режимі "он-лайн", з використанням електронного цифрового підпису.
 
     2. Після опублікування замовником на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону та документації електронного реверсивного аукціону претенденти, які зареєстровані на електронному майданчику, визначеному замовником в оголошенні про проведення закупівлі, ознайомилися з документацією електронного реверсивного аукціону та мають намір взяти участь у закупівлі, протягом встановленого строку надсилають оператору електронного майданчика заявки на участь у процедурі електронного реверсивного аукціону.
 
     У ході торговельної сесії електронного реверсивного аукціону учасники електронного реверсивного аукціону подають оператору електронного майданчика конкурентні заявки, які містять пропозиції щодо ціни закупівлі. За результатами проведення процедури електронного реверсивного аукціону замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який запропонував найнижчу ціну, або з іншим учасником відповідно до статті 39-10 цього Закону.
 
     3. Процедура електронного реверсивного аукціону підлягає обов'язковому застосуванню замовником, що здійснює закупівлі за державні кошти, щодо товарів, робіт та послуг, включених до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України за поданням Уповноваженого органу, якщо очікувана вартість предмета закупівлі такого товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень (у будівництві - 300 тисяч гривень), а робіт - 1 мільйон гривень.
 
     Щодо товарів, робіт та послуг, закупівля яких не вимагає застосування процедури електронного реверсивного аукціону відповідно до цієї частини, замовник може самостійно приймати рішення про закупівлю із застосуванням процедури електронного реверсивного аукціону, якщо інше не визначено цим Законом.
 
     Стаття 39-2. Гарантії проведення процедури електронного реверсивного аукціону
 
     1. Засоби телекомунікації, що використовуються під час проведення процедури електронного реверсивного аукціону, мають бути загальнодоступними, не обмежувати участь осіб у процедурі електронного реверсивного аукціону та не обмежувати можливість замовників одержувати необхідні товари і послуги за найбільш низькими цінами.
 
     2. Під час проведення процедури електронного реверсивного аукціону процеси комунікації, обміну та збереження інформації повинні здійснюватися таким чином, щоб гарантувати:
 
     1) непорушність та конфіденційність відомостей про учасників та зміст їх заявок, крім відомостей, що згідно з цим Законом і прийнятими на його виконання нормативними актами підлягають оприлюдненню для проведення процедури електронного реверсивного аукціону;
 
     2) анонімність учасників закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону.
 
     3. Оператору електронного майданчика та пов'язаним з ним особам забороняється:
 
     1) одержувати винагороду від замовника та/або Уповноваженого органу за використання електронного майданчика для забезпечення проведення процедур електронних реверсивних аукціонів;
 
     2) одержувати винагороду від учасників за реєстрацію на електронному майданчику чи за одержання інформації про закупівлю, на одержання якої учасник має право відповідно до законодавства з питань державних закупівель;
 
     3) перешкоджати будь-яким особам реалізовувати свої права на участь у процедурі електронного реверсивного аукціону;
 
     4) бути учасником закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону на майданчику, який належить цьому оператору.
 
     4. З учасників процедури електронного реверсивного аукціону оператор електронного майданчика отримує винагороду, що не може перевищувати 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
     З учасника, з яким укладено договір про закупівлю за результатами застосування процедури електронного реверсивного аукціону, оператор електронного майданчика отримує винагороду, що не може перевищувати 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
     5. Оператор електронного майданчика зобов'язаний забезпечити його належне функціонування, зокрема безперебійність роботи під час проведення електронних реверсивних аукціонів, рівний доступ учасників до участі в ньому, а також виконання дій, передбачених статтею 39-10 цього Закону.
 
     Стаття 39-3. Електронний документообіг у процедурі електронного реверсивного аукціону
 
     1. Уся інформація, документація та оголошення, пов'язані з проведенням процедур електронних реверсивних аукціонів, направляються замовниками, претендентами, Уповноваженим органом, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Антимонопольним комітетом України, іншими державними органами, на які покладено здійснення функцій контролю у сфері державних закупівель, операторами електронних майданчиків у вигляді електронних документів.
 
     2. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в електронних документах, покладається на підприємства, установи, організації та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, від імені яких діє підписувач електронних документів - фізична особа чи представник.
 
     3. Під час реєстрації на електронному майданчику та/або веб-порталі Уповноваженого органу повноваження представників осіб, визначених у частині першій цієї статті, для засвідчення власним електронним цифровим підписом, повинні бути підтверджені у спосіб, встановлений регламентом електронного майданчика та з урахуванням вимог законодавства, що регулює питання застосування електронного цифрового підпису.
 
     4. Усі документи, відомості, інформація, пов'язані з проведенням державних закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону, підлягають зберіганню операторами електронних майданчиків відповідно до регламенту електронного майданчика та законодавства.
 
     5. У разі якщо положеннями цього розділу передбачено спрямування документів та відомостей одним абонентом іншому, такий документообіг здійснюється виключно через електронний майданчик.
 
     Стаття 39-4. Вимоги до електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків
 
     1. Для забезпечення можливості проведення процедур електронних реверсивних аукціонів Уповноважений орган проводить на конкурсній основі відбір електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків строком на три роки.
 
     Вимоги до електронних майданчиків, у тому числі умов їх функціонування, та операторів електронних майданчиків, виконання яких забезпечує можливість проведення процедур електронних реверсивних аукціонів відповідно до цього Закону, порядок підтвердження відповідності електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків цим вимогам, порядок конкурсного відбору, необхідна кількість електронних майданчиків (але не менше ніж три) встановлюються Кабінетом Міністрів України ( 44-2014-п ) за поданням Уповноваженого органу.
 
     2. Електронні майданчики та оператори електронних майданчиків, які на конкурсній основі отримали право здійснювати електронні реверсивні аукціони, передбачені цим Законом, вносяться Уповноваженим органом до реєстру електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків.
 
     Відомості про електронні майданчики та операторів електронних майданчиків, внесених до реєстру, розміщуються на веб-порталі Уповноваженого органу.
 
     Уповноважений орган повинен укласти з операторами електронних майданчиків договори про функціонування електронних майданчиків для здійснення діяльності з організації та проведення державних закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону не пізніше 30 днів з дня внесення їх до реєстру електронних майданчиків.
 
     3. Виключення операторів електронних майданчиків з реєстру операторів електронних майданчиків здійснюється в разі:
 
     1) заяви оператора електронного майданчика;
 
     2) припинення юридичної особи - оператора електронного майданчика;
 
     3) застосування Уповноваженим органом відповідних санкцій, передбачених частиною четвертою статті 39-11 цього Закону.
 
     У разі якщо виключення операторів електронних майданчиків з реєстру операторів електронних майданчиків здійснюється за заявою оператора електронного майданчика, попередньо повинні бути завершені всі закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону, розпочаті на цьому майданчику. Після отримання Уповноваженим органом такої заяви посилання на відповідний електронний майданчик у нових оголошеннях про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону, що розміщуються замовниками на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до частини першої статті 39-6 цього Закону, не дозволяється.
 
     Стаття 39-5. Реєстрація замовників, претендентів та інших суб'єктів закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону
 
     1. Замовники, які потребують доступу до процедури електронного реверсивного аукціону, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Антимонопольний комітет України, інші державні органи, на які покладено здійснення функцій контролю у сфері державних закупівель, для забезпечення доступу до інформації про процедуру електронного реверсивного аукціону повинні зареєструватися на веб-порталі Уповноваженого органу. Реєстраційні дані надаються виключно у вигляді електронних документів. Порядок реєстрації та вимоги до обсягу реєстраційних даних розробляються та затверджуються Уповноваженим органом.
 вгору