Документ 2330-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.03.2001
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.04.2001. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про затвердження прожиткового мінімуму
на 2001 рік

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 20, ст.100 )

Стаття 1. Затвердити на 2001 рік прожитковий мінімум на одну
особу в розрахунку на місяць у розмірі 311,3 гривні, а також
окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і
демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років - 276,48 гривні;
дітей віком від 6 до 18 років - 345,66 гривні;
працездатних осіб - 331,05 гривні;
осіб, які втратили працездатність, - 248,77 гривні.
Стаття 2. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
разом з уточненням показників Державного бюджету України на
2001 рік ( 2120-14 ) відповідно до зростання індексу споживчих цін
переглянути прожитковий мінімум на одну особу, а також окремо для
тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп
населення, та подати на затвердження Верховною Радою України
рівень його забезпечення;
до подання на затвердження рівня забезпечення прожиткового
мінімуму подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення
змін до законів України, в яких межа малозабезпеченості
застосовується як розрахункова величина.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 березня 2001 року
N 2330-IIIвгору