Угода між Урядом України та Урядом Естонської Республіки про повітряне сполучення
Угода Кабінету Міністрів України; Естонія; Міжнародний документ від 06.07.1993
Документ 233_012, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.12.2005, підстава - 994_743


Угода
між Урядом України та Урядом Естонської
Республіки про повітряне сполучення
{ Про зміни до Угоди додатково див.Угоду ( 994_743 )
від 01.12.2005 }

Дата підписання: 06.07.1993 Дата набуття чинності: 16.09.1993
Уряд України та Уряд Естонської Республіки, які надалі
іменуються як "Договірні Сторони", є учасниками Конвенції про
міжнародну цивільну авіацію ( 995_038 ), відкритої для підписання
в Чікаго 7 грудня 1944 року, бажаючи укласти Угоду з метою становлення повітряного
сполучення між їх відповідними територіями та за їх межами, домовились про таке:
Стаття 1
1. З метою укладання цієї Угоди наступні терміни мають
значення: а) "авіаційні влади" стосовно України - Міністерство
транспорту України, а стосовно Естонської Республіки -
Міністерство транспорту й зв'язку Естонської Республіки, або в
обох випадках будь-яку особу чи орган, які уповноважені
здійснювати функції згаданих влад; б) "призначене авіапідприємство" - авіапідприємство,
призначене та уповноважене у відповідності до Статті 4 цієї Угоди; в) "Конвенція" - Конвенція про міжнародну цивільну авіацію,
відкрита для підписання в Чікаго 7 грудня 1944 року; термін вміщує
будь-який Додаток, прийнятий згідно зі Статтею 90 цієї Конвенції,
та будь-яку поправку до Додатків або Конвенції, прийняту згідно зі
Статтями 90 і 94, у тому обсязі, в якому ці Додатки й поправки
прийняті обома Договірними Сторонами; г) "територія", "повітряне сполучення", "міжнародне повітряне
сполучення", "авіапідприємство" та "зупинка з некомерційною метою"
мають значення відповідно до Статей 2 та 96 Конвенції; д) "тариф" - ціни, які сплачуються за перевезення пасажирів і
вантажу, та умови застосування цих цін, включаючи ціни й умови за
агентські та інші додаткові послуги, але виключаючи винагороду й
умови щодо перевезення пошти. 2. Додаток до цієї Угоди є її невід'ємною частиною.
Стаття 2
Кожна Договірна Сторона надає іншій Договірній Стороні права,
передбачені цією Угодою, з метою встановлення міжнародного
повітряного сполучення по маршрутах, зазначених у Додатку до цієї
Угоди (надалі іменуються відповідно "договірні лінії" та
"встановлені маршрути").
Стаття 3
1. Авіапідприємство, призначене кожною Договірною Стороною,
під час експлуатації договірних ліній по встановлених маршрутах
матиме право: а) здійснювати проліт без зупинки території іншої Договірної
Сторони; б) здійснювати зупинки з некомерційною метою на території
іншої Договірної Сторони; в) здійснювати зупинки на території іншої Договірної Сторони
у пунктах, вказаних у Додатку до цієї Угоди, з метою приймання на
борт та (чи) розвантаження пасажирів, пошти та вантажу
міжнародного сполучення. 2. Вказане у цій Статті не розглядатиметься як підстава для
надання призначеному авіапідприємству однієї Договірної Сторони
права приймати на борт пасажирів, пошту та вантаж для їх
перевезення між пунктами на території іншої Договірної Сторони за
винагороду або за умови оренди. 3. Маршрути польотів повітряних суден по договірних лініях та
пункти перетину державних кордонів встановлюються кожною
Договірною Стороною на своїй території. 4. Всі технічні та комерційні питання щодо польотів
повітряних суден та перевезень пасажирів, вантажу та пошти по
договірних лініях, а також всі питання щодо комерційного
співробітництва, а саме, розкладу, частоти рейсів, типів
повітряних суден, їх наземного технічного обслуговування та
порядку фінансових розрахунків, вирішуватимуться за домовленістю
між призначеними авіапідприємствами Договірних Сторін з
урахуванням паритету в обсязі авіаперевезень між територіями
Договірних Сторін та подаватимуться для затвердження авіаційним
владам Договірних Сторін. 5. Розклади руху по договірних лініях повинні подаватися на
розгляд авіаційним владам Договірних Сторін не пізніше ніж за 30
днів до очікуваної дати відкриття руху. У деяких випадках цей
строк може бути скорочений за погодженням вищезгаданих влад.
Стаття 4
1. Кожна Договірна Сторона матиме право призначати на кожну
договірну лінію з метою її експлуатації тільки одне
авіапідприємство, повідомивши про це письмово іншу Договірну
Сторону. 2. Після одержання такого повідомлення інша Договірна Сторона
у відповідності до положень пунктів 3 та 4 цієї Статті без
затримки надасть кожному призначеному авіапідприємству відповідний
дозвіл на польоти. 3. Авіаційні влади однієї Договірної Сторони до видачі
дозволу на польоти можуть зажадати від авіапідприємства іншої
Договірної Сторони доказів того, що воно здатне виконувати умови,
що передбачаються законами та правилами, які застосовуються цими
владами при здійсненні міжнародних повітряних сполучень. 4. Кожна Договірна Сторона матиме право відмовити у наданні
дозволу на польоти, зазначеного у пункті 2 цієї Статті, або
зажадати виконання певних умов, які вважатиме за потрібне висунути
в тому випадку, коли призначене авіапідприємство користується
правами, зазначеними у Статті 3 цієї Угоди, у будь-якому випадку,
коли згадана Договірна Сторона не отримала задовільних доказів
того, що переважне володіння та фактичний контроль над цим
авіапідприємством належить Договірній Стороні, яка призначила це
авіапідприємство, або її громадянам. 5. Призначене авіапідприємство, яке одержало дозвіл на
польоти належним чином, розпочне експлуатацію договірних ліній за
умови, що тарифи, встановлені відповідно до положень Статті 11
цієї Угоди, введені в дію на цих лініях.
Стаття 5
1. Кожна Договірна Сторона матиме право скасувати дозвіл на
польоти або припинити користування вказаними у Статті 3 цієї Угоди
правами, наданими призначеному авіапідприємству іншої Договірної
Сторони, або зажадати виконання певних умов, які вона вважатиме за
потрібне висунути при користуванні цими правами: а) у будь-якому випадку, коли вона не переконана у тому, що
переважне володіння та фактичний контроль над цим
авіапідприємством належать Договірній Стороні, яка призначила це
авіапідприємство, або її громадянам, або б) у випадку, коли це авіапідприємство не дотримується
законів та правил Договірної Сторони, яка надає ці права, або в) у випадку, коли авіапідприємство якимось іншим чином не
дотримується умов, передбачених цією Угодою. 2. Якщо негайне скасування, припинення або вимога виконання
умов, зазначених у пункті 1 цієї Статті, не є необхідним для
запобігання подальшому порушенню законів та правил, тоді право,
про яке йде мова у цьому пункті, буде використовуватися тільки
після консультації між авіаційними владами Договірних Сторін. Такі
консультації між авіаційними владами повинні відбутися протягом 40
днів від дати отримання запиту.
Стаття 6
1. Посвідчення про придатність до польотів, посвідчення про
кваліфікацію й свідоцтва, які видані або яким надана сила однією
Договірною Стороною, будуть визнані дійсними протягом строку їх
придатності іншою Договірною Стороною за умови, що вимоги, згідно
з якими такі посвідчення чи свідоцтва були видані або визнані
дійсними, відповідають вимогам чи перевищують мінімальні норми,
які встановлені або які можуть час від часу встановлюватися
відповідно до Конвенції. 2. Однак, при польотах над власною територією кожна Договірна
Сторона залишає за собою право не визнавати дійсними посвідчення
про кваліфікацію й свідоцтва, які видані її власним громадянам або
визнані дійсними стосовно цих громадян іншою Договірною Стороною
чи будь-якою іншою державою.
Стаття 7
1. Закони та правила однієї Договірної Сторони щодо
регулювання прибуття, перебування та відправлення з її території
повітряних суден, які здійснюють міжнародні польоти, або
експлуатацію та навігацію цих повітряних суден під час їх
перебування у межах її території, застосовуватимуться до
повітряних суден авіапідприємства, призначеного іншою Договірною
Стороною. 2. Закони та правила однієї Договірної Сторони, які регулюють
прибуття, перебування та відправлення з її території пасажирів,
екіпажів, вантажу та пошти, зокрема, правила щодо паспортних,
митних, валютних та санітарних формальностей, застосовуватимуться
до пасажирів, екіпажів, вантажу та пошти повітряних суден
авіапідприємства, призначеного іншою Договірною Стороною, під час
їх перебування у межах вказаної території.
Стаття 8
Будь-які збори та інші платежі за користування кожним
аеропортом, включаючи його споруди, технічні та інші засоби та
послуги, а також будь-які платежі за користування
аеронавігаційними засобами, засобами зв'язку та послугами
стягуватимуться відповідно до ставок та тарифів, встановлених
кожною Договірною Стороною.
Стаття 9
Пасажири, пошта та вантаж, які прямують прямим транзитом
через територію однієї Договірної Сторони і не залишають
відведеної для цього зони аеропорту, підлягатимуть лише спрощеному
контролю, за виключенням заходів по забезпеченню безпеки стосовно
актів насильства, повітряного піратства та боротьби з наркотиками.
Стаття 10
1. Призначеним авіапідприємствам Договірних Сторін будуть
надані справедливі та рівні умови експлуатації договірних ліній по
встановлених маршрутах між їх відповідними територіями. 2. Під час експлуатації договірних ліній призначене
авіапідприємство однієї Договірної Сторони повинно брати до уваги
інтереси призначеного авіапідприємства іншої Договірної Сторони,
щоб не зашкодити перевезенням, які останнє авіапідприємство
здійснює на цьому ж маршруті або його дільниці. 3. Договірні лінії, які обслуговуються призначеними
авіапідприємствами Договірних Сторін, повинні відповідати
громадському попиту на перевезення по встановлених маршрутах, та
кожне авіапідприємство матиме головною метою забезпечення такої
ємності, яка при розумному коефіцієнті завантаження відповідала б
існуючим та розумно очікуваним потребам у перевезеннях пасажирів,
вантажу та пошти між територіями Договірних Сторін. 4. Перевезення, які здійснюються призначеним
авіапідприємством згідно з цією Угодою, повинні відповідати
загальному принципу, що ємність залежить від: а) потреб у перевезеннях між країнами відправлення та
призначення; б) потреб у перевезеннях того району, через який проходить
авіалінія; в) потреб у транзитних перевезеннях.
Стаття 11
1. Тарифи на будь-якій договірній лінії повинні
встановлюватись на розумному рівні з урахуванням усіх відповідних
факторів, включаючи експлуатаційні видатки, розумний прибуток,
характеристику авіалінії (наприклад, швидкість та комфорт) та
тарифи інших авіапідприємств. Ці тарифи повинні встановлюватись
відповідно до наступних умов цієї Статті. 2. Тарифи, зазначені у пункті 1 цієї Статті, повинні, по
можливості, погоджуватися по кожному з встановлених маршрутів між
зацікавленими призначеними авіапідприємствами після консультації з
іншими авіапідприємствами, які експлуатують весь маршрут або його
дільницю. Погоджені таким чином тарифи підлягають затвердженню
авіаційними владами Договірних Сторін не пізніше 40 днів до
запропонованої дати введення в дію. 3. Якщо призначені авіапідприємства не в змозі погодитися з
будь-яким з цих тарифів чи з інших причин тариф не може бути
погоджений відповідно до умов пункту 2 цієї Статті, авіаційні
влади Договірних Сторін повинні намагатись встановити тариф за
домовленістю між собою. Тариф вважається затвердженим, якщо за 15 днів до введення
його в дію авіаційні влади Договірних Сторін не виказали своєї
незгоди щодо запропонованого тарифу. 4. Якщо авіаційні влади не зможуть дійти згоди у питанні
затвердження будь-якого тарифу, наданого їм відповідно до пункту 2
цієї Статті, або по встановленню будь-якого тарифу відповідно до
пункту 3 цієї Статті, ця розбіжність повинна бути врегулювана
згідно з умовами Статті 19 цієї Угоди. 5. Жоден тариф не набуде чинності без затвердження його
авіаційними владами однієї з Договірних Сторін. 6. Встановлені тарифи діятимуть до того часу, доки не будуть
встановлені нові згідно з положеннями цієї Статті.
Стаття 12
1. Повітряні судна призначених авіапідприємств однієї
Договірної Сторони, які експлуатують договірні лінії, а також їх
табельне майно, запаси палива та мастильні матеріали, бортові
запаси (включаючи продовольчі товари, напої та тютюнові вироби),
що знаходяться на борту цих повітряних суден, звільнятимуться від
мит та інших подібних зборів при прибутті на територію іншої
Договірної Сторони за умови, що це майно, матеріали та запаси
залишаються на борту повітряного судна до моменту їх вивозу у
зворотному напрямку. 2. Також звільнятимуться від таких податків та мит, за
винятком зборів за надане обслуговування та ремонт: а) бортові запаси, що прийняті на території однієї Договірної
Сторони в межах лімітів, встановлених владами згаданої Договірної
Сторони, та призначені для використання на борту повітряного
судна, займаного на договірних лініях призначеним
авіапідприємством іншої Договірної Сторони; б) запасні частини та обладнання, які ввезені на територію
однієї Договірної Сторони для технічного обслуговування та ремонту
повітряного судна призначеного авіапідприємства іншої Договірної
Сторони, що експлуатує договірні лінії; в) паливо та мастильні матеріали, призначені для використання
повітряним судном призначеного авіапідприємства однієї Договірної
Сторони, що експлуатується на договірних лініях, навіть якщо ці запаси використовуватимуться на дільниці
маршруту в межах території іншої Договірної Сторони, де вони були
прийняті на борт. 3. Матеріали, вказані вище (у пункті 2), за вимогою однієї з
Договірних Сторін можуть зберігатись під контролем або наглядом
митних влад. 4. Табельне майно, матеріали, запаси та запасні частини, які
знаходяться на борту повітряного судна, яке експлуатується на
договірних лініях авіапідприємством однієї Договірної Сторони,
можуть бути розвантажені на території іншої Договірної Сторони
тільки за згодою митних влад цієї Договірної Сторони. В такому
випадку вони можуть бути розміщені під наглядом згаданих влад
доти, поки вони не будуть вивезені назад та не отримають іншого
призначення згідно з митними правилами. 5. Вантаж та пошта, які прямують прямим транзитом,
звільнятимуться від митних зборів та інших подібних податків. 6. Необхідні документи призначеного авіапідприємства однієї
Договірної Сторони, включаючи авіаквитки та авіанакладні, а також
рекламні матеріали, звільнятимуться від усіх податків та мит на
території іншої Договірної Сторони.
Стаття 13
1. На підставі взаємності призначене авіапідприємство однієї
Договірної Сторони буде вільно продавати авіатранспортні послуги
на території іншої Договірної Сторони за місцеву валюту або
будь-яку конвертовану валюту безпосередньо, а також через агентів
згідно з відповідними дозволами та відповідно до національних
законів та правил. 2. Кожна Договірна Сторона надасть призначеному
авіапідприємству іншої Договірної Сторони право вільного переказу
різниці перевищення прибутків, отриманих цим авіапідприємством від
експлуатації договірних ліній, над видатками. 3. Такий переказ повинен здійснюватись згідно з положеннями
угод, що регулює фінансові відносини між Договірними Сторонами. В
разі відсутності такої угоди або відповідних положень в цій угоді
переказ повинен здійснюватись у вільно конвертованій валюті за
офіційним курсом обміну згідно з правилами валютного обміну, що
застосовуються Договірними Сторонами.
Стаття 14
Прибутки, які отримані призначеним авіапідприємством однієї
Договірної Сторони на території іншої Договірної Сторони від
експлуатації договірних ліній, звільнятимуться цією Договірною
Стороною від оподаткування, яке повинно або може бути застосовано
згідно з правилами цієї Договірної Сторони.
Стаття 15
1. Для забезпечення експлуатації договірних ліній
призначеному авіапідприємству однієї Договірної Сторони надається
право відкрити свої представництва на території іншої Договірної
Сторони з необхідним адміністративним, комерційним та технічним
персоналом. 2. Чисельність персоналу встановлюватиметься за погодженням
між авіаційними владами Договірних Сторін.
Стаття 16
1. Згідно з своїми правами та обов'язками в межах
міжнародного права Договірні Сторони підтверджують, що прийняте
ними взаємне зобов'язання захищати безпеку цивільної авіації від
актів незаконного втручання є невід'ємною частиною цієї Угоди. Не
обмежуючи загальне застосування своїх прав та обов'язків згідно з
міжнародним правом, Договірні Сторони діють у відповідності до
положень Конвенції про злочини та деякі інші акти, що здійснюються
на борту повітряних суден, підписаної в Токіо 14 вересня
1963 року, Конвенції про боротьбу з незаконним захопленням
повітряних суден ( 995_167 ), підписаної в Гаазі 16 грудня
1970 року, Конвенції про боротьбу з незаконними актами
спрямованими проти безпеки цивільної авіації ( 995_165 ),
підписаної в Монреалі 23 вересня 1971 року та Протоколу про
боротьбу з незаконними актами, насильства в аеропортах, що
обслуговують міжнародну цивільну авіацію, підписаного в Монреалі
24 лютого 1988 року, положеннями діючих двосторонніх угод та тих,
що будуть укладені між ними в майбутньому. 2. Договірні Сторони подаватимуть за вимогою всю необхідну
допомогу одна одній для запобігання незаконному захопленню
повітряного судна та іншим протиправним діям, спрямованим проти
безпеки таких повітряних суден, їх пасажирів та екіпажів,
аеропортів та аеронавігаційних засобів, а також будь-якій іншій
загрозі безпеці цивільної авіації. 3. Договірні Сторони діють відповідно до положень з
авіаційної безпеки та технічними вимогами, встановленими
Міжнародною організацією цивільної авіації та передбаченими у
Додатках до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію ( 995_038 ),
в тому обсязі, в якому такі положення та вимоги застосовані до
Договірних Сторін; вони вимагатимуть, щоб експлуатанти повітряних
суден, зареєстрованих ними, або експлуатанти повітряних суден, які
постійно базуються чи мають основне місце діяльності на їх
території, та експлуатанти міжнародних аеропортів на їх території
діяли згідно з такими положеннями та вимогами з авіаційної
безпеки. 4. Кожна Договірна Сторона погоджується з тим, що інша
Договірна Сторона може вимагати від таких експлуатантів повітряних
суден додержання зазначених у пункті 3 положень та вимог з
авіаційної безпеки, котрі передбачені іншою Договірною Стороною
щодо прибуття, відправлення або перебування в межах її території.
Кожна Договірна Сторона забезпечить застосування необхідних
заходів в межах її території для захисту повітряних суден та
перевірки пасажирів, екіпажу, поклажі, багажу, вантажу та бортових
запасів перед та під час посадки чи завантаження. Кожна Договірна
Сторона також доброзичливо розглядатиме будь-який запит іншої
Договірної Сторони щодо прийняття спеціальних заходів безпеки у
відповідь на конкретну загрозу. 5. У випадку дій або загрози дій, пов'язаних з незаконним
захопленням цивільного повітряного судна, або інших протиправних
дій, спрямованих проти безпеки повітряних суден, їх пасажирів та
екіпажу, аеропортів та аеронавігаційних засобів, Договірні Сторони
подаватимуть допомогу одна одній шляхом полегшення зв'язку та
прийняття відповідних заходів, спрямованих на швидке та безпечне
усунення таких дій чи загрози дій.
Стаття 17
Для полегшення тісного співробітництва з усіх питань щодо
виконання цієї Угоди авіаційні влади Договірних Сторін час від
часу проводитимуть консультації.
Стаття 18
1. Авіаційні влади кожної Договірної Сторони будуть подавати
за запитом іншої Договірної Сторони періодичні або інші
статистичні дані. 2. Такі статистичні дані повинні включати всю необхідну
інформацію для визначення обсягу комерційного завантаження, яке
перевозиться авіапідприємством на договірних лініях, та по пунктах
відправлення у пунктах призначення таких перевезень.
Стаття 19
1. Будь-який спір між Договірними Сторонами стосовно
тлумачення чи застосування цієї Угоди повинен, в першу чергу,
вирішуватися шляхом переговорів. 2. Якщо Договірні Сторони не вирішать спір шляхом
переговорів, вони можуть передати право вирішення спору іншій
особі чи організації, або за вимогою будь-якої з Сторін спір може
бути переданий на розгляд до арбітражу у складі трьох арбітрів,
два з яких, призначені кожною з Договірних Сторін, призначають
третього. Кожна Договірна Сторона призначить арбітра протягом 60
днів з моменту отримання по дипломатичних каналах від іншої
Договірної Сторони повідомлення з вимогою арбітражного вирішення
спору, а третій арбітр повинен бути призначений протягом наступних
30 днів. Якщо протягом вказаного строку будь-яка з Договірних
Сторін не призначає свого арбітра або не буде призначений третій
арбітр, Президент Ради Міжнародної організації цивільної авіації
за вимогою однієї з Сторін призначає арбітра або арбітрів, як того
вимагає справа. Якщо Президент є громадянином однієї з Договірних Сторін або
з інших обставин не може виконувати цей обов'язок, його заступник
повинен зробити необхідні призначення. Третій арбітр повинен бути
громадянином третьої країни й діяти як Президент арбітражу. 3. Договірні Сторони зобов'язуються виконувати рішення,
прийняті згідно з пунктом 2 Статті. 4. Видатки щодо проведення арбітражних засідань Договірні
Сторони сплачують нарівно.
Стаття 20
Якщо одна з Договірних Сторін запропонує змінити умови цієї
Угоди або Додатка до неї, вона може запропонувати проведення
консультації між авіаційними владами обох Договірних Сторін щодо
внесення пропонованої зміни. Така консультація розпочнеться
протягом 60 днів від дати запиту, якщо тільки авіаційні влади
Договірних Сторін не домовляться про скорочення або продовження
цього строку. Будь-які зміни, погоджені таким чином, набудуть
чинності після їх підтвердження шляхом обміну нотами по
дипломатичних каналах. Будь-які зміни можуть бути внесені у
Додаток шляхом безпосереднього погодження між авіаційними владами
обох Договірних Сторін та набудуть чинності після підтвердження
шляхом обміну дипломатичними нотами.
Стаття 21
Ця Угода та будь-які поправки до неї повинні бути
зареєстровані в Міжнародній організації цивільної авіації.
Стаття 22
1. Ця Угода не має обмеження строку дії. 2. Кожна Договірна Сторона може в будь-який час повідомити по
дипломатичних каналах іншу Договірну Сторону про своє рішення
припинити чинність цієї Угоди. Таке повідомлення повинно бути
водночас надіслане до Міжнародної організації цивільної авіації.
Якщо таке повідомлення отримане, ця Угода втратить чинність через
12 місяців від дати одержання повідомлення іншою Договірною
Стороною, якщо тільки повідомлення про втрату чинності не
відкликане за взаємною згодою до закінчення цього строку.
Стаття 23
Ця Угода набирає чинності з дати, коли Договірні Сторони
сповістять одна одну шляхом обміну дипломатичними нотами, що їх
відповідні конституційні процедури для набуття чинності здійснені.
Вчинено в м.Таллінні 6 липня 1993 року, у двох примірниках,
кожний українською, російською та естонською мовами, при цьому всі
тексти мають однакову силу. У разі розбіжностей щодо інтерпретації
цієї Угоди за основу буде прийнятий текст російською мовою.
За Уряд За Уряд
України Естонської Республіки
(підпис) (підпис)
Додаток
Авіапідприємству, призначеному Урядом України, буде доручено
експлуатувати договірну лінію в обох напрямках за маршрутом: ————————————————————————————————————————————————————————— | Пункт | Проміжні| Пункт | Пункти за | | відправлення| пункти | призначення | межами | |—————————————+—————————+—————————————+—————————————————| | Пункт в | | Пункт в | | | Україні | | Естонії | | —————————————————————————————————————————————————————————
Авіапідприємству, призначеному Урядом Естонської Республіки,
буде доручено експлуатувати договірну лінію в обох напрямках за
маршрутом: ————————————————————————————————————————————————————————— | Пункт | Проміжні| Пункт | Пункти за | | відправлення| пункти | призначення | межами | |—————————————+—————————+—————————————+—————————————————| | Пункт в | | Пункт в | | | Естонії | | Україні | | —————————————————————————————————————————————————————————
Будь-які проміжні пункти та пункти за межами будуть
обслуговувані призначеним авіапідприємством кожної Договірної
Сторони.вгору