Документ 233_030, чинний, поточна редакція — Підписання від 06.02.1996

               Угода 
між Урядом України та Урядом Естонської
Республіки про взаємне визнання документів
про освіту і наукові ступені

Дата підписання: 06.02.1996 Дата набрання чинності для України: 06.02.1996
Уряд України і Уряд Естонської Республіки, що надалі
іменуються Сторонами,
керуючись Угодою про співробітництво у галузі культури,
освіти і науки, підписаної в м. Києві 16 березня 1994 р.
( 233_007 ),
бажаючи сприяти подальшому розвитку та поглибленню
двостороннього співробітництва в галузі освіти, науки та культури,
з метою встановлення норм взаємного визнання документів про
освіту і наукові ступені
домовились про нижченаведене:
Стаття 1
Ця Угода розповсюджується на документи державного зразка про
освіту і наукові ступені, що видаються в Україні та в Естонській
Республіці.
Стаття 2
Документи державного зразка про загальну середню освіту,
видані в Україні та в Естонській Республіці, визнаються
(еквівалентні) Сторонами при продовженні освіти на подальшому
рівні відповідно до діючого законодавства кожної Сторони.
Стаття 3
Документи про закінчення професійних навчальних закладів в
Україні і дипломи та атестати про закінчення професійно-технічних
навчальних закладів в Естонській Республіці визнаються
(еквівалентні) при влаштуванні на роботу відповідно до присвоєної
спеціальності, професії, кваліфікації, якщо термін навчання та
зміст освіти у них за спеціальністю та професією подібні.
Стаття 4
Дипломи молодших спеціалістів, видані в Україні вищими
навчальними закладами I-II рівня акредитації, і дипломи про
закінчення середніх спеціальних навчальних закладів, видані в
Естонській Республіці, визнаються (еквівалентні) при влаштуванні
на роботу відповідно до присвоєної кваліфікації, а також з метою
продовження навчання якщо термін навчання та зміст освіти у них за
спеціальністю подібні.
Стаття 5
Дипломи вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації,
видані в Україні, і дипломи про закінчення прикладних вищих
навчальних закладів і університетів, що видаються в Естонській
Республіці, визнаються, якщо термін навчання та зміст освіти
подібні.
Стаття 6
Сторони визнають на територіях своїх держав документи
державного зразка про наукові ступені. Що видаються відповідними
атестаційними органами іншої Сторони в установленому порядку.
Стаття 7
Для реалізації цієї Угоди Сторони надають одна одній зразки
державних документів про освіту і наукові ступені, а також
національні нормативні акти, що регулюють правила і процедури їх
оформлення та видачі.
Стаття 8
Сторони будуть консультуватися з питань здійснення цієї
Угоди, інформувати одна одну про зміни в їх системах освіти,
наукових ступенях, а також направляють одна одній в необхідних
випадках відповідні офіційні роз'яснення.
Стаття 9
Ця Угода набуває чинності з дня її підписання і є
безстроковою.
Вчинено у м. Києві 6 лютого 1996 р. у двох примірниках,
кожний українською, естонською і російською мовами, при цьому всі
тексти є автентичними.
За Уряд України За Уряд Естонської Республіки
(підпис) (підпис)вгору