Документ 2340-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.06.2015, підстава - 222-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
(щодо розроблення, виготовлення, реалізації,
ремонту, модернізації та утилізації озброєння,
військової техніки, військової зброї і
боєприпасів до неї)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 9, ст.183 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У частині другій статті 4 Закону України
"Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 36, ст. 299) слова "виготовленням і реалізацією військової зброї
та боєприпасів до неї" виключити.
2. У частині третій статті 1 Закону України "Про державне
оборонне замовлення" ( 464-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 17, ст. 111):
абзац другий викласти в такій редакції:
"Виконавцями з розроблення, виготовлення, реалізації,
ремонту, модернізації, утилізації озброєння, військової техніки,
військової зброї і боєприпасів до неї можуть бути суб'єкти
господарювання - юридичні особи, які мають ліцензію на провадження
відповідного виду господарської діяльності";
абзац четвертий виключити.

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015 }

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
опублікування цього Закону:
подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення
змін до законів України, що випливають із цього Закону;
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації
цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 13 січня 2005 року
N 2340-IVвгору