Кримінальний кодекс України
Кодекс України; Кодекс, Закон від 05.04.20012341-III
Документ 2341-III, попередня редакція — Редакція від 17.01.2012, підстава - 4025-VI
( Остання подія — Редакція, відбудеться пізніше, підстава - 2147а-VIII. Подивитися в історії? )
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


     караються штрафом до п'ятдесяти  неоподатковуваних  мінімумів 
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або позбавленням волі на строк від одного до п'яти років.
Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх
расової, національної належності або релігійних
переконань
1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної,
расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження
національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у
зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи
непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих
привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних,
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або
іншими ознаками -
караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти
років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
2. Ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами,
а також вчинені службовою особою, -
караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох
до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без
такого.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі
наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років. { Стаття 161 в редакції Закону N 1707-VI ( 1707-17 ) від
05.11.2009 }
Стаття 162. Порушення недоторканності житла
1. Незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння
особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, а так само
незаконне виселення чи інші дії, що порушують недоторканність
житла громадян, -
караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені службовою особою або із застосуванням
насильства чи з погрозою його застосування, -
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
Стаття 163. Порушення таємниці листування, телефонних
розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції,
що передаються засобами зв'язку або через
комп'ютер
1. Порушення таємниці листування, телефонних розмов,
телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами
зв'язку або через комп'ютер, -
караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або обмеженням волі до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені щодо державних чи громадських діячів
або вчинені службовою особою, або з використанням спеціальних
засобів, призначених для негласного зняття інформації, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Стаття 164. Ухилення від сплати аліментів на утримання
дітей
1. Злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду
коштів на утримання дітей (аліментів), а також злісне ухилення
батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що
перебувають на їх утриманні, -
карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від
вісімдесяти до ста двадцяти годин або виправними роботами на строк
до одного року, або обмеженням волі на строк до двох років.
2. Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за злочин,
передбачений цією статтею, -
карається громадськими роботами на строк від ста двадцяти до
двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох
років, або обмеженням волі на строк від двох до трьох років.
Примітка. У статтях 164 і 165 цього Кодексу під злісним
ухиленням від сплати коштів на утримання дітей (аліментів) або на
утримання непрацездатних батьків слід розуміти будь-які діяння
боржника, спрямовані на невиконання рішення суду (приховування
доходів, зміну місця проживання чи місця роботи без повідомлення
державного виконавця тощо), які призвели до виникнення
заборгованості із сплати таких коштів у розмірі, що сукупно
складають суму виплат за шість місяців відповідних платежів. { Стаття 164 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2456-IV
( 2456-15 ) від 03.03.2005, N 270-VI ( 270-17 ) від 15.04.2008,
N 2677-VI ( 2677-17 ) від 04.11.2010 }
Стаття 165. Ухилення від сплати коштів на утримання
непрацездатних батьків
1. Злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду
коштів на утримання непрацездатних батьків -
карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від
вісімдесяти до ста двадцяти годин або виправними роботами на строк
до одного року, або обмеженням волі на строк до двох років.
2. Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за злочин,
передбачений цією статтею, -
карається громадськими роботами на строк від ста двадцяти до
двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох
років, або обмеженням волі на строк від двох до трьох років. { Стаття 165 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2456-IV
( 2456-15 ) від 03.03.2005, N 270-VI ( 270-17 ) від 15.04.2008 }
Стаття 166. Злісне невиконання обов'язків по догляду
за дитиною або за особою, щодо якої
встановлена опіка чи піклування
Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками
встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною або за
особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило
тяжкі наслідки, -
карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років
або позбавленням волі на той самий строк.
Стаття 167. Зловживання опікунськими правами
Використання опіки чи піклування з корисливою метою на шкоду
підопічному (зайняття житлової площі, використання майна тощо) -
карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років, або позбавленням волі на той самий строк. { Абзац другий
статті 167 в редакції Закону N 2556-VI ( 2556-17 ) від
23.09.2010 }
Стаття 168. Розголошення таємниці усиновлення
(удочеріння)
1. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) всупереч
волі усиновителя (удочерителя) -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот
сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років.
2. Те саме діяння, вчинене службовою особою або працівником
медичного закладу, яким відомості про усиновлення (удочеріння)
стали відомі по службі чи по роботі, або якщо воно спричинило
тяжкі наслідки, -
карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або
позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років або без такого. { Стаття 168 із змінами, внесеними згідно із Законом N 270-VI
( 270-17 ) від 15.04.2008 }
Стаття 169. Незаконні дії щодо усиновлення
(удочеріння)
1. Незаконна посередницька діяльність або інші незаконні дії
щодо усиновлення (удочеріння) дитини, передачі її під опіку
(піклування) чи на виховання в сім'ю громадян -
караються обмеженням волі на строк до трьох років або
позбавленням волі на той самий строк. { Абзац другий частини
першої статті 169 в редакції Закону N 1452-VI ( 1452-17 ) від
04.06.2009 }
2. Ті самі дії, вчинені щодо кількох дітей, повторно, за
попередньою змовою групою осіб, з використанням службового
становища або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років. { Абзац другий частини другої статті 169 в редакції Закону
N 1452-VI ( 1452-17 ) від 04.06.2009 } { Стаття 169 із змінами, внесеними згідно із Законом N 270-VI
( 270-17 ) від 15.04.2008 }
Стаття 170. Перешкоджання законній діяльності
професійних спілок, політичних партій,
громадських організацій
Умисне перешкоджання законній діяльності професійних спілок,
політичних партій, громадських організацій або їх органів -
карається виправними роботами на строк до двох років або
позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років.
Стаття 171. Перешкоджання законній професійній
діяльності журналістів
1. Умисне перешкоджання законній професійній діяльності
журналістів -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або
обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Переслідування журналіста за виконання професійних
обов'язків, за критику, здійснюване службовою особою або групою
осіб за попередньою змовою, -
карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або
позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.
Стаття 172. Грубе порушення законодавства про працю
1. Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих
мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю -
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років.
2. Ті самі дії, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки
чи матері, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або
дитину-інваліда, -
караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або
виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк
до шести місяців.
Стаття 173. Грубе порушення угоди про працю
1. Грубе порушення угоди про працю службовою особою
підприємства, установи, організації незалежно від форми власності,
а також окремим громадянином або уповноваженою ними особою шляхом
обману чи зловживання довірою або примусом до виконання роботи, не
обумовленої угодою, -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або арештом
на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох
років.
2. Ті самі дії, вчинені стосовно громадянина, з яким укладена
угода щодо його роботи за межами України, -
караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років.
Стаття 174. Примушування до участі у страйку або
перешкоджання участі у страйку
Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у
страйку шляхом насильства чи погрози застосування насильства або
шляхом інших незаконних дій -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста
двадцяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести
місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. { Стаття 174 із змінами, внесеними згідно із Законом N 270-VI
( 270-17 ) від 15.04.2008 }
Стаття 175. Невиплата заробітної плати, стипендії,
пенсії чи інших установлених законом
виплат
1. Безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії
чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один
місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або
організації незалежно від форми власності чи громадянином -
суб'єктом підприємницької діяльності, -
карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років. { Частина перша статті 175 в редакції Закону N 1027-VI ( 1027-17 )
від 19.02.2009 }
2. Те саме діяння, якщо воно було вчинене внаслідок
нецільового використання коштів, призначених для виплати
заробітної плати, стипендії, пенсії та інших встановлених законом
виплат, -
карається штрафом від тисячі до півтори тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі
на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до п'яти
років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років. { Абзац другий частини
другої статті 175 в редакції Закону N 1027-VI ( 1027-17 ) від
19.02.2009 }
3. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо
до притягнення до кримінальної відповідальності нею здійснено
виплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої
законом виплати громадянам.
Стаття 176. Порушення авторського права і суміжних прав
1. Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки,
літератури і мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а так
само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм,
відеограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та
розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях
інформації, або інше умисне порушення авторського права і суміжних
прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, -
караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з
конфіскацією та знищенням всіх примірників творів, матеріальних
носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм,
відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які
спеціально використовувались для їх виготовлення.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за
попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у
великому розмірі, -
караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти
років, з конфіскацією та знищенням всіх примірників творів,
матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань,
фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які
спеціально використовувались для їх виготовлення.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені службовою особою з використанням службового становища або
організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в
особливо великому розмірі, -
караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі
на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох
років або без такого та з конфіскацією та знищенням всіх
примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз
даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь
і матеріалів, які спеціально використовувалися для їх
виготовлення.
Примітка. У статтях 176 та 177 цього Кодексу матеріальна
шкода вважається завданою в значному розмірі, якщо її розмір у
двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян, у великому розмірі - якщо її розмір у двісті і
більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян,
а завданою в особливо великому розмірі - якщо її розмір у тисячу і
більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян. { Стаття 176 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від
22.05.2003; із змінами, внесеними згідно із Законами N 3423-IV
( 3423-15 ) від 09.02.2006, N 1111-V ( 1111-16 ) від 31.05.2007 }
Стаття 177. Порушення прав на винахід, корисну модель,
промисловий зразок, топографію інтегральної
мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську
пропозицію
1. Незаконне використання винаходу, корисної моделі,
промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту
рослин, раціоналізаторської пропозиції, привласнення авторства на
них, або інше умисне порушення права на ці об'єкти, якщо це
завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, -
караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з
конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і
матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за
попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у
великому розмірі, -
караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти
років, з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та
знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її
виготовлення.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені службовою особою з використанням службового становища або
організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в
особливо великому розмірі, -
караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі
на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох
років або без такого та з конфіскацією та знищенням відповідної
продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально
використовувалися для її виготовлення. { Стаття 177 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від
22.05.2003; із змінами, внесеними згідно із Законами N 3423-IV
( 3423-15 ) від 09.02.2006, N 1111-V ( 1111-16 ) від 31.05.2007 }
Стаття 178. Пошкодження релігійних споруд чи культових
будинків
Пошкодження чи зруйнування релігійної споруди або культового
будинку -
карається штрафом до трьохсот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або громадськими роботами на строк від шістдесяти
до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести місяців,
або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі
на той самий строк. { Стаття 178 із змінами, внесеними згідно із Законом N 270-VI
( 270-17 ) від 15.04.2008 }
Стаття 179. Незаконне утримування, осквернення або
знищення релігійних святинь
Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних
святинь -
караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або громадськими роботами на строк від шістдесяти
до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести місяців,
або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі
на той самий строк. { Стаття 179 із змінами, внесеними згідно із Законом N 270-VI
( 270-17 ) від 15.04.2008 }
Стаття 180. Перешкоджання здійсненню релігійного обряду
1. Незаконне перешкоджання здійсненню релігійного обряду, що
зірвало або поставило під загрозу зриву релігійний обряд, -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста
двадцяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести
місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
2. Примушування священнослужителя шляхом фізичного або
психічного насильства до проведення релігійного обряду -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців. { Стаття 180 із змінами, внесеними згідно із Законом N 270-VI
( 270-17 ) від 15.04.2008 }
Стаття 181. Посягання на здоров'я людей під приводом
проповідування релігійних віровчень чи
виконання релігійних обрядів
1. Організація або керівництво групою, діяльність якої
здійснюється під приводом проповідування релігійних віровчень чи
виконання релігійних обрядів і поєднана із заподіянням шкоди
здоров'ю людей або статевою розпустою, -
караються обмеженням волі на строк до трьох років або
позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі дії, поєднані із втягуванням в діяльність групи
неповнолітніх, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років.
Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя
Незаконне збирання, зберігання, використання або поширення
конфіденційної інформації про особу без її згоди або поширення
цієї інформації у публічному виступі, творі, що публічно
демонструється, чи в засобах масової інформації, -
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на
строк до трьох років.
Стаття 183. Порушення права на отримання освіти
1. Незаконна відмова у прийнятті до навчального закладу
будь-якої форми власності -
карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Незаконна вимога оплати за навчання у державних чи
комунальних навчальних закладах -
карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років. { Стаття 183 із змінами, внесеними згідно із Законом N 270-VI
( 270-17 ) від 15.04.2008 }
Стаття 184. Порушення права на безоплатну медичну допомогу
1. Незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в
державних чи комунальних закладах охорони здоров'я -
карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або арештом на строк до шести місяців.
2. Незаконне скорочення мережі державних і комунальних
закладів охорони здоров'я -
карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років.
Р о з д і л VI
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ
Стаття 185. Крадіжка
1. Таємне викрадення чужого майна (крадіжка) -
карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від
вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на
строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або
позбавленням волі на строк до трьох років. { Абзац другий частини
першої статті 185 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1449-VI ( 1449-17 ) від 04.06.2009 }
2. Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою
групою осіб, -
карається арештом на строк від трьох до шести місяців або
обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на
той самий строк.
3. Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення
чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до шести
років.
4. Крадіжка, вчинена у великих розмірах, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років.
5. Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або
організованою групою, -
карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років з конфіскацією майна.
П р и м і т к а. 1. У статтях 185, 186 та 189-191 повторним
визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який
із злочинів, передбачених цими статтями або статтями 187, 262
цього Кодексу.
2. У статтях 185, 186, 189 та 190 цього Кодексу значна шкода
визнається із врахуванням матеріального становища потерпілого та
якщо йому спричинені збитки на суму від ста до двохсот п'ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. У статтях 185-191, 194 цього Кодексу у великих розмірах
визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на
суму, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення
злочину.
4. У статтях 185-187 та 189-191, 194 цього Кодексу в особливо
великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи
групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення
злочину. { Стаття 185 із змінами, внесеними згідно із Законом N 270-VI
( 270-17 ) від 15.04.2008 }
Стаття 186. Грабіж
1. Відкрите викрадення чужого майна (грабіж) -
карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від
ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на
строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або
позбавленням волі на строк до чотирьох років.
2. Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для
життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого
насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою
групою осіб, -
карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести
років.
3. Грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення
чи сховище або що завдав значної шкоди потерпілому, -
карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми
років.
4. Грабіж, вчинений у великих розмірах, -
карається позбавленням волі на строк від семи до десяти
років.
5. Грабіж, вчинений в особливо великих розмірах або
організованою групою, -
карається позбавленням волі на строк від восьми до тринадцяти
років із конфіскацією майна. { Стаття 186 із змінами, внесеними згідно із Законом N 270-VI
( 270-17 ) від 15.04.2008 }
Стаття 187. Розбій
1. Напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із
насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала
нападу, або з погрозою застосування такого насильства (розбій), -
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
2. Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, або
особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм, -
карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років
із конфіскацією майна.
3. Розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення
чи сховище, -
карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років із конфіскацією майна.
4. Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи
особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або
поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, -
карається позбавленням волі на строк від восьми до
п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

{ Статтю 188 виключено на підставі Закону N 270-VI ( 270-17 )
від 15.04.2008 }

Стаття 188-1. Викрадення електричної або теплової енергії
шляхом її самовільного використання
1. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її
самовільного використання без приладів обліку (якщо використання
приладів обліку обов'язкове) або внаслідок умисного пошкодження
приладів обліку чи у будь-який інший спосіб, якщо такими діями
завдано значної шкоди, -
карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, або якщо вони завдали шкоду у великих розмірах, -
караються позбавленням волі на строк до трьох років.
Примітка. Шкода, передбачена цією статтею, визнається
значною, якщо вона в сто і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а у великих розмірах -
якщо вона в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. { Кодекс доповнено статтею 188-1 згідно із Законом N 2598-IV
( 2598-15 ) від 31.05.2005 }
Стаття 189. Вимагання
1. Вимога передачі чужого майна чи права на майно або
вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства
над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод
або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього
майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною,
або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі
бажають зберегти в таємниці (вимагання), -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на той самий строк.
2. Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою
групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового
становища, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних
ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, або таке, що
завдало значної шкоди потерпілому, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
3. Вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя
чи здоров'я особи, або таке, що завдало майнової шкоди у великих
розмірах, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років із конфіскацією майна.
4. Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих
розмірах, або вчинене організованою групою, або поєднане із
заподіянням тяжкого тілесного ушкодження, -
карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років з конфіскацією майна.
Стаття 190. Шахрайство
1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно
шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот
сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або
обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою
групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, -
карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від
одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років,
або позбавленням волі на строк до трьох років.
3. Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом
незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної
техніки, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років.
4. Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або
організованою групою, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років з конфіскацією майна. { Стаття 190 із змінами, внесеними згідно із Законом N 270-VI
( 270-17 ) від 15.04.2008 }
Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння
ним шляхом зловживання службовим становищем
1. Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене
особі чи перебувало в її віданні, -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням
волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох
років або без такого.
2. Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом
зловживання службовою особою своїм службовим становищем -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -
караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років
або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.
4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї
статті, якщо вони вчинені у великих розмірах, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.
5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або
четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих
розмірах або організованою групою, -
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Стаття 192. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману
або зловживання довірою
1. Заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або
зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства -
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот
сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або
арештом на строк до шести місяців.
2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб,
або такі, що заподіяли майнову шкоду у великих розмірах, -
караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років.
П р и м і т к а. Відповідно до цієї статті майнова шкода
визнається значною, якщо вона у п'ятдесят і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а у великих розмірах -
така, що у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян. { Стаття 192 із змінами, внесеними згідно із Законом N 270-VI
( 270-17 ) від 15.04.2008 }
Стаття 193. Незаконне привласнення особою знайденого або
чужого майна, що випадково опинилося у неї
1. Незаконне привласнення особою знайденого чи такого, що
випадково опинилося у неї, чужого майна або скарбу, які мають
особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність, -
карається штрафом від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до
двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох
років, або арештом на строк до шести місяців. { Стаття 193 в редакції Закону N 270-VI ( 270-17 ) від
15.04.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2518-VI
( 2518-17 ) від 09.09.2010 }
Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна
1. Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло
шкоду у великих розмірах, -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста
двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк
до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або
позбавленням волі на той самий строк.
2. Те саме діяння, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим
загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в
особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші
тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років. { Стаття 194 із змінами, внесеними згідно із Законом N 270-VI
( 270-17 ) від 15.04.2008 }
Стаття 194-1. Умисне пошкодження об'єктів електроенергетики
1. Умисне пошкодження або руйнування об'єктів
електроенергетики, якщо ці дії призвели або могли призвести до
порушення нормальної роботи цих об'єктів, або спричинило небезпеку
для життя людей, -
карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або
позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, або загальнонебезпечним способом, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від восьми до
п'ятнадцяти років. { Кодекс доповнено статтею 194-1 згідно із Законом N 2598-IV
( 2598-15 ) від 31.05.2005; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 270-VI ( 270-17 ) від 15.04.2008 }
Стаття 195. Погроза знищення майна
Погроза знищення чужого майна шляхом підпалу, вибуху або
іншим загальнонебезпечним способом, якщо були реальні підстави
побоюватися здійснення цієї погрози, -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або громадськими роботами на строк від шістдесяти
до ста двадцяти годин, або виправними роботами на строк до одного
року, або арештом на строк до шести місяців. { Стаття 195 із змінами, внесеними згідно із Законом N 270-VI
( 270-17 ) від 15.04.2008 }
Стаття 196. Необережне знищення або пошкодження майна
Необережне знищення або пошкодження чужого майна, що
спричинило тяжкі тілесні ушкодження або загибель людей, -
карається виправними роботами на строк до двох років або
обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на
той самий строк. { Стаття 196 із змінами, внесеними згідно із Законом N 270-VI
( 270-17 ) від 15.04.2008 }
Стаття 197. Порушення обов'язків щодо охорони майна
Невиконання або неналежне виконання особою, якій доручено
зберігання чи охорона чужого майна, своїх обов'язків, якщо це
спричинило тяжкі наслідки для власника майна, -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста
двадцяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк
до двох років, або обмеженням волі на той самий строк. { Стаття 197 із змінами, внесеними згідно із Законом N 270-VI
( 270-17 ) від 15.04.2008 }
Стаття 197-1. Самовільне зайняття земельної ділянки та
самовільне будівництво
1. Самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано
значної шкоди її законному володільцю або власнику, -
карається штрафом від двохсот до трьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.
2. Самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене особою,
раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або групою
осіб, або щодо земельних ділянок особливо цінних земель, земель в
охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних
зонах чи зонах особливого режиму використання земель, -
карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років
або позбавленням волі на строк до двох років.
3. Самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно
зайнятій земельній ділянці, зазначеній у частині першій цієї
статті, -
карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців,
або обмеженням волі на строк до трьох років.
4. Самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно
зайнятій земельній ділянці, зазначеній у частині другій цієї
статті, або вчинене особою, раніше судимою за такий саме злочин
або злочин, передбачений частиною третьою цієї статті, -
карається позбавленням волі на строк від одного до трьох
років.
Примітка. Відповідно до цієї статті шкода, передбачена
частиною першою цієї статті, визнається значною, якщо вона у сто і
більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян. { Кодекс доповнено статтею 197-1 згідно із Законом N 578-V
( 578-16 ) від 11.01.2007 }
Стаття 198. Придбання, отримання, зберігання чи збут майна,
одержаного злочинним шляхом
Заздалегідь не обіцяне придбання або отримання, зберігання чи
збут майна, завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності
ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом, -
карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням
волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий
строк. { Стаття 198 із змінами, внесеними згідно із Законом N 430-IV
( 430-15 ) від 16.01.2003 - набуває чинності 11.06.2003 }
Р о з д і л VII
ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 199. Виготовлення, зберігання, придбання,
перевезення, пересилання, ввезення в
Україну з метою збуту або збут
підроблених грошей, державних цінних
паперів чи білетів державної лотереї
1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення,
пересилання, ввезення в Україну з метою збуту, а також збут
підробленої національної валюти України у виді банкнот чи
металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи
білетів державної лотереї -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою
групою осіб чи у великому розмірі, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі, -
караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти
років з конфіскацією майна.
П р и м і т к а. Дії, передбачені цією статтею, вважаються
вчиненими у великому розмірі, якщо сума підробки у двісті і більше
разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян; в
особливо великому розмірі - якщо сума підробки у чотириста і
більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Стаття 200. Незаконні дії з документами на переказ,
платіжними картками та іншими засобами
доступу до банківських рахунків,
обладнанням для їх виготовлення
1. Підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших
засобів доступу до банківських рахунків, а так само придбання,
зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених
документів на переказ чи платіжних карток або їх використання чи
збут -
карається штрафом від трьох до п'яти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, -
караються штрафом від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
П р и м і т к а. Під документами на переказ слід розуміти
документ в паперовому або електронному виді, що використовується
банками чи їх клієнтами для передачі доручень або інформації на
переказ грошових коштів між суб'єктами переказу грошових коштів
(розрахункові документи, документи на переказ готівкових коштів, а
також ті, що використовуються при проведенні міжбанківського
переказу та платіжного повідомлення, інші). { Стаття 200 із змінами, внесеними згідно із Законами N 270-VI
( 270-17 ) від 15.04.2008, N 4025-VI ( 4025-17 ) від 15.11.2011 }
Стаття 201. Контрабанда
1. Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України
поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю
культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин,
радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів (крім
гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а
також спеціальних технічних засобів негласного отримання
інформації, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років
з конфіскацією предметів контрабанди.
2. Та сама дія, вчинена за попередньою змовою групою осіб або
особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або
службовою особою з використанням службового становища, -вгору