Документ 2417-XII, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 01.07.1992

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 73 Кодексу
законів про працю України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 33, ст.477 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
У частині першій статті 73 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до
N 50, ст.375; 1981 р., N 32, ст.513; 1991 р., N 23, ст.267, N 30,
ст.381) слова "16 липня - День незалежності України" замінити
словами "24 серпня - День незалежності України".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 5 червня 1992 року
N 2417-XIIвгору