Про деякі заходи з розвитку книговидавничої справи в Україні
Указ Президента України від 21.03.2006243/2006
Документ 243/2006, поточна редакція — Прийняття від 21.03.2006

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про деякі заходи з розвитку
книговидавничої справи в Україні

З метою забезпечення реалізації конституційного права
громадян на інформацію, задоволення їх освітніх, духовних і
соціальних потреб, примноження інтелектуального потенціалу
Українського народу, створення сприятливих умов для видання і
розповсюдження вітчизняної книговидавничої продукції та на
підтримку пропозицій Національної ради з питань культури і
духовності п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) утворити міжвідомчу комісію з питань сприяння розвитку
вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження із залученням до
її складу членів Національної ради з питань культури і духовності,
представників відповідних центральних органів виконавчої влади,
наукових установ та громадських організацій;
2) розробити та затвердити в тримісячний строк план заходів
зі створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного
книговидання та книгорозповсюдження, передбачивши, зокрема:
розроблення державної програми популяризації вітчизняної
книговидавничої продукції;
сприяння створенню всеукраїнської інформаційної мережі у
книговидавничій справі "Книжки, які виходять друком";
встановлення і запровадження нормативів мінімального
забезпечення громадян книготорговельними послугами в кожній
адміністративно-територіальній одиниці;
визначення механізмів щодо:
- захисту вітчизняного книжкового ринку та сприяння експорту
вітчизняної книговидавничої продукції;
- поліпшення фінансової ситуації в галузі, зокрема
здешевлення кредитів видавництвам і книготорговельним
підприємствам для випуску та реалізації книговидавничої продукції;
- сприяння розміщенню книжкових магазинів у будівлях
державної власності та встановлення пільгових ставок орендної
плати за наймання у цих будівлях площ, які використовуватимуться
для продажу книговидавничої продукції;
- вдосконалення порядку і процедури закупівлі бібліотеками
книг, що видаються в Україні.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
створити комісії з питань сприяння розвиткові вітчизняного
книговидання та книгорозповсюдження із залученням до їх складу
представників заінтересованих громадських організацій;
проаналізувати ситуацію, що склалася у сфері реалізації
книговидавничої продукції вітчизняного виробництва, та вжити в
установленому порядку заходів щодо збереження за стаціонарними
книжковими магазинами приміщень, що перебувають у власності
Автономної Республіки Крим і комунальній власності та
використовуються на умовах оренди;
розробити та затвердити до 1 липня 2006 року план заходів
щодо створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного
книговидання та книгорозповсюдження, поліпшення забезпечення
населення вітчизняною книговидавничою продукцією, насамперед
виданою державною мовою.
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування всебічно
сприяти діяльності книжкових видавництв, розвиткові мереж
книгорозповсюдження, а також збільшенню кількості стаціонарних
об'єктів торгівлі книговидавничою продукцією і займаних ними площ.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 березня 2006 року
N 243/2006вгору