Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2018244
Документ 244-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.04.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.04.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 квітня 2018 р. № 244
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 квітня 2018 р. № 244

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Абзац третій пункту 1 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 79, ст. 2917; 2016 р., № 23, ст. 919; 2017 р., № 26, ст. 738), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 176, після слів “громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості” доповнити словами і цифрами “, Всеукраїнській громадській організації “Спортивна студентська спілка України” в 2018 році”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фізичної і спортивної підготовки учнівської та студентської молоді, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2013 р. № 866 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 95, ст. 3530; 2017 р., № 59, ст. 1797):

1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“Одержувачем бюджетних коштів з виконання підпункту 7 пункту 3 цього Порядку є Всеукраїнська громадська організація “Спортивна студентська спілка України” (далі - Спілка).”;

2) у пункті 3:

у підпункті 1 слова “Центрального спортивного Комітету та його філій -” замінити словами “Центрального спортивного комплексу Комітету,”, а після слів “здійснення обов’язкових платежів до бюджету” доповнити словами “, капітальний ремонт та реконструкція”;

доповнити пункт підпунктом 7 такого змісту:

“7) фінансову підтримку в 2018 році Спілки на виконання нею фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед студентів (крім напрямів, визначених підпунктом 5 пункту 3 цього Порядку).”;

3) пункт 4 доповнити абзацами такого змісту:

“Календарний план заходів Спілки на 2018 рік та положення про проведення таких заходів затверджуються її керівником за погодженням з Комітетом.

Обсяг бюджетних коштів для капітального ремонту та реконструкції об’єктів визначається виходячи з об’єктивної потреби у поліпшенні їх технічного стану за результатами технічного обстеження та згідно із затвердженою проектно-кошторисною документацією.”;

4) доповнити Порядок пунктом 4-1 такого змісту:

“4-1. Витрати на капітальний ремонт та реконструкцію за рахунок бюджетних коштів здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

Підготовка проектної документації на капітальний ремонт та реконструкцію здійснюється відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674), з урахуванням потреб осіб з інвалідністю.

Титули будов (об’єктів) затверджуються відповідно до Порядку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2015 р., № 97, ст. 3320).

Об’єкти приймаються в експлуатацію відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599).”;

5) у пункті 7:

підпункт 6 після слів “та проведення ними заходів” доповнити словами і цифрами “(крім підпункту 7 пункту 3 цього Порядку)”.

3. У додатках до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 596 “Про затвердження переліків закладів фізичної культури і спорту всеукраїнського рівня, які фінансуються з державного бюджету, баз олімпійської, паралімпійської і дефлімпійської підготовки та всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 67, ст. 2209):

1) у додатку 1:

позицію

“Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, його обласні та Київське міське відділення (філії)”

замінити такою позицією:

“Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, його філії: обласні відділення, Київське міське відділення, Центральний спортивний комплекс Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, Миколаївський палац спорту в м. Миколаєві, Миколаївський спортивно-оздоровчий комплекс “Ювілейний” в м. Миколаєві Львівської області, Харківський палац спорту “Зміна” в м. Харкові, Харківський палац спорту “Гарт” в м. Харкові, Центральна дитячо-юнацька навчально-спортивна база “Трудові резерви” в м. Білій Церкві Київської області”;

виключити таку позицію:

“Центральний спортивний комплекс Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки та його філії (Миколаївський палац спорту в м. Миколаїв, Миколаївський спортивно-оздоровчий комплекс “Ювілейний” в м. Миколаїв Львівської області, Харківський палац спорту “Зміна” в м. Харків, Харківський палац спорту “Гарт” в м. Харків, Центральна дитячо-юнацька навчально-спортивна база “Трудові резерви” в м. Біла Церква Київської області)”;

2) додаток 3 доповнити такою позицією:

“Всеукраїнська громадська організація “Спортивна студентська спілка України”, м. Київ”.

4. У Державній цільовій соціальній програмі розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 115 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 22, ст. 621):

1) в абзаці другому розділу “Обсяги та джерела фінансування” цифри “25186605,4” і “8668054,9” замінити відповідно цифрами “25210505,4” і “8692054,9”;

2) у додатках до Програми:

пункт 7 додатка 1 викласти в такій редакції:

“7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис. гривень

У тому числі за роками

2017

2018

2019

2020

Державний бюджет

8 692 054,9

2 182 625

2 004 450,3

1 995 992,7

2 508 986,9

Місцевий бюджет

13 651 515,3

2 983 585,1

3 277 919,4

3 565 381,6

3 824 629,2

Інші джерела

2 867035,3

533 276,3

743 852

694 236,7

895 670,2

Усього

25 210 605,4

5 699 486,4

6 026 221,7

6 255 611

7 229 286,3”;

у додатку 2:

підпункт 2 пункту 2 викласти в такій редакції:

“Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань тис. гривень

2017

2018

2019

2020

усього

2017

2018

2019

2020

кількість фізкультурно-спортивних товариств, всеукраїнських громадських організацій, одиниць

60

59

60

59

59

2) організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, зокрема фізкультурно-спортивними товариствами, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою)
у тому числі:


Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство “Україна”

1

1

1

1

1

Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство “Україна”

державний бюджет

12757,2

2984,2

3149

3312

3312

Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство “Спартак”

1

1

1

1

1

Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство “Спартак”

-“-

12573

2941,3

3103,1

3264,4

3264,4

Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство “Колос”

1

1

1

1

1


Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство “Колос”

-“-

25040,3

5857,8

6179,9

6501,3

6501,3

МОН, Всеукраїнська громадська організація “Спортивна студентська спілка”

1


1
МОН, Всеукраїнська громадська організація “Спортивна студентська спілка”

-“-

4000


4000МВС, фізкультурно-спортивне товариство “Динамо” України

1

1

1

1

1


МВС, фізкультурно-спортивне товариство “Динамо” України

-“-

35622,8

8905,7

8905,7

8905,7

8905,7

Вінницька облдержадміністрація

4

4

4

4

4


Вінницька облдержадміністрація

місцевий бюджет

3300

750

800

850

900

Дніпропетровська облдержадміністрація

4

4

4

4

4


Дніпропетровська облдержадміністрація

-“-

9789,6

1960,5

2254,6

2592,8

2981,7

Житомирська облдержадміністрація

4

4

4

4

4


Житомирська облдержадміністрація

-“-

4577,6

1054,2

1112,1

1173,3

1238

Закарпатська облдержадміністрація

4

4

4

4

4


Закарпатська облдержадміністрація

-“-

10793,3

2362,7

2589,3

2795,9

3045,4

Запорізька облдержадміністрація

4

4

4

4

4


Запорізька облдержадміністрація

-“-

6958,1

1455,7

1630,4

1826,8

2045,2

Івано-Франківська облдержадміністрація

4

4

4

4

4


Івано-Франківська облдержадміністрація

місцевий бюджет

3188

668

748

836

936

Київська облдержадміністрація

4

4

4

4

4


Київська облдержадміністрація

-“-

7200

1680

1760

1840

1920

Львівська облдержадміністрація

4

4

4

4

4


Львівська облдержадміністрація

-“-

45584,8

10576,2

11105

11660,3

12243,3

Одеська облдержадміністрація

4

4

4

4

4


Одеська облдержадміністрація

-“-

14881,6

2980,3

3427,3

3941,4

4532,6

Полтавська облдержадміністрація

4

4

4

4

4

Полтавська облдержадміністрація

-“-

11001,6

2316,2

2809,5

2809,5

3066,4

Сумська облдержадміністрація

4

4

4

4

4

Сумська облдержадміністрація

-“-

8389,9

1755,2

1966,2

2202,1

2466,4

Харківська облдержадміністрація

4

4

4

4

4


Харківська облдержадміністрація

-“-

2400

600

600

600

600

Чернігівська облдержадміністрація

4

4

4

4

4

Чернігівська облдержадміністрація

-“-

6724

1187

1475

1852

2210

Київська міська держадміністрація

3

3

3

3

3

Київська міська держадміністрація

-“-

10047,2

2343,6

2406,8

2583,8

2713


Разом234 829,2

52378,6

60021,9

59547,3

62881,4

у тому числі


державний бюджет

89993,5

20689

25337,7

21983,4

21983,4


місцевий бюджет

144835,7

31689,6

34684,2

37563,9

40898”;вгору