Документ 2441-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.05.2018

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до законів України щодо вирішення деяких питань заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" перед державою-агресором та/або державою-окупантом та забезпечення їх стабільного розвитку

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 25, ст.213)

Верховна Рада України постановляє:

1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до законів України щодо вирішення деяких питань заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" перед державою-агресором та/або державою-окупантом та забезпечення їх стабільного розвитку (реєстр. № 6697), поданий народним депутатом України Вадатурським А.О. та іншими народними депутатами України, з урахуванням таких пропозицій Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони:

розділ I проекту після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"преамбулу Закону після слів "Державного концерну "Укроборонпром" доповнити словами "державних підприємств, створених Державним концерном "Укроборонпром", а також акціонерних товариств, єдиним акціонером яких є держава в особі Державного концерну "Укроборонпром";

у частині першій нової статті 21 слова "Установити, що у відносинах застави, де заставодержателем є" замінити словами "Установити, що відносно зобов’язань щодо стягнення заборгованості, де заявником є", а слова "вимоги заставодержателя можуть бути задоволені виключно за рахунок заставленого майна боржника" виключити;

у частині другій нової статті 21 слова "Підлягають зупиненню виконавчі провадження" замінити словами "Підлягають зупиненню вже відкриті та не допускаються до відкриття нові виконавчі провадження";

перше речення частини четвертої нової статті 21 викласти в такій редакції: "Положення частин першої - третьої цієї статті поширюються в тому числі на зобов’язання, у яких було здійснено заміну сторони (кредитора, заявника) або уступку права вимоги,  в результаті якої таке право перейшло до третіх осіб, однак першочергово такий борг виник саме щодо юридичної особи держави-агресора та/або держави-окупанта";

у розділі III проекту (зміни до статті 34 і статті 35 Закону України "Про  виконавче впровадження") цифри "12" замінити цифрами "13".

2. Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи, в тому числі включивши зміни до законів України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" і "Про міжнародне приватне право", та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

Голова Верховної Ради України

А.ПАРУБІЙ

м. Київ
22 травня 2018 року
№ 2441-VIII
вгору