Документ 246-97-р, поточна редакція — Прийняття від 05.05.1997

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 5 травня 1997 р. N 246-р
Київ
Про робочу групу з розроблення механізму
передачі пенітенціарної системи в управління
органів юстиції
Для розроблення механізму передачі пенітенціарної системи в
управління органів юстиції утворити робочу групу у складі, що
додається. Дозволити керівникові робочої групи у разі потреби додатково
залучати для роботи в комісії спеціалістів міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади. Розроблення зазначеного механізму завершити до 1 вересня 1997
року. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
Мінюст.

Прем'єр-міністр України П. ЛАЗАРЕНКО
Інд.39

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 5 травня 1997 р. N 246-р
СКЛАД
робочої групи з розроблення механізму
передачі пенітенціарної системи в управління
органів юстиції
ГОЛОВАЧ - перший заступник Міністра юстиції
Володимир Володимирович (голова робочої групи)
ШТАНЬКО - начальник Головного управління
Іван Васильович виконання покарань МВС (заступник
керівника робочої групи)
ПОЛУДЬОННИЙ - начальник управління кадрів Мінюсту
Микола Миколайович (заступник керівника робочої групи)
ВИНОГРАДОВА - начальник управління права про
Оксана Іванівна правосуддя, охорону правопорядку та
оборону Мінюсту
ЗАДОЯННИЙ - професор Київського інституту
Михайло Трохимович внутрішніх справ при Національній
академії внутрішніх справ
КУЗЬМІН - начальник спеціального відділу
Валерій Павлович Головного управління виконання
покарань МВС
ЛИНЕНКО - професор Національної академії
Микола Олексійович внутрішніх справ
ЛЬОВОЧКІН - заступник начальника Головного
Володимир Анатолійович управління виконання покарань МВС
МИХАЙЛЕНКО - професор Київського національного
Олександр Романович університету імені Тараса Шевченка
РАДОВ - ректор Київського інституту
Георгій Опанасович внутрішніх справ при Національній
академії внутрішніх справвгору