Документ 2465-VI, перша редакція — Прийняття від 08.07.2010
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про звільнення Демченка С.Ф. з посади судді
Вищого господарського суду України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 39, ст.523 )

Відповідно до пункту 2 частини п'ятої статті 126 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Звільнити Демченка Сергія Федоровича з посади судді Вищого
господарського суду України у зв'язку з досягненням шістдесяти
п'яти років.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 8 липня 2010 року
N 2465-VIвгору