Документ 2481-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.05.2001
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.07.2001. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 132
(переглянутої) 1970 року про оплачувані відпустки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 31, ст. 156 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Конвенцію Міжнародної організації праці N 132 (переглянуту)
1970 року про оплачувані відпустки ( 993_022 ), прийняту 54 сесією
Генеральної конференції Міжнародної організації праці 24 червня
1970 року, ратифікувати з такою заявою:
"Україна відповідно до статті 15 Конвенції заявляє, що бере
зобов'язання за нею стосовно осіб, які працюють за наймом в усіх
секторах економіки, включаючи сільське господарство".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 29 травня 2001 року
N 2481-IIIвгору