Документ 253/96-ВР, поточна редакція — Прийняття від 27.06.1996

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про процедуру продовження розгляду проекту
Конституції України у другому читанні

З метою прискорення розгляду проекту Конституції України і
прийняття її Верховною Радою України до завершення п'ятої сесії
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Відповідно до частини третьої статті 3.2.3 та частини
другої статті 6.6.3 Регламенту Верховної Ради України
( 129а/94-ВР , 129б/94-ВР ) встановити таку процедуру продовження
розгляду у другому читанні частин проекту Конституції України:
а) Погоджувальна рада депутатських фракцій і груп відповідно
до частини третьої статті 6.6.3 Регламенту визначає нерозглянуті
статті проекту або окремі їх частини, щодо яких є найбільше
альтернативних пропозицій суб'єктів законодавчої ініціативи та які
потребують додаткового узгодження, і вносить пропозицію про їх
упереджуючий розгляд;
б) Верховна Рада України розглядає визначені Погоджувальною
радою статті чи окремі їх частини в редакції, запропонованій
Тимчасовою спеціальною комісією по доопрацюванню проекту
Конституції України, та приймає щодо кожної статті або окремої
частини статті рішення відповідно до Регламенту.
У разі відхилення пропозиції Комісії голосуються
альтернативні поправки до цієї пропозиції. Якщо жодна з поправок
не отримала необхідної для її прийняття кількості голосів
депутатів, така стаття або окрема частина статті передається на
розгляд Погоджувальної ради для формулювання узгодженої редакції
її тексту з урахуванням поправок, що набрали найбільшу кількість
голосів.
Узгоджені пропозиції Погоджувальної ради надаються Тимчасовій
спеціальній комісії для опрацювання та внесення їх на розгляд
Верховної Ради України;
в) якщо усі статті або окремі їх частини, що визначені
Погоджувальною радою, прийняті Верховною Радою України, то інші
статті відповідного розділу проекту Конституції приймаються
одночасно більшістю голосів депутатів, передбаченою частиною
другою статті 3.2.2 Регламенту;
г) статті проекту або їх частини в узгодженій редакції,
запропонованій Тимчасовою спеціальною комісією, щодо яких не
отримано необхідну кількість голосів народних депутатів,
вважаються прийнятими, якщо після доопрацювання Тимчасовою
спеціальною комісією при повторному другому читанні за ці статті
або частини одночасно проголосувала більшість депутатів, зазначена
в частині другій статті 3.2.2 Регламенту;
д) прийняття проекту Конституції України за результатами
розгляду у другому читанні здійснюється більшістю голосів
депутатів, зазначеною у частині другій статті 3.2.2 Регламенту.
2. Встановити, що на всеукраїнський референдум може бути
винесений текст проекту Конституції України, доопрацьований
Тимчасовою спеціальною комісією і прийнятий Верховною Радою
України у другому читанні відповідно до вимог Регламенту з
урахуванням зауважень і пропозицій Президента України, поданих в
порядку узгодження зазначеного тексту проекту Конституції України
згідно з частиною IV Конституційного Договору між Верховною Радою
України та Президентом України ( 1к/95-ВР ).

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 27 червня 1996 року
N 253/96-ВРвгору