Документ 254-2010-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2019, підстава - 261-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 березня 2010 р. N 254
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 261 ( 261-2016-п ) від 23.03.2016 }
Про внесення змін до Положення
про підготовку науково-педагогічних
і наукових кадрів

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про підготовку науково-педагогічних і
наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 1 березня 1999 р. N 309 ( 309-99-п ) (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 9, ст. 345; 2000 р., N 24, ст. 1012; 2004 р.,
N 35, ст. 2338), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. N 254
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про підготовку
науково-педагогічних і наукових кадрів
( 309-99-п )

1. Підпункт 4 пункту 16 після слів "іноземної мови" доповнити
словами ", української мови (за професійним спрямуванням)".
2. Абзац перший пункту 36 після слів "з філософії" доповнити
словами ", української мови (за професійним спрямуванням)".
3. Друге речення пункту 37 після слів "з іноземної мови"
доповнити словами "та української мови (за професійним
спрямуванням)".
4. Абзац перший пункту 46 після слова "вивчення" доповнити
словами "української мови (за професійним спрямуванням),".
5. У пункті 53:
абзац перший після слова "спеціальності" доповнити словами
"української мови (за професійним спрямуванням),";
абзац другий після слова "філософії" доповнити словами
"української мови (за професійним спрямуванням)".
6. Абзац перший пункту 68 після слова "з філософії,"
доповнити словами "української мови (за професійним
спрямуванням),".
7. У пункті 72:
після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого
змісту:
"Кандидатські іспити з української мови (за професійним
спрямуванням) складаються у вищих навчальних закладах третього або
четвертого рівня акредитації, Центрі наукових досліджень та
викладання іноземних мов Національної академії наук та його
відділеннях, у науково-консультаційному центрі Національної
академії аграрних наук, Центрі прийому кандидатських іспитів
Академії педагогічних наук, Центрі підготовки кадрів для
фінансової системи України Науково-дослідного фінансового
інституту при Міністерстві фінансів.".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
абзац третій після слів "Кандидатські іспити" доповнити
словами "з української мови (за професійним спрямуванням) та".
8. У пункті 73:
після абзацу третього доповнити пункт новим абзацом такого
змісту:
"До складу комісії з приймання кандидатського іспиту з
української мови (за професійним спрямуванням) повинно входити не
менш як три фахівці з української мови, один з яких має бути
доктором або кандидатом філологічних наук.".
У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно
абзацами п'ятим і шостим;
в абзаці четвертому слова "із спеціальності" замінити словами
"з галузі".



вгору