Документ 254/96-ВР, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.06.1996

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про прийняття Конституції України
і введення її в дію
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст.142 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Стаття 1. Прийняти Конституцію України ( 254к/96-ВР ).
Стаття 2. Визнати такою, що втратила чинність, Конституцію
(Основний Закон) України ( 888-09 ) від 20 квітня 1978 року з
наступними змінами і доповненнями.
Стаття 3. Визнати таким, що втратив чинність, Конституційний
Договір між Верховною Радою України та Президентом України "Про
основні засади організації та функціонування державної влади і
місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової
Конституції України" ( 1к/95-ВР ) у зв'язку з прийняттям
Конституції України.

Голова Верховної Ради України Президент України
О.МОРОЗ Л.КУЧМА
м. Київ, 28 червня 1996 року
N 254/96-ВРвгору