Про внесення змін до деяких законів України
Закон України від 21.06.20012555-III
Документ 2555-III, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.06.2012, підстава - 4495-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 41, ст.203 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012,
N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про ставки вивізного (експортного) мита
на насіння деяких видів олійних культур" ( 1033-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 389):
а) статтю 1 викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Затвердити ставки вивізного (експортного) мита на
насіння таких видів олійних культур:
------------------------------------------------------------------ Код товару | Опис товару згідно з |Ставки вивізного згідно з ТН ЗЕД | ТН ЗЕД |(експортного) мита у | |відсотках до митної | |вартості товару ----------------+----------------------------+-------------------- 120400900 |Насіння льону, дроблене або | 17 |недроблене | | | 120600900 |Насіння соняшнику, дроблене | 17 |або недроблене | | | 120799990 |Тільки насіння рижію | 17"; ------------------------------------------------------------------
б) пункт 1 статті 2 викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 червня 2001 року
N 2555-IIIвгору