Документ 267-98-п, поточна редакція — Прийняття від 03.03.1998

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 березня 1998 р. N 267
Київ
Про заходи щодо виконання Угоди між Європейським
Співтовариством по вугіллю та сталі та Урядом України
про торгівлю деякими сталеливарними виробами і Угоди у
формі обміну листами між Європейським Співтовариством
та Урядом України про встановлення системи подвійної
перевірки без кількісних обмежень по відношенню до
експорту з України до Європейських співтовариств деяких
сталеливарних виробів, охоплених договорами про створення
Європейських Співтовариств та Європейського
Співтовариства по вугіллю та сталі

На виконання умов Угоди між Європейським Співтовариством по
вугіллю та сталі (ЄСВС) та Урядом України про торгівлю деякими
сталеливарними виробами, укладеної 15 липня 1997 року у
м.Брюсселі, і Угоди у формі обміну листами між Європейським
Співтовариством та Урядом України про встановлення системи
подвійної перевірки без кількісних обмежень по відношенню до
експорту з України до Європейських співтовариств (ЄС) деяких
сталеливарних виробів, охоплених договорами про створення ЄС та
ЄСВС ( 994_164 ), укладеної 15 липня 1997 року у м.Брюсселі
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити: обсяги квот на експорт до країн-членів Європейського
Співтовариства по вугіллю та сталі деяких сталеливарних виробів
згідно з додатком N 1; перелік кодів за Комбінованою номенклатурою ЄС виробів,
охоплених зазначеними угодами, згідно з додатками N 2 і 3.
2. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі: забезпечити видачу експортних ліцензій відповідно до Угоди
між Європейським Співтовариством по вугіллю та сталі та Урядом
України про торгівлю деякими сталеливарними виробами; забезпечити контроль за ефективністю використання квот,
наведених у додатку N 1 до цієї постанови; забезпечити видачу експортних документів відповідно до Угоди
у формі обміну листами між Європейським Співтовариством та Урядом
України про встановлення системи подвійної перевірки без
кількісних обмежень по відношенню до експорту з України до
Європейських співтовариств деяких сталеливарних виробів, охоплених
договорами про створення ЄС та ЄСВС; разом з Міністерством промислової політики, Державною митною
службою та Державним комітетом статистики у місячний термін
розробити таблиці відповідності кодів сталеливарних виробів,
охоплених зазначеними угодами, за Комбінованою номенклатурою ЄС
кодам діючої Товарної номенклатури зовнішньоекономічної
діяльності.
3. Державній митній службі щомісячно подавати Міністерству
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі та Міністерству
промислової політики інформацію про обсяги здійсненого суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності України експорту до ЄС
сталеливарних виробів, охоплених зазначеними угодами, у вартісних
та кількісних показниках.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра України Голубченка А.К.
Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.52
Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 березня 1998 р. N 267
ОБСЯГИ
квот на експорт деяких сталеливарних виробів
до країн-членів Європейського Співтовариства
по вугіллю та сталі
(тонн) —————————————————————————————————————————————————————————————————— Назва виробів | 1998 рік | 1999 рік | 2000 рік | 2001 рік —————————————————————————————————————————————————————————————————— SA. Плоский прокат
SA1. Рулонний 31250 32032 32832 33653
SA2. Товстолистовий 107843 110539 113302 116135
SA3. Інший 14135 14488 14850 15222
SB. Сортовий прокат
SB1. Балки 8777 8996 9221 9452
SB2. Катанка 23100 23677 24269 24876
SB3. Інший 59707 61200 62730 64298

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В.РЯБОКОНЬ

Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 березня 1998 р. N 267
ПЕРЕЛІК
кодів за Комбінованою номенклатурою ЄС виробів,
охоплених Угодою між Європейським Співтовариством
по вугіллю та сталі та Урядом України про
торгівлю деякими сталеливарними виробами
SA Плоский прокат 7209 17 90 7219 34 10 7214 91 10
7209 18 10 7219 34 90 7214 91 90
SA1. Рулонний 7209 18 91 7219 35 10 7214 99 10
7209 18 99 7219 35 90 7214 99 31
7208 10 00 7209 25 00 7214 99 39
7208 25 00 7209 26 10 7225 40 80 7214 99 50
7208 26 00 7209 26 90 7214 99 61
7208 27 00 7209 27 10 SB Сортовий 7214 99 69
прокат 7208 36 00 7209 27 90 7214 99 80
7208 37 10 7209 28 10 SB1. Балки 7214 99 90
7208 37 90 7209 28 90
7208 38 10 7209 90 10 7207 19 31 7215 90 10
7208 38 90 7207 20 71
7208 39 10 7210 11 10 7216 10 00
7208 39 90 7210 12 11 7216 31 11 7216 21 00
7210 12 19 7216 31 19 7216 22 00
7211 14 10 7210 20 10 7216 31 91 7216 40 10
7211 19 20 7210 30 10 7216 31 99 7216 40 90
7210 41 10 7216 32 11 7216 50 10
7219 11 00 7210 49 10 7216 32 19 7216 50 91
7219 12 10 7210 50 10 7216 32 91 7216 50 99
7219 12 90 7210 61 10 7216 32 99 7216 99 10
7219 13 10 7210 69 10 7216 33 10
7219 13 90 7210 70 31 7216 33 90 7218 99 20
7219 14 10 7210 70 39
7219 14 90 7210 90 31 SB2. Катанка 7222 11 11
7210 90 33 7222 11 19
7210 90 38 7213 10 00 7222 11 21
7225 20 20 7213 20 00 7222 11 29
7225 30 00 7211 14 90 7213 91 10 7222 11 91
7211 19 90 7222 11 99
SA2. 7211 23 10 7213 91 20 7222 19 10
Товстолистовий
7211 23 51 7213 91 41 7222 19 90
7208 40 10 7211 29 20 7213 91 49 7222 30 10
7208 51 10 7211 90 11 7213 91 70 7222 40 10
7208 51 30 7213 91 90 7222 40 30
7208 51 50 7212 10 10 7213 99 10
7208 51 91 7212 10 91 7213 99 90 7224 90 31
7208 51 99 7212 20 11 7224 90 39
7208 52 10 7212 30 11 7221 00 10
7208 52 91 7212 40 10 7221 00 90 7228 10 10
7208 52 99 7212 40 91 7228 10 30
7208 53 10 7212 50 31 7227 10 00 7228 20 11
7212 50 51 7227 20 00 7228 20 19
7211 13 00 7212 60 11 7227 90 10 7228 20 30
7212 60 91 7227 90 50 7228 30 20
SA3. Інший 7227 90 95 7228 30 41
плоский
7228 30 49
7208 40 90 7219 21 10 SB3. Інший 7228 30 61
сортовий 7208 53 90 7219 21 90 7228 30 69
7208 54 10 7219 22 10 7207 19 11 7228 30 70
7208 54 90 7219 22 90 7207 19 14 7228 30 89
7208 90 10 7219 23 00 7207 19 16 7228 60 10
7219 24 00 7207 20 51 7228 70 10
7219 31 00 7207 20 55 7228 70 31
7209 15 00 7219 32 10 7207 20 57 7228 80 10
7209 16 10 7219 32 90 7228 80 90
7209 16 90 7219 33 10 7214 20 00
7209 17 10 7219 33 90 7214 30 00 7301 10 00

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В.РЯБОКОНЬ

Додаток N 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 березня 1998 р. N 267
ПЕРЕЛІК
кодів за Комбінованою номенклатурою ЄС виробів, охоплених
Угодою у формі обміну листами між Європейським Співтовариством
та Урядом України про встановлення системи подвійної перевірки
без кількісних обмежень по відношенню до експорту з України
до Європейських співтовариств деяких сталеливарних виробів,
охоплених договорами про створення ЄС та ЄСВС
Холоднокатана вузька стрічка шириною не більше 500 мм
7211 23 99
7211 29 50
7211 29 90
7211 90 90
Нетекстурований тонкий електротехнічний лист
7211 23 91
7225 19 10
7225 19 90
7226 19 10
7226 19 30
7226 19 90
Текстурований тонкий електротехнічний лист
7226 11 90

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В.РЯБОКОНЬвгору