Документ 267/2003, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.03.2005, підстава - 455/2005

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 455/2005 ( 455/2005 ) від 10.03.2005 )
Про заходи щодо вдосконалення взаємодії
органів виконавчої влади з Верховною
Радою України
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 523/2003 ( 523/2003 ) від 11.06.2003 )

З метою посилення взаємодії органів виконавчої влади з
Верховною Радою України, сприяння вирішенню питань, що виникають у
відносинах між цими органами, забезпечення опрацювання узгоджених
рішень з важливих проблем державного життя п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що до складу Кабінету Міністрів України
входить Міністр України у зв'язках з Верховною Радою України.
Ввести в межах установленої граничної чисельності працівників
органів виконавчої влади посади перших заступників міністрів у
зв'язках з Верховною Радою України - у міністерствах, перших
заступників керівників у зв'язках з Верховною Радою України - в
інших центральних органах виконавчої влади за переліком,
визначеним Кабінетом Міністрів України. ( Частина друга статті 1
із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 523/2003
( 523/2003 ) від 11.06.2003 )
Покласти функції з забезпечення зв'язків центральних органів
виконавчої влади з Верховною Радою України, в яких не введено
посад, зазначених у частині другій цієї статті, на перших
заступників керівників цих органів, а в Державній комісії з цінних
паперів та фондового ринку і Національній комісії регулювання
електроенергетики України - на членів цих комісій, визначених їх
головами.
2. Установити, що:
1) основними завданнями Міністра України у зв'язках з
Верховною Радою України є:
забезпечення співробітництва та постійних зв'язків Кабінету
Міністрів України з Верховною Радою України, комітетами та іншими
її органами, посадовими особами, депутатськими фракціями (групами)
Верховної Ради України, а також координація заходів із цих питань,
здійснюваних центральними органами виконавчої влади;
представлення політичної позиції Кабінету Міністрів України
під час обговорення проектів законів, інших питань на пленарних
засіданнях Верховної Ради України, засіданнях її комітетів, а
також у відносинах із депутатськими фракціями (групами) Верховної
Ради України;
представлення за дорученням Президента України, Кабінету
Міністрів України проектів законів та інших документів, внесених
Президентом України, Кабінетом Міністрів України, на пленарних
засіданнях Верховної Ради України, під час їх розгляду комітетами,
іншими її органами;
участь у встановленому порядку у формуванні порядку денного
сесій, засідань Верховної Ради України в частині розгляду проектів
законів, інших документів, внесених Кабінетом Міністрів України;
інформування Кабінету Міністрів України та Прем'єр-міністра
України про хід та результати розгляду у Верховній Раді України
проектів законів та інших питань;
2) посадові особи центральних органів виконавчої влади у
зв'язках з Верховною Радою України, зазначені в частинах другій і
третій статті 1 цього Указу:
вирішують питання, що виникають у взаємовідносинах апарату
міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади з
Апаратом Верховної Ради України;
представляють за дорученням Президента України, Кабінету
Міністрів України законопроекти, інші питання на пленарних
засіданнях Верховної Ради України;
супроводжують законопроекти, підготовлені міністерством,
іншим центральним органом виконавчої влади, під час їх розгляду
комітетами, іншими органами Верховної Ради України, а також під
час інших заходів у парламенті;
представляють за дорученням Президента України на пленарних
засіданнях Верховної Ради України, а також на засіданнях
комітетів, інших її органів пропозиції Президента України до
прийнятих Верховною Радою України законів;
представляють позицію міністерства, іншого центрального
органу виконавчої влади під час розгляду Верховною Радою України
питань, що належать до його компетенції;
беруть у встановленому порядку участь у роботі дорадчих та
інших органів Верховної Ради України.
3. Статтю 1 Указу Президента України від 15 грудня 1999 року
N 1574 ( 1574/99 ) "Про склад Кабінету Міністрів України" (зі
змінами, внесеними Указами від 5 червня 2001 року N 405
( 405/2001 ) і від 21 серпня 2001 року N 724 ( 724/2001 )
доповнити абзацом такого змісту:
"Міністр України у зв'язках з Верховною Радою України".
4. Кабінету Міністрів України:
вирішити питання щодо забезпечення діяльності Міністра у
зв'язках з Верховною Радою України;
подати у двомісячний строк пропозиції про внесення до актів
Президента України змін, що випливають із цього Указу, та привести
свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 25 березня 2003 року
N 267/2003вгору