Документ 268_080, чинний, поточна редакція — Затвердження від 31.10.2007, підстава - 1282-2007-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 07.11.2007, підстава - v3446321-07. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Урядом України та Урядом Грузії
про співробітництво в галузі атестації
наукових та науково-педагогічних
кадрів вищої кваліфікації
{ Угоду затверджено Постановою КМ
N 1282 ( 1282-2007-п ) від 31.10.2007 }

Дата підписання: 09.12.2005 Дата затвердження Україною: 16.05.2007 Дата набрання чинності для України: 04.10.2007
Уряд України і Уряд Грузії, далі Сторони,
керуючись домовленостями про принципи визнання і
нострифікації документів про вчені ступені, порівнянність вчених
ступенів;
прагнучи збереження та розвитку наукових зв'язків;
підтверджуючи прагнення продовжувати співробітництво в галузі
атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації,
домовились про таке:
Стаття 1
Сторони проводять взаємні консультації при розробці власних
концепцій розвитку систем атестації і вимог до атестації наукових
і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
Стаття 2
Сторони взаємно інформують одна одну про розробку власних
переліків (номенклатур) спеціальностей наукових працівників і
формування на території своїх держав мережі рад з присудження
наукових ступенів.
Сторони забезпечують порівнянність основних вимог до
здобувачів наукових ступенів у державних системах атестації
наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації Сторін.
Стаття 3
Сторони розвиватимуть співробітництво в галузі атестації
наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації шляхом:
створення рівноцінних умов для проведення захистів дисертацій
здобувачами однієї Сторони в радах з присудження наукових ступенів
на території держави іншої Сторони;
своєчасного взаємного інформування про зміни у державних
системах атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації Сторін, обміну відповідними нормативними актами та
іншими матеріалами з питань атестації цих кадрів.
Стаття 4
Для підвищення якості експертизи дисертаційних робіт кожна із
Сторін сприяє:
- участі провідних учених і спеціалістів своєї держави в
роботі рад з присудження наукових ступенів держави іншої сторони,
а також як опонентів при захисті дисертацій;
- проведенню додаткової експертизи дисертацій, захищених у
радах з присудження наукових ступенів своєї держави, у радах з
присудження наукових ступенів держави іншої Сторони.
Стаття 5
Сторони визнають на території своїх держав кваліфікаційні
документи державного зразка про присудження наукових ступенів, які
видаються відповідним державним органом іншої Сторони.
Визнання документів державного зразка про присудження
наукових ступенів не спричиняє безумовного поширення на їх
власників прав, встановлених Сторонами на території своїх держав
для власників національних державних кваліфікаційних документів.
Порівнянність (еквівалентність) кваліфікаційних документів
державного зразка про наукові ступені встановлюється в процесі
переатестації їхніх власників.
Переатестація проводиться державним органом атестації
держави, громадянином якої є здобувач, або на території якої він
постійно проживає.
Стаття 6
Сторони вживають необхідних спільних заходів по обміну
досвідом управління процесом атестації наукових і
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, спрямованих на
його вдосконалення.
Стаття 7
Участь у цій Угоді не обмежує прав Сторін на використання
інших форм співробітництва в галузі атестації наукових і
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації і не перешкоджає
незалежному функціонуванню державних систем атестації наукових і
науково-педагогічних кадрів.
Стаття 8
З конкретних питань, пов'язаних з реалізацією цієї Угоди,
можуть бути підписані додаткові угоди і протоколи.
Стаття 9
В разі виникнення суперечностей з питань, що випливають з
цієї Угоди чи пов'язані з її виконанням, представники Сторін
будуть консультуватися між собою з метою узгодження порядку їх
усунення.
Стаття 10
Компетентними органами за цією Угодою є: з Української
Сторони - Вища атестаційна комісія України, з Грузинської
Сторони - Рада вчених експертів при державній канцелярії Грузії.
Стаття 11
Ця Угода набуває чинності з дня взаємного інформування Сторін
про закінчення передбачених внутрішньодержавних процедур, діятиме
протягом п'яти років і автоматично продовжуватиметься на наступні
п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін не пізніше як за шість
місяців до закінчення зазначеного терміну не повідомить у
письмовій формі іншу Сторону про свій намір припинити її дію.
Вчинено в м. Тбілісі 12 липня 1997 року в двох примірниках
кожний українською, грузинською та російською мовами. При цьому
всі тексти автентичні.
За Уряд За Уряд
України Грузії

{ Угоду додано до Постанови КМ N 1282 ( 1282-2007-п ) від
31.10.2007 }вгору