Документ 271/94, поточна редакція — Прийняття від 03.06.1994

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва
областей України з суміжними областями Республіки
Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями
Республіки Молдова

З метою розширення співробітництва областей України, суміжних
з областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними
одиницями Республіки Молдова, та сприяння розвиткові їх
економічних відносин п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
- підготувати у місячний строк проекти Угод між Урядом
України та Урядами Республіки Білорусь і Республіки Молдова про
співробітництво прикордонних регіонів та ініціювати переговори
щодо укладення цих Угод; - розробити за участю Вінницької, Волинської, Житомирської,
Київської, Рівненської, Одеської, Чернівецької та Чернігівської
обласних державних адміністрацій нормативні акти щодо правового
регулювання відносин цих регіонів з Республікою Білорусь і
Республікою Молдова та затвердити їх у місячний строк.
2. Поширити чинність статей 2 і 3 Указу Президента України
від 25 березня 1994 року N 112 ( 112/94 ) "Про заходи щодо
розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними
прикордонними областями Російської Федерації" на правовідносини у
галузі економічного співробітництва областей України, зазначених у
статті 1 цього Указу, з суміжними областями Республіки Білорусь і
адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова.

Президент України Л.КРАВЧУК
м.Київ, 3 червня 1994 року
N 271/94вгору