Документ 2743-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.10.2001
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.10.2001. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про спеціальний режим інвестиційної та
інноваційної діяльності технологічних парків
"Напівпровідникові технології і матеріали,
оптоелектроніка та сенсорна техніка",
"Інститут електрозварювання імені
Є.О. Патона", "Інститут монокристалів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 3-4, ст.28 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про спеціальний режим
інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків
"Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та
сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона",
"Інститут монокристалів" ( 991-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 40, ст. 363) такі зміни:
назву Закону викласти в такій редакції:
"Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної
діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і
матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут
електрозварювання імені Є.О. Патона", "Інститут монокристалів",
"Вуглемаш";
преамбулу після слів "Інститут монокристалів" (м. Харків)"
доповнити словами "Вуглемаш" (м. Донецьк)".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк привести
свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 жовтня 2001 року
N 2743-IIIвгору