Документ 276-2013-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.11.2018, підстава - 897-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 квітня 2013 р. № 276
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 897 від 31.10.2018}

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством рибного господарства

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1095 від 16.12.2015
№ 461 від 04.07.2017
№ 1103 від 18.12.2017
№ 895 від 31.10.2018}

Відповідно до статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством рибного господарства, що додаються.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 895 від 31.10.2018}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2013 р. № 276

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством рибного господарства

1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства, належать:

видовий склад об’єктів аквакультури;

значення водного об’єкта (загальнодержавне або місцеве);

строк провадження діяльності суб’єктів господарювання в галузі рибного господарства;

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1095 від 16.12.2015}

обсяг забору води гідротехнічними спорудами та водозаборами, обладнаними рибозахисними спорудами;

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1095 від 16.12.2015}

обсяг вилучення водних біоресурсів;

наявність порушень вимог законодавства у галузі рибного господарства.

2. До суб’єктів господарювання в галузі рибного господарства з високим ступенем ризику належать:

суб’єкти господарювання, у яких протягом року, що передує плановому, обсяг вилову водних біоресурсів (за всіма видами водних біоресурсів) становить 300 тонн та більше;

суб’єкти господарювання, що використовують рибозахисні споруди на гідротехнічних спорудах та водозаборах з обсягом забору води від 10 м-3 / с і більше;

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1095 від 16.12.2015}

суб’єкти господарювання, що провадять діяльність в галузі рибного господарства менш як три роки;

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1095 від 16.12.2015}

суб’єкти господарювання, що здійснили з моменту останньої перевірки три і більше грубих порушень вимог законодавства у галузі рибного господарства протягом останніх двох років, що передують плановій перевірці;

суб’єкти господарювання, за результатами роботи яких виявлено злочин у галузі рибного господарства та притягнуто їх службових осіб до кримінальної відповідальності протягом останніх двох років, що передують плановій перевірці.

3. До суб’єктів господарювання у галузі рибного господарства із середнім ступенем ризику належать:

суб’єкти господарювання, що здійснили з моменту останньої перевірки два та менше грубих порушень вимог законодавства у галузі рибного господарства;

суб’єкти господарювання, у яких протягом року, що передує плановому, обсяг вилову водних біоресурсів (за всіма видами водних біоресурсів) становить 50 тонн та більше, але менше 300 тонн;

суб’єкти господарювання, що використовують рибозахисні споруди на гідротехнічних спорудах та водозаборах з обсягом забору води від 0,5 м-3 / с і більше, але менше ніж 10 м-3 / с;

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1095 від 16.12.2015}

суб’єкти господарювання, що провадять діяльність в галузі рибного господарства від трьох до десяти років;

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1095 від 16.12.2015}

суб’єкти господарювання, які використовують як об’єкти аквакультури чужорідні види водних біоресурсів (за винятком білого і строкатого товстолоба, їх гібрида, білого та чорного амура, піленгаса);

суб’єкти господарювання, що провадять рибогосподарську діяльність на території водного об’єкта загальнодержавного значення.

4. До суб’єктів господарювання у сфері рибного господарства з незначним ступенем ризику належать суб’єкти господарювання, що не віднесені до суб’єктів господарювання з високим і середнім ступенем ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання в галузі рибного господарства здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 461 від 04.07.2017}

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено порушень вимог законодавства в галузі рибного господарства, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

Якщо з дня прийняття такого рішення за результатами позапланових перевірок виявлено порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у відповідній сфері, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється у наступному плановому періоді.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 1103 від 18.12.2017}

7. У разі коли суб’єкт господарювання віднесено одночасно до двох або більше груп ризику з тих, до яких він може бути віднесений, такий суб’єкт належить до більш високої групи ризику.


{Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1126 втратили чинність на підставі Постанови КМ № 895 від 31.10.2018}вгору