Документ 2769-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.12.2010

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України
"Про звільнення Демченка С.Ф. з посади судді
Вищого господарського суду України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 12, ст.106 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Верховної Ради України "Про звільнення
Демченка С.Ф. з посади судді Вищого господарського суду України"
( 2465-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 39,
ст. 523) такі зміни:
в абзаці першому цифру "2" замінити цифрою "9";
в абзаці другому слова "з досягненням шістдесяти п'яти років"
замінити словами "з поданням заяви про відставку".
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 2 грудня 2010 року
N 2769-VIвгору